×
prof. Ing. Svatopluk Matula, CSc.
banner

Publikace

Článek v odborném periodiku

MATULA, S. – MEKONNEN, G. – BÁŤKOVÁ, K. – NEŠETŘIL, K. Simulations of groundwater-surface water interaction and particle movement due to the effect of weir construction in the sub-watershed of the river Labe in the town of Decin. Environmental Monitoring and Assessment, 2014, roč. 186, č. 11, s. 7755-7770. ISSN: 0167-6369.

BÁŤKOVÁ, K. – MATULA, S. – **HRÚZOVÁ, E. – MIHÁLIKOVÁ, M. – KARA, R. – ALMAZ, C. A comparison of measured and estimated saturated hydraulic conductivity of various soils in the Czech Republic. Plant, Soil and Environment, 2022, roč. 7, č. 68, s. 338-346. ISSN: 1214-1178.

BARRADAS, J. – MATULA, S. – DOLEŽAL, F. A Decision Support System-Fertigation Simulator (DSS-FS) for design and optimization of sprinkler and drip irrigation systems. Computers and Electronics in Agriculture, 2012, roč. 86, č. , s. 111-119. ISSN: 0168-1699.

BARRADAS, J. – **DIDA, B. – MATULA, S. – DOLEŽAL, F. A model to formulate nutritive solutions for fertigation with customized electrical conductivity an nutrient ratios. Irrigation Science, 2018, roč. 36, č. 3, s. 133-142. ISSN: 0342-7188.

DOLEŽAL, F. – **HERNANDEZ-GOMIS, R. – MATULA, S. – **GULAMOV, M. – MIHÁLIKOVÁ, M. – KHODJAEV, S. Actual Evapotranspiration of Unirrigated Grass in a Smart Field Lysimeter. Vadose Zone Journal, 2018, roč. 17, č. 1, s. 1-13. ISSN: 1539-1663.

MEKONNEN, G. – MATULA, S. – DOLEŽAL, F. – FIŠÁK, J. Adjustment to rainfall measurement undercatch with a tipping-bucket rain gauge using ground-level manual gauges. METEOROLOGY AND ATMOSPHERIC PHYSICS, 2015, roč. 127, č. 3, s. 241-256. ISSN: 0177-7971.

MIHÁLIKOVÁ, M. – MATULA, S. – DOLEŽAL, F. Application of k-Nearest code to the improvement of class pedotransfer functions and countrywide Field Capacity and Wilting Point maps. Soil and Water Research, 2014, roč. 9, č. 1, s. 1-8. ISSN: 1801-5395.

KECHAVARZI, C. – BÁŤKOVÁ, K. – DRESSER, M. – MATULA, S. – GODWIN, R. Development of an Automated Tension Infi ltrometer for Field Use. Vadose Zone Journal, 2009, roč. 8, č. 3, s. 810 - 817. ISSN: 1539-1663.

BARRADAS, J. – ABDELFATTAH, A. – MATULA, S. – DOLEŽAL, F. Effect of fertigation on soil salinization and aggregate stability. Journal of Irrigation and Drainage Engineering-asce, 2015, roč. 141, č. 4, s. 1-7. ISSN: 0733-9437.

MATULA, S. – MIHÁLIKOVÁ, M. – BÁŤKOVÁ, K. Estimation of the Soil Water Retention Curve (SWRC) Using Pedotransfer Functions (PTFs). Soil and Water Research, 2007, roč. 2, č. 4, s. 113 - 122. ISSN: 1801-5395.

CHALA, A. – MATULA, S. – BÁŤKOVÁ, K. – DOLEŽAL, F. Evaluation of methods for water and non-volatile LNAPL content measurement in porous media. Soil and Water Research, 2019, roč. 14, č. 1, s. 47-56. ISSN: 1801-5395.

DOSTÁLEK, J. – WEBER, M. – MATULA, S. – FRANTÍK, T. Forest stand restoration in the agricultural landscape: The effect of different methods of planting establishment. Ecological Engineering, 2006, roč. 29, č. 1, s. 77 - 86. ISSN: 0925-8574.

BÁŤKOVÁ, K. – MIHÁLIKOVÁ, M. – MATULA, S. Hydraulic Properties of a Cultivated Soil in Temperate Continental Climate Determined by Mini Disk Infiltrometer . Water, 2020, roč. 12, č. 3, s. 0-0. ISSN: 2073-4441.

DOLEŽAL, F. – MATULA, S. – MYŠKA, J. Hydrologické a vodohospodářské výpočty k urbanistickému řešení území Kunratice-jih. Vodní hospodářství, 2015, roč. 65, č. 8, s. 5-10. ISSN: 1211-0760.

MIHÁLIKOVÁ, M. – MATULA, S. – DOLEŽAL, F. HYPRESCZ – database of soil hydrophysical properties in the Czech Republic. Soil and Water Research, 2013, roč. 8, č. 1, s. 34-41. ISSN: 1801-5395.

DOLEŽAL, F. – MATULA, S. – BARRADAS, J. Improved horizontal installation of large soil moisture content and interpretation of their readings in terms of proferential flow. Journal of Hydrology and Hydromechanics, 2012, roč. 60, č. 4, s. 333-338. ISSN: 0042-790X.

BÁŤKOVÁ, K. – KECHAVARZI, C. – DRESSER, M. – MATULA, S. – GODWIN, R. Laboratory and field testing of an automated tension infiltrometer. Biosystems Engineering, 2009, roč. 104, č. 2, s. 266 - 277. ISSN: 1537-5110.

MATULA, S. – BÁŤKOVÁ, K. – LEGESE, W. Laboratory Performance of Five Selected Soil Moisture Sensors Applying Factory and Own Calibration Equations for Two Soil Media of Different Bulk Density and Salinity Levels. SENSORS, 2016, roč. 16, č. 11, s. 0-0. ISSN: 1424-8220.

MATULA, S. – MYŠKA, J. – DOLEŽAL, F. Možnosti řešení území Praha – Kunratice jih a obnovení protipovodňové a rekreační vodní nádrže „Královský rybník“. Vodní hospodářství, 2014, roč. 64, č. 7, s. 23-31. ISSN: 1211-0760.

MATULA, S. – BÁŤKOVÁ, K. Pedotransfer function application for estimation of soil hzdrophzsical properties using parametric methods. Plant, Soil and Environment, 2007, roč. 53, č. 4, s. 149 - 157. ISSN: 1214-1178.

DOLEŽAL, F. – MATULA, S. – BARRADAS, J. Percolation in macropores and performance of large time-domain reflectometry sensors. Plant, Soil and Environment, 2012, roč. 58, č. 11, s. 503-507. ISSN: 1214-1178.

DOSTÁLEK, J. – WEBER, M. – MATULA, S. – FRANTÍK, T. Planting of different-sized tree transplants on arable soil. Central European Journal of Biology -Print version, 2009, roč. 4, č. 4, s. 574 - 584. ISSN: 1895-104X.

BARRADAS, J. – MATULA, S. – DOLEŽAL, F. – MEKONNEN, G. – MIHÁLIKOVÁ, M. – CHALA, A. Practical application of DSS-FS fertigation simulator in several crops worldwide. IRRIGATION AND DRAINAGE, 2014, roč. 63, č. 4, s. 532-537. ISSN: 1531-0353.

KOGELBAUER, I. – BÁŤKOVÁ, K. – DOLEŽAL, F. – MATULA, S. – LOISKANDL, W. Preferential percolation quantified by large water content sensors with artifactual macroporous envelopes. HYDROLOGICAL PROCESSES, 2015, roč. 29, č. , s. 4325-4338. ISSN: 0885-6087.

DOLEŽAL, F. – MATULA, S. – BARRADAS, J. Rapid Percolation of Water through Soil Macropores Affects Reading and Calibration of Large Encapsulated TDR Sensors. Soil and Water Research, 2015, roč. 10, č. 3, s. 155-163. ISSN: 1801-5395.

BÁŤKOVÁ, K. – MATULA, S. – MIHÁLIKOVÁ, M. – CHALA, A. – BARRADAS, J. – MEKONNEN, G. Testing of activated carbon for water and non-volatile LNAPL quantitative determination in porous media under laboratory conditions. Soil and Water Research, 2014, roč. 9, č. 4, s. 161-168. ISSN: 1801-5395.

MATULA, S. – MIHÁLIKOVÁ, M. – LUFINKOVÁ, J. – BÁŤKOVÁ, K. The role of the initial soil water content in the determination of unsaturated soil hydraulic conductivity using a tension infiltrometer. ..., 2015, roč. 61, č. 11, s. 515-521. ISSN: N.

BÁŤKOVÁ, K. – MATULA, S. – DAVID, V. Zemědělské sucho - je závlaha jediné správné a možné řešení?. Vodní hospodářství, 2019, roč. 69, č. 12, s. 11-15. ISSN: 1211-0760.

Odborná monografie

BORŮVKA, L. – **BRAUNER, P. – **CELBA, J. – **ČEPL, J. – **ČERVENKA, J. – **DOUCHA, T. – **DRBOHLAV, J. – **FIALA, J. – **HAUSVATER, E. – HOMOLKA, P. – HRON, J. – **ILAVSKÁ, B. – **KACÁLEK, D. – **KÁRA, J. – **KOUTNÝ, L. – **KROFTOVÁ, V. – **KŮDELA, V. – **KULHAVÝ, F. – **KULHAVÝ, J. – **LIPAVSKÝ, J. – MATULA, S. – **NEDĚLNÍK, J. – PASTOREK, Z. – **PERLÍN, C. – PODRÁZSKÝ, V. – **POKORNÝ, E. – **POTOČEK, J. – **PRAX, A. – **PŘIBYL, J. – **ROUBAL, P. – **ROZMAR, J. – RYBKA, A. – **ŘEHÁK, V. – **SKŘIVANOVÁ, V. – **SOBOCKA, J. – **SUCHÝ, P. – ŠILEROVÁ, E. – **ŠMIROUS, P. – **TÁBORSKÝ, V. – **TOMAN, M. – **TYROLOVÁ, Y. – **VÁCHA, R. – **VÁŠA, J. – **VAVREINOVÁ, S. – **VOKÁL, B. – **ZAHRADNÍK, P. – **ZAPLETAL, M. Osobnosti zemědělského výzkumu 20. století. Praha: Česká akademie zemědělských věd, 2018, 484s. ISBN 978-80-7002-038-8.

Kapitoly v odborné knize

MATULA, S. Acta Pruhoniciana. Průhonice: Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajina a okrasné zahradnictví, 2005. 1s. ISBN 80-85116-39-1. s. ACTA PRUHONICIANA. Výsadba dřevin v zemědělské krajině:případová studie v nivě řeky Valová, s. 8 - 24.

MATULA, S. Encyclopedia of Agrophysics. Heidelberg, Germany: Springer Science + Business Media B.V., 2011. 900s. ISBN 978-90-481-3585-1. Encyclopedia of Agrophysics, s. 376-378.

MATULA, S. – MEKONNEN, G. – NEŠETŘIL, K. – BÁŤKOVÁ, K. Pollution and water resources Columbia University Seminar Proceedings. New York City, New York, United States: Columbia University - University Seminars, 2011. 442s. ISBN 978-80-89139-24-8. Groundwater movement and discharge in the watershed of the River Labe in Děčín, North - West Bohemia and numerical simulation modeling of steady and transient state scenarios, s. 319-334.

MIHÁLIKOVÁ, M. – MATULA, S. – BÁŤKOVÁ, K. – JANKŮ, J. – KOZÁK, J. – NĚMEČEK, J. – NĚMEČEK, K. Diagnostika, klasifikácia a mapovanie pôd. Bratislava, SR: Výskumný ústav pôdoznalectva a ochrany pôdy Bratislava, 2011. 335s. ISBN 978-80-89128-90-7. Národní mapy hydrolimitů, s. 207-214.

MATULA, S. – MIHÁLIKOVÁ, M. European Hydropedological Data Inventory (EU-HYDI). Italy: Publications Office of the European Union, 2013, 168s. ISBN 978-92-79-32355-3. Soil data from the Czech Republic, s. 27-30.

MATULA, S. – DIRKSEN, C. – KODEŠOVÁ, R. – KOZÁKOVÁ, H. – KŘIVOHLAVÝ, P. Global Warming and other Central European Issues in Environmental Protection. New York: Columbia University Seminars, 2004. 1s. ISBN 80-967808-7-5. s. Transport in the soil porous material - physical and numerical modeling of water movement and soil hydrophysical parameters, s. 148 - 165.

Článek ve sborníku z akce

**YILGAN, F. – MIHÁLIKOVÁ, M. – VOPRAVIL, J. – MATULA, S. – KARA, R. Analysis of Soil Moisture and Temperature Regime by Using Remote Sensing in South Bohemia, Czech Republic. In 2022 International Conference on Electrical, Computer and Energy Technologies (ICECET) 20.07.2022, Praha. Praha: Institute of Electrical and Electronic Engineers, 2022. s. 1-6.

Differences in topsoil properties of a sandy loam soil under different tillage treatments Ing. Kamila Špongrová, MSc., prof. Ing. Svatopluk Matula, CSc., Cedric Kechavarzi (externí), Marc Dresser (externí), 2010

Hydraulic conductivity at and near saturation of an Orthic Luvisol after 15 years of different soil management practices Ing. Kamila Špongrová, MSc., Ing. Markéta Miháliková, prof. Ing. Svatopluk Matula, CSc., Pavel Růžek (externí), 2010

Laboratory and field calibration and field installation of Automata Aqua-Tel-TDR soil moisture and temperature sensors Ing. František Doležal, CSc., prof. Ing. Svatopluk Matula, CSc., Ing. Kamila Špongrová, MSc., MSc. Joao Barradas, Ing. Markéta Miháliková, 2010

Certifikované metodiky

MATULA, S. – MIHÁLIKOVÁ, M. – BÁŤKOVÁ, K. – DOLEŽAL, F. – VOPRAVIL, J. Mapa ČR - odhad zásoby půdní vody dostupné pro rostliny, Czech Republic: Total Available Water between -50 and -15000 cm, total available water; HYPRESCZ, 2012, DF - Pedologie, D - Specializovaná mapa s odborným obsahem, Mapa zásoby dostupné vody, číslo osvědčení: 15/2012-13300, Usnadnění přístupu k datům o retenci vody v orných půdách ČR, C - Výsledek je využíván bez omezení okruhu uživatelů, Ústřední pozemkový úřad, Ministerstvo zemědělství ČR, Těšnov 17, 117 05 Praha 1, 26.11.2012, Osvědčení MZe č. 15/2012-13300

**DUFFKOVÁ, R. – **FUČÍK, P. – MIHÁLIKOVÁ, M. – **HABERLE, J. – **ROŽNOVSKÝ, J. – **HOLUB, J. – **KULHAVÝ, CSC., d. – MATULA, S. – **STŘEDA, T. – **SVOBODA, P. – **KHEL, T. – **HEJDUK, T. – **BRZEZINA, J. – **STŘEDOVÁ, PH.D., I. – **KUREŠOVÁ, G. – **NOVOTNÝ, I. – **VOPRAVIL, J. – **CHUCHMA, F. – **PELÍŠEK, I. – BÁŤKOVÁ, K. – **ŠIMON, T. – ALMAZ, C. Metodika hodnocení vláhových potřeb zemědělských plodin pro účely závlah, Assessment of crop water requirements for effective irrigation in Czechia – a certified methodology, Crop water requirements; irrigation management; long-term water balance; FAO-56; soil hydrolimits, 2020, XX - Nepřiřazeno, A - Certifikovaná metodika (NmetC), QK1720285V018, Smlouva o uplatnění certifikované metodiky mezi Výzkumným ústavem meliorací a ochrany půdy, v.v.i. a Zelinářskou unií Čech a Moravy ze dne 27.4.2020 je uložena ve VÚMOP, v.v.i., Použití představených metodických postupů umožňuje z dlouhodobého hlediska efektivnější využití vody dodávané ve formě doplňkové závlahy a optimalizaci výnosů zemědělských plodin. Ekonomický přínos metodiky je však obtížně vyčíslitelný, neboť ten je silně variabilní, závislý na druhu pěstované plodiny a přírodních (zejména půdních) podmínkách., C - Výsledek je využíván bez omezení okruhu uživatelů, Odbor environmentální a ekologického zemědělství Ministerstva zemědělství ČR, Těšnov 17, 110 00 Praha 1, 27.05.2020,

MATULA, S. – MIHÁLIKOVÁ, M. – BÁŤKOVÁ, K. – JANKŮ, J. – KOZÁK, J. – NĚMEČEK, J. – NĚMEČEK, K. Národní mapy hydrolimitů, National Maps of Hydrolimits, hydrolimits; field capacity; wilting point;, 2011, DF - Pedologie, D - Specializovaná mapa s odborným obsahem, Mapy hydrolimitů, číslo osvědčení: 18/2011-13300, Usnadnění přístupu k datům o retenci vody půd v ČR., C - Výsledek je využíván bez omezení okruhu uživatelů, Česká republika – Ministerstvo zemědělství se sídlem Těšnov 65/17, 117 02 Praha 1 IČ: 00020478 zastoupený Ing. Jaroslavem Vítkem, MBA, ředitelem Ústředního pozemkového úřadu, 25.05.2011, N

Výzkumná zpráva obsahující utajované informace

MATULA, S. – MIHÁLIKOVÁ, M. Stanovení hydrofyzikálních vlastností substrátu se zeolitem. Praha: ČZU v Praze, 2015, 9s. ISBN: ,

MATULA, S. – HRKALOVÁ, M. Podtyp: Výzkumná zpráva; Vodohospodářské a hydrogeologické posouzení na pramen (prameny) - Nebušice. 2013, Vodohospodářské a hydrogeologické posouzení na pramen (prameny) - Nebušice. Česká zemědělská univerzita, FAPPZ - KVZ. 2013.

MATULA, S. – DOLEŽAL, F. – HRKALOVÁ, M. Výtokové poměry rybníka Šeberák 2014 a 2015. Praha: Praha ČZU, 2015, 21s. ISBN: ,

MATULA, S. Vývoj platformy bezpilotního letadla a jeho kolaborujících součástí pro plnění úkolů v režimu kolaborace: bezpilotní letadlo – země - voda - vzduch. Katedra vodních zdrojů, ČZU v Praze: Ministerstvo průmyslu a obchodu, 2022, 11s. ISBN: ,

Ostatní výsledky

MATULA, S. – BÁŤKOVÁ, K. – LEGESE, W. – KLIK, A. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); A comparison of five FDR soil moisture sensors; laboratory testing of generic and own calibration. 2011. In: Čelkavá, A. (Ed.).Zborník recenzovaných príspekov: „Transport vody, chemikálií a energie v systéme pôda-rastlina-atmosféra“. 19. Posterový deň s medzinárodnou účasťou a Deň otvorených dverí na ÚH SAV, Bratislava, 10.11.2011, Ústav hydrológie SAV, Bratislava, 2011. s. 889. ISBN: 978-80-89139-26-2. .

MATULA, S. – MIHÁLIKOVÁ, M. – **HERNÁNDEZ-GOMIS, R. – **GULAMOV, M. – DOLEŽAL, F.Actual evapotranspiration at a typical standard weather station measured by a smart field lysimeter. 2018, In Saparov, A., Kizilkaya, R., Mustafayev, M. (Eds.): 10th International Soil Science Congress on "Environment and Soil Resources Conservation", 17–19 October, 2018. Soil Science Society of Kazakhstan Cooperation with the Federation of Eurasian Soil Science Societies. Almaty, Kazakstan. Oral presentation..

DOLEŽAL, F. – MATULA, S. – BARRADAS, J. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); An application of large encapsulated TDR sensors for indication of preferential flow. 2012, Oral presentation, presented at International Scientific Conference "Soils of Azerbaijan: Genesis, Geography, Amelioration, Rational Use and Ecology".8th June 2012,The Azerbijan Academy of Sciences, Baku, Azerbaijan,9th-10th June 2012, Gabala, Azerbaijan. Proceedings of peer-reviewed contributions, ed. by G. Mammadov, p. 609-612. ISBN: 978-99-52-453-37-7.

Aplikace pedotransferových funkcí při odhadu hydrofyzikálních charakteristik půdy prof. Ing. Matula Svatopluk, CSc.; Ing. Špongrová Kamila; Ing. Špongrová Kamila, MSc., 2005

Aplikace pedotransferových funkcí pro odhad nenasycené hydraulické vodivosti K(h) na testovací lokalitě VÚRV v Praze Ruzyni Ing. Kamila Špongrová, MSc., Ing. Markéta Miháliková, prof. Ing. Svatopluk Matula, CSc., 2010

Application of pedotransfer functions on retention behaviours of soils prof. Ing. Matula Svatopluk, CSc.; Ing. Miháliková Markéta; Ing. Špongrová Kamila; Ing. Špongrová Kamila, MSc., 2006

Application of TDR for the Concentration Measurement in Soil Solution prof. Ing. Matula Svatopluk, CSc.; Merunka Pavel, 2007

Applicaton and use of the minidisc infiltrometer Ing. Špongrová Kamila; Ing. Špongrová Kamila, MSc.; Ing. Miháliková Markéta; prof. Ing. Matula Svatopluk, CSc., 2008

RODNÝ, M. – RODNÝ, P. – ŠURDA, P. – MATULA, S. – MIHÁLIKOVÁ, M. – CHALA, A. Podtyp: Článek v nerecenzovaném časopise (mimo kategorie RIV); Automatizácia merania minidiskovým infiltrometrom s využitím princípu sledovania častíc. 2013, ACTA HYDROLOGICA SLOVACA. roč. 14, No.2.str.460-465. SAV Bratislava.

Changes of hydrophysical characteristics of soil in relation to the tillage treatment of topsoil prof. Ing. Matula Svatopluk, CSc., 2004

DOLEŽAL, F. – MATULA, S. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Detekce preferenčního proudění (gravitační vody) ve strukturní černozemi pomocí čidel Aqua-Tel-TDR. 2011. In:Šír, M., Tesař, M.(eds.):Hydrologie malého povodí 2011.ÚH AV ČR, Praha. s.49-56. ISBN: 978-80-02-02290-9.

Differences in topsoil properties of a sandy loam soil under different tillage treatments Ing. Kamila Špongrová, MSc, Ph.D., prof. Ing. Svatopluk Matula, CSc., Cedric Kechavarzi (externí), Marc Dresser (externí), 2010

Estimation of soil hydrophysical properties of selected soils from the CR using PTF prof. Ing. Matula Svatopluk, CSc.; Ing. Špongrová Kamila; Ing. Špongrová Kamila, MSc., 2004

Estimation of the Soil Moisture Retention Curve (SMRC) using Pedotransfer Functions (PTF) prof. Ing. Matula Svatopluk, CSc.; Ing. Špongrová Kamila; Ing. Špongrová Kamila, MSc., 2006

MATULA, S. – BÁŤKOVÁ, K. – LEGESE, W. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Evaluation of selected FDR soil moisture sensors in the laboratory conditions. 2011. In: Havelková, L., Khel, T., Holubík, O. (Eds) 2011. Sborník abstraktů: „Hydromorfní půdy České a Slovenské republiky, jejich využití a ochrana“. Pedologické dny 2011, Chodová Planá 21. – 22.9., Výzkumný ústav meliorací a ochrany půdy, v.v.i.,.s.34-35.

Evaluation of selected FDR soil moisture sensors in the laboratory conditions: Theta Probe, ECH2O EC-5, EC-10, EC-20, and EC-5 TE prof. Ing. Svatopluk Matula, CSc., Ing. Kamila Špongrová, MSc., W. L. Legese (externí), Andreas Klik (externí), 2010

DOLEŽAL, F. – MEKONNEN, G. – MATULA, S. – MIHÁLIKOVÁ, M. – FIŠÁK, J. – CHALA, A. – HRKALOVÁ, M. – BARRADAS, J. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Fine resolution soil water fluxes measured with a small Smart Field Lysimeter: the noise removal and further interpretation. 2014, Geophysical Research Abstracts Vol. 16, EGU2014-10198, 2014 EGU General Assembly 2014.

ŠURDA, P. – RODNÝ, M. – NAGY, V. – MATULA, S. – MIHÁLIKOVÁ, M. – CHALA, A. Podtyp: Článek v nerecenzovaném časopise (mimo kategorie RIV); Horizontálna a vertikálna priestorová variabilita hydraulickej vodivosti pody s biologickým povlakom. 2013, ACTA HYDROLOGICA SLOVACA. roč. 14, No.2.str.466-472. SAV Bratislava.

Hydraulic conductivity at and near saturation of an Orthic Luvisol after 15 years of different soil management practices Ing. Kamila Špongrová, MSc, Ph.D., Ing. Markéta Miháliková, prof. Ing. Svatopluk Matula, CSc., Pavel Růžek (externí), 2010

Hydrogeological modelling of different scenarios of groundwater movement prof. Ing. Matula Svatopluk, CSc.; Ing. Mekonnen Getu Bekere; Nešetřil Kamil; Ing. Špongrová Kamila; Ing. Špongrová Kamila, MSc., 2009

Hydrogeology for natural resources and the environment prof. Ing. Matula Svatopluk, CSc., 2005

MIHÁLIKOVÁ, M. – MATULA, S. – FOLAUFOVÁ, K. – **DZIADULA, A.Hydrophysical properties of biochar treated soils in a laboratory study. 2018, In Saparov, A., Kizilkaya, R., Mustafayev, M. (Eds.): 10th International Soil Science Congress on "Environment and Soil Resources Conservation", 17–19 October, 2018. Soil Science Society of Kazakhstan Cooperation with the Federation of Eurasian Soil Science Societies. Almaty, Kazakstan. Poster presentation..

HYPRESCZ – Database of hydrophysical properties of soils in the Czech Republic prof. Ing. Svatopluk Matula, CSc., Ing. Markéta Miháliková, Ing. Kamila Špongrová, MSc., Martina Vlčková (externí), 2010

In situ determination of soil hydro-physical properties important for water and salt movement in soils - saturated hydraulic conductivity and sorptivity prof. Ing. Matula Svatopluk, CSc., 2007

DOLEŽAL, F. – MATULA, S. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Indikace rychlého průsaku vody systémem půdních makropórů pomocí velkých zapouzdřených sensorů typu TDR. 2011. In:8. vedecká konferencia "Vplyv antropogénnej činnosti na vodný režim nížinného územia" a 18. slovensko-česko-pol'ský vedecký seminár "Fyzika vody v pode", Vinianké jezero,Slovenska Republika 17.-19.5.2011, zborník konferencie, Conference Proceedings.s.69-76. ISBN:978-80-89139-23-1.

MATULA, S. – CHALA, A. – DOLEŽAL, F. – MIHÁLIKOVÁ, M. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Influence of soil core sample size on soil water retention curve determination. 2012, Poster, presented at 20th International Poster Day and Institute of Hydrology Open Day "Transport of Water, Chemicals and Energy in the Soil-Plant_Atmosphere System". 15th November 2012, Institute of Hydrology SAS, Bratislava, Slovak Republic. Proceedings of peer-reviewed contributions, ed. by A.Čelková, p. 457-468. ISBN: 978-80-89139-28-6.

Kvalita a funkce půd ve vztahu k udžitelnému vývoji a ochraně půdního pokryvu prof. Ing. Kozák Josef, DrSc., dr.h.c.; prof. Ing. Balík Jiří, CSc.; prof. RNDr. Barták Miroslav, CSc.; prof. Dr. Ing. Borůvka Luboš; Ing. Brant Václav, Ph.D.; Ing. Drábek Ondřej, Ph.D.; Ing. Janků Jaroslava, CSc.; Ing. Kalous Lukáš, Ph.D.; doc. Ing. Kodešová Radka, CSc.; Kolihová Dana; Ing. Kolihová Dana, CSc.; RNDr. Kurfürst Josef, CSc.; prof. Ing. Mareček Jiří, CSc.; prof. Ing. Matula Svatopluk, CSc.; Ing. Miholová Daniela, CSc.; Ing. Pavlů Lenka, Ph.D.; Ing. Pavlů Lenka, Ph.D.; prof. RNDr. Němeček Jan, DrSc.; Ing. Němeček Karel; Ing. Penížek Vít, Ph.D.; Ing. Popelářová Eva, Ph.D.; Ing. Mühlhanselová Marcela, Ph.D.; doc. Ing. Růžek Lubomír, CSc.; prof. Ing. Soukup Josef, CSc.; prof. Ing. Svobodová Miluše, CSc.; doc. Ing. Száková Jiřina, CSc.; prof. Ing. Šantrůček Jaromír, CSc.; Ing. Táborský Jan; doc. RNDr. Valla Miloš, CSc.; RNDr. Vaněk Aleš, Ph.D.; RNDr. Vaněk Aleš, Ph.D.; prof. Ing. Vaněk Václav, CSc.; prof. Ing. Voříšek Karel, CSc.; Mgr. Vrabec Vladimír, Ph.D., 2005

Laboratory and field calibration and field installation of Automata Aqua-Tel-TDR soil moisture and temperature sensors Ing. František Doležal, CSc., prof. Ing. Svatopluk Matula, CSc., Ing. Kamila Špongrová, MSc, Ph.D., MSc. Joao Barradas, 2010

Laboratory samplig of multiphase liquid transport prof. Ing. Matula Svatopluk, CSc.; Kabát Arnošt; Ing. Špongrová Kamila; Ing. Špongrová Kamila, MSc., 2008

MATULA, S. – BÁŤKOVÁ, K. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Laboratory testing of activated carbon for water/LNAPL determination in a porous media. 2011. In: Čelkavá, A. (Ed.). Zborník recenzovaných príspekov: „Transport vody, chemikálií a energie v systéme pôda-rastlina-atmosféra“. 19. Posterový deň s medzinárodnou účasťou a Deň otvorených dverí na ÚH SAV, Bratislava, 10.11.2011, Ústav hydrológie SAV, Bratislava, 2011. s. 886 – 888. ISBN: 978-80-89139-26-2. .

Measurement of unsaturated hydrqaulic conductivity in situ using automated tension infiltrometer Ing. Špongrová Kamila; Ing. Špongrová Kamila, MSc.; Kéchavarzi C.; Dresser M.; prof. Ing. Matula Svatopluk, CSc.; Godwin Richard J., 2007

**FREMROVÁ, L. – **SCHWARZOVÁ, P. – **KURÁŽ, V. – DOLEŽAL, F. – **BRAŤKOVÁ, N. – **VALERIÁNOVÁ, A. – KULHAVÝ, Z. – MATULA, S. – MIHÁLIKOVÁ, M. – **ČERMÁK, M.Meliorace-Potřeba vody pro doplňkovou závlahu. 2017, Skupina typů: Právní předpisy a směrnice výsledek typu Hneleg Typ ve skupině: PPN-Výsledky promítnuté do právních předpisů a norem Odeslat do RIV: Ano patří do RIV Rok dokončení:2017 Kompetenčně příslušný orgán:Úřad pro technickou normalizaci,metrologii a státní zkušebnictví Číselná identifikace: ČSN 75 0434 Územní platnost: platnost pro Českou republiku .

DOLEŽAL, F. – MEKONNEN, G. – MATULA, S. – MIHÁLIKOVÁ, M. – FIŠÁK, J. – CHALA, A. – HRKALOVÁ, M. – BARRADAS, J. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Měření evapotranspirace, srážek, infiltrace a průsaku pomocí malého inteligentního lyzimetru. 2013, Stav poznania vo výskume v hydrologických vedách. Konferencia s medzinárodnou účasťou organizovaná ÚH SAV a SVH., Bratislava, Ústav hydrológie Slovenskej akadémie vied a Slovenský výbor pre hydrológiu, 23.09.2013, Smolenický zámok, 52 - 63 str., 978-80-89139-30-9.

KOGELBAUER, I. – DOLEŽAL, F. – MATULA, S. – LOISKANDL, W. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Modelling approach of preferential flow phenomena in a structured chernozem soil. 2011. In: Čelkavá, A. (Ed.).Zborník recenzovaných príspekov:"Transport vody, chemikálií a energie v systéme poda-rastlina-atmosféra". 19. Posterový deň s medzinárodnou účasťou a Deň otvorených dverí na ÚH, Bratislava, 10.11.2011, ÚH SAV, Bratislava. s. 302-321.ISBN:978-80-89139-26-2.

MATULA, S. – MIHÁLIKOVÁ, M. – BÁŤKOVÁ, K. Podtyp: Článek v nerecenzovaném časopise (mimo kategorie RIV); Multimedial Study Guide of Field Hydropedological Measurements. 2014, Turkish Journal of Agricultural Research, 2014, roč.1, č.2, s.170-175. ISSN: 2148-2306 .

BÁŤKOVÁ, K. – MATULA, S. – MIHÁLIKOVÁ, M. Podtyp: Skripta; Multimediální učebnice hydropedologických terénních měření (2. doplněné vydání). 2013, Česká zemědělská univerzita v Praze, 978-80-213-2434-3.

BÁŤKOVÁ, K. – MATULA, S. – MIHÁLIKOVÁ, M. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Multimediální učebnice vybraných hydropedologických terénních měření. 2011. In: Havelková, L., Khel, T. a Holubík, O. (Eds.), Sborník abstraktů "Hydromorfní půdy České a Slovenské republiky, jejich využití a ochrana", Chodová Planá, 21.-22.9. 2011, Výzkumný ústav meliorací a ochrany půdy, v.v.i., Praha 2011. s.6.

Národní mapy hydrolimitů Ing. Markéta Miháliková, prof. Ing. Svatopluk Matula, CSc., Ing. Kamila Špongrová, MSc., Ing. Jaroslava Janků, CSc., prof. Ing. Josef Kozák, DrSc., dr.h.c., prof. RNDr. Jan Němeček, DrSc., Ing. Karel Němeček, 2010

BALÍK, J. – BORŮVKA, L. – FAMĚRA, O. – HEJNÁK, V. – HUČKO, B. – HLAVA, J. – JEBAVÝ, M. – KAZDA, J. – KLABZUBA, J. – KOPECKÝ, O. – KOUDELA, M. – KOUŘIMSKÁ, L. – KOŽNAROVÁ, V. – KUNT, M. – LACHMAN, J. – MAREČEK, J. – MATULA, S. – MERUNKOVÁ, I. – ELIÁŠOVÁ, B. – NOVÁK, J. – PROKINOVÁ, E. – RYŠÁNEK, P. – SKALICKÝ, M. – SOUKUP, J. – SUS, J. – SVOBODOVÁ, L. – SVOBODOVÁ, M. – ŠEBKOVÁ, N. – ŠTOLCOVÁ, M. – TITĚRA, D. – TLUSTOŠ, P. – TOLAR, V. – VANĚK, V. – VOŘÍŠEK, K. – ZELENÝ, V. Podtyp: Skripta; Naše zahrada - specializované skriptum pro U3V. 2011. Specializovaná skripta pro U3V. Fakulta agrobiologie, potravinových a přírodních zdrojů, Praha, 2011. 271 s. ISBN: 978-80-213-2162-5.

Odhad polní kapacity a bodu vadnutí metodou nejbližšího souseda pomocí programu k-nearest Ing. Miháliková Markéta; Ing. Špongrová Kamila; Ing. Špongrová Kamila, MSc.; prof. Ing. Matula Svatopluk, CSc., 2009

Pedogeneze vybraných krasových půd: zobecnění na základě studia 18 lokalit ˇČeského, Moravského a Dinárského krasu Rejšek Klement; Šušteršič France; Mišič Miha; prof. Ing. Matula Svatopluk, CSc.; Lisá Lenka; Eichler František, 2006

Pedotransferové funkce k určení hydrofyzikálních charakteristik některých půd ČR Ing. Špongrová Kamila; Ing. Špongrová Kamila, MSc.; prof. Ing. Matula Svatopluk, CSc., 2004

Pedotransferové funkce pro bodový odhad retenčních čar na lokalitě Tišice Ing. Miháliková Markéta; Krsková Julie; Ing. Špongrová Kamila; Ing. Špongrová Kamila, MSc.; prof. Ing. Matula Svatopluk, CSc., 2009

Physical and Numerical Modeling of Water Transport: Undisturbed Soil Column Experiments and Inverse Numerical Modeling. prof. Ing. Matula Svatopluk, CSc.; Dirksen Ch.; doc. Ing. Kodešová Radka, CSc.; Kozáková Helena; Křivohlavý Pavel, 2005

DOLEŽAL, F. – VOGEL, T. – KOGELBAUER, I. – MATULA, S. – CÍSLEROVÁ, M. – VACEK, J. – LOISKANDL, W. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Preferential percolation through unsaturated soil: uncertainty turned into a working tool. 2014, Sborník: The grand challenges facing hydrology in the 21st century. Doog Nash International Symposium. 23rd - 26th April, 2014, Dublin, Ireland, p. 105-117. ISBN: 9781905254835.

Relatively simple and fast determination of near saturated hydraulic conductivity using Mini Disk infiltrometer Ing. Špongrová Kamila; Ing. Špongrová Kamila, MSc.; Shiferaw Elias Tedla; Ing. Miháliková Markéta; prof. Ing. Matula Svatopluk, CSc., 2009

Repeated Identical Top-soil Treatment and its Influence on Soil Hydrophysical and Microbiological Characteristic Changes prof. Ing. Matula Svatopluk, CSc.; Růžek Pavel; Mühlbachová Gabriela, 2006

Seasonal changes in saturated hydraulic conductivity of silty clay loam under different tillage treatments Ing. Špongrová Kamila; Ing. Špongrová Kamila, MSc.; Ing. Miháliková Markéta; prof. Ing. Matula Svatopluk, CSc.; Růžek Pavel, 2009

RODNÝ, M. – ŠURDA, P. – MATULA, S. – MIHÁLIKOVÁ, M. – CHALA, A. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Sledovanie kinetiky infiltrácie pomocou digitálnej analýzy obrazu. 2014, Hydrologie malého povodí 2014. 2. díl,s. 417-421. ISBN: 978-80-02-02525-2 (Ústav pro hydrodynamiku AVČR, v.v.i.), ISBN: 978-80-87577-32-5 (Český hydrometeorologický ústav).

Soil hydrophysical and microbiological characteristics changes originate in repated identical to-soil treatment prof. Ing. Matula Svatopluk, CSc.; Růžek Pavel; Mühlbachová Gabriela, 2005

Soil hydrophysical and microbiological characteristics changes originate in repated identical to-soil treatment prof. Ing. Matula Svatopluk, CSc.; Růžek Pavel, 2005

MATULA, S. – LUFINKOVÁ, J. – MIHÁLIKOVÁ, M. – BÁŤKOVÁ, K. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Soil unsaturated hydraulic conductivity, in situ determination by different tension infiltrometers and role of initial soil water content in the determination. 2014, Czech-Palestinien Workshop on the issue of Groundwater Exploitation and Management, 23-25 November, 2014, Nabulus, s. 38-45.

DOLEŽAL, F. – MATULA, S. – MIHÁLIKOVÁ, M. – FIŠÁK, J. – CHALA, A. – HRKALOVÁ, M. Podtyp: Článek v nerecenzovaném časopise (mimo kategorie RIV); Soil water fluxes measured with a small lysimeter. 2015, Acta Hydrologica Slovaca (ISSN 1335-6291), vol. 16, no. 3, p. 3-14.

Stanovení koncentrace půdního roztoku metodou TDR Merunka Pavel; prof. Ing. Matula Svatopluk, CSc., 2005