×
prof. Ing. Svatopluk Matula, CSc.
banner

Grants

Numerical modelling of multiphase multicomponent pollutant migration in unsaturated and saturated soil

Grantová agentura ČR, 2002-2004

Hydrogeology, IT předmět mezinárodního MSc programu na AF ČZU Praha

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR, 2004-2004

Prediction soil-agrohydrological models of water retention in soils of the Czech Republic and its integration to the databases of European Union countries

Ministerstvo zemědělství ČR, 2005-2009

WATERMAN - Dissemination of research results in semi-arid and arid ecosystems with a focus on sustainable water resource management in Ethiopia

Evropská komise, 2006-2008

EDUWAT

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR, 2010-2015

Dovybavení terénní stanice KVZ a rekonstruované vědecké fyzikální laboratoře katedry vodních zdrojů pro práci PhD a MSc studentů katedry neinvestičními prostředky

GA FAPPZ, 2011-2011

Časová a prostorová variabilita hydraulické vodivosti půd

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR, 2011-2013

Preferenční proudění vody ve strukturních půdách PREFLOWAT

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR, 2012-2013

Časová a prostorová variabilita hydraulické vodivosti půd

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR, 2012-2013

Experimetální měření a rozšiřování Stanice sledování transportních procesů a sledování dynamiky půdní vlhkosti KVZ na Suchdole pro práci PhD a vybraných MSc studentů katedry, doplnění drobného vydání stanice

GA FAPPZ, 2012-2012

Preferenční proudění vody ve strukturních půdách PREFLOWAT2

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR, 2013-2014

Pregerenční proudění vody ve strukturních půdách PREFLOWA3

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR, 2014-2015

Soil/Rock and Water - Scientific Excursions

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR, 2017-2018

Snižování zátěže povrchových vod zdroji plošného zemědělského znečištění při uplatnění regulace drenážního odtoku na stávajících stavbách zemědělského odvodnění

Ministerstvo zemědělství ČR, 2019-2023