×
Ing. Vlastimil Mikšík, Ph.D.
banner

Životopis

Kontakt

Dosažené vzdělání:

 • 1984-1987 - střední zemědělská technická škola ve Stříbře
 • 1987-1989 - inženýrské studium (vinařství, zahradnictví), Zemědělská akademie, Kišiněv
 • 1990-1993 - inženýrské studium (fytotechnika - spec.management), Agronomická fakulta,
   Vysoká škola zemědělská v Praze
 • 1993-1997 - doktorské studium, Agronomická fakulta, Česká zemědělská univerzita v Praze

Zaměstnání:

 • 1992-1993 - katedra rostlinné výroby, Agronomická fakulta VŠZ
 • 1992-1998 - spolupráce se Svazem pěstitelů a zpracovatelů olejnin,
   redaktor čtrnáctideníku Květy olejnin (ŽL)
 • 1995-1997 - AgroNet
 • 1996-2017 -  Středisko počítačových služeb Fakulty agrobiologie, potravinových
   a přírodních zdrojů ČZU v Praze (od r. 2017 - CPIS)
 • 2017 - Centrum propagace a informačních systémů Fakulty agrobiologie, potravinových a přírodních zdrojů ČZU v Praze

Členství, záliby: