×
doc. Ing. Oto Nakládal, Ph.D.
banner

phone +420 22438 2143

Pedagogická činnost

LOL01E Zoologie I. - bezobratlí
LOL08E Entomologie
LOL29E Archivace přírodnin