×
prof. Ing. Svatopluk Matula, CSc.
banner

Granty

Numerické modelování transportu vícesložkové kontamince ve vícefázovém prostředí nasycených a nenasycených zemin

Grantová agentura ČR, 2002-2004

Hydrogeology, IT předmět mezinárodního MSc programu na AF ČZU Praha

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR, 2004-2004

Předpovědní půdně-agrohydrologické modely retence vody v půdě v ČR a jejich integrace do databází zemí EU

Ministerstvo zemědělství ČR, 2005-2009

WATERMAN - Dissemination of research results in semi-arid and arid ecosystems with a focus on sustainable water resource management in Ethiopia

Evropská komise, 2006-2008

EDUWAT

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR, 2010-2015

Časová a prostorová variabilita hydraulické vodivosti půd

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR, 2011-2013

Dovybavení terénní stanice KVZ a rekonstruované vědecké fyzikální laboratoře katedry vodních zdrojů pro práci PhD a MSc studentů katedry neinvestičními prostředky

GA FAPPZ, 2011-2011

Experimetální měření a rozšiřování Stanice sledování transportních procesů a sledování dynamiky půdní vlhkosti KVZ na Suchdole pro práci PhD a vybraných MSc studentů katedry, doplnění drobného vydání stanice

GA FAPPZ, 2012-2012

Preferenční proudění vody ve strukturních půdách PREFLOWAT

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR, 2012-2013

Časová a prostorová variabilita hydraulické vodivosti půd

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR, 2012-2013

Preferenční proudění vody ve strukturních půdách PREFLOWAT2

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR, 2013-2014

Pregerenční proudění vody ve strukturních půdách PREFLOWA3

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR, 2014-2015

Půda/hornina a voda - vědecké exkurze

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR, 2017-2018

Snižování zátěže povrchových vod zdroji plošného zemědělského znečištění při uplatnění regulace drenážního odtoku na stávajících stavbách zemědělského odvodnění

Ministerstvo zemědělství ČR, 2019-2023