×
Ing. Vlastimil Mikšík, Ph.D.
banner

Publikace

MIKŠÍK, V., LOHR, V. (2020): The Czech republic the Largest Producer of Breadseed Poppy. Ministerstvo zemědělství 2020, 28 s., ISBN 978-80-7434-584-5

MIKŠÍK, V. & LOHR V. (2020). Mák, droga nebo potravina? Drugs&Forensics Bulletin, 3, s.3–15, 2020. ISSN 1211-8834. 

BEČKA, D., BEČKOVÁ, L., KUCHTOVÁ, P., CIHLÁŘ, P., PAZDERŮ, K., MIKŠIK, V., VAŠÁK, J. 2021. Growth and yield of winter oilseed rape under strip-tillage compared to conventional tillage. Plant Soil Environ., 67: 85–91. https://doi.org/10.17221/492/2020-PSE

Certifikované metodiky

BEČKA, D. – ŠIMKA, J. – CIHLÁŘ, P. – PROKINOVÁ, E. – MIKŠÍK, V. – VAŠÁK, J. – ZUKALOVÁ, H. Řepka ozimá - inovace pěstitelské technologie , Winter oilseed rape - growing technology innovation, winter rape, fertilization, growth regulation, Sclerotinia sclerotiorum, 2013, GC - Pěstování rostlin, osevní postupy, A - Uplatněná certifikovaná metodika, pěstitelská technologie , 78-10/KÚ-SŘÚ/UKZUZ/2013, Účelnější vynakládání investic při aplikaci azolových regulátorů a fungicidů a zvýšení výnosu semen z hektaru. , C - Výsledek je využíván bez omezení okruhu uživatelů, Ústřední a kontrolní zkušební ústav zemědělský v Brně, 18.06.2013, ISBN: 978-80-213-2382-7, 44 s. Odkaz