×
prof. Ing. Svatopluk Matula, CSc.
banner

Pedagogická činnost

Garantované předměty

AIA13E Crop and Irrigation Systems Management - Mgr.
AIA04Z Excursion
AIA14Z Excursion (with AIA14E)
AIA05Z Excursion (with AIA05E)
AIA24Z Field Training - Mgr.
AIA05E Hydrogeology for NRE - Mgr.
AIA10E Hydrometeorology - Mgr.
DAIA01Y Hydropedologie
AIA14E Hydropedology and Groundwater Protection - Mgr.
AIAX1E Nauka o přírodě III.
AIA28E Ochrana vod - Mgr.
DAIA03Y Pokročilá půdní fyzika
AIA25E Rybniční soustavy a zařízení - Mgr.
AIA04E Soil and Water Relationship - Mgr.
AIA18E Summer School Soil and Water
AIA12E Survey for Soil and Water Relationship - Mgr.
AIA20E Vodní hospodářství - Bc.

Garantované studijní obory

4106T008 Natural Resources and Environment
4106R014 Sustainable Use of Natural Resources

Garantované studijní programy

N4153 Natural Resources and Environment