×
prof. Ing. Svatopluk Matula, CSc.
banner

Pedagogická činnost

Garantované předměty

AIA04E Soil and Water Relationship - Mgr.
AIA04Z Excursion
AIA10E Hydrometeorology - Mgr.
AIA12E Survey for Soil and Water Relationship - Mgr.
AIA13E Crop and Irrigation Systems Management - Mgr.
AIA14E Hydropedology and Groundwater Protection - Mgr.
AIA14Z Excursion (with AIA14E)
AIA18E Summer School Soil and Water
AIA20E Vodní hospodářství - Bc.
AIA24Z Field Training - Mgr.
AIA25E Rybniční soustavy a zařízení - Mgr.
AIA28E Ochrana vod - Mgr.
AIAX1E Nauka o přírodě III.
DAIA01Y Hydropedologie
DAIA02Y Soil and Water Relationship
DAIA03Y Pokročilá půdní fyzika
DAIA04Y Hydropedology
DAIA05Y Advanced Soil Physics
DAIA18 Summer School Soil and Water

Garantované studijní obory

4106R014 Sustainable Use of Natural Resources
4106T008 Natural Resources and Environment

Garantované studijní programy

N4153 Natural Resources and Environment