×
prof. Ing. Svatopluk Matula, CSc.
banner

Pedagogická činnost

Garantované předměty

AIA02E Hydropedologie a ochrana vod
AIA03E Hydrologie a hydrogeologie - Bc., Mgr.
AIA05E Hydrogeology for NRE - Mgr.
AIA05Z Excursion (with AIA05E)
AIA07E Hydrology and Hydrogeology - Bc.
AIA07Z Excursion
AIA10E Hydrometeorology - Mgr.
AIA13E Crop and Irrigation Systems Management - Mgr.
AIA15E Agricultural Water Management - Mgr.
AIA16E Ekohydrologie v krajinnářské tvorbě
AIA17E Fundamentals of Geology and Hydrogeology - Bc.
AIA19E Hydrologie a vodní toky
AIA21E Rybníky a vodní nádrže
AIA22E Voda a krajina
AIA23E Vodohospodářské právo
AIA26E Limnologie - Mgr.
AIA27E Vodní hospodářství - Mgr.
AIA70E Hydrologie a hydrogeologie - Bc.
AIA71E Hydropedologie a ochrana vod
AIAX2E Nauka o přírodě a rostlinách V.
DAIA01Y Hydropedologie
DAIA02Y Soil and Water Relationship
DAIA03Y Pokročilá půdní fyzika
DAIA04Y Hydropedology
DAIA05Y Advanced Soil Physics
DAIA18 Summer School Soil and Water

Garantované studijní obory

4106R014 Sustainable Use of Natural Resources
4106T008 Natural Resources and Environment

Garantované studijní programy

N4153 Natural Resources and Environment