×
Ing. Vlastimil Mikšík, Ph.D.
banner

Český modrý mák

Uvádím několik odkazů a aktuálních pozvánek, článků, které se zabývají problematikou pěstování českého modrého máku, který se používá výhradně pro potravinářské účely.

Mezi odrůdy českého modrého máku vyšlechtěné na českém území patří Azur (pěstován během let 1928–73), Hanácký modrý (1934–80), Modran (1969) a Amarin (1975). V dnešní době jsou pěstované odrůdy českého modrého máku Orfeus (2009), Orbis (2012), Aplaus (2014), Opex (2015), Onyx (2016). Bělosemenné formy českého modrého máku - pěstují se odrůdy Sokol, Racek, Orel, odrůdy s okrovou barvou semene se jmenují Redy a Akvarel. 

V roce 2019 jsme zaregistrovali potravinářské modrosemenné odrůdy pěstované v ČR do systému cechovních norem. Nyní každý pěstitel modrosemenného máku může zaregistrovat tuto normu, pod názvem "Český modrý mák". Mezi odrůdy Českého modrého máku patří:

 • Aplaus
 • Bergam
 • Gerlach 
 • Major 
 • Maratón
 • MS Harlekyn
 • Onyx
 • Opal  
 • Opex
 • Orbis
 • Orfeus  
 • Oz
 • Titan
 • Zeno Plus