×
doc. Ing. Oto Nakládal, Ph.D.
banner

Životopis

Dosažené vzdělání:

 • 1994–1998 Střední lesnická škola v Hranicích na Moravě
 • 2003–2007 Česká zemědělská univerzita v Praze – Fakulta lesnická a environmentální Katedra Ochrany lesa a myslivosti; specializace: Ochrana lesů a myslivost, (průběžné vykonané zkoušky: Ochrana lesa – abiotičtí činitelé a obratlovci, Ochrana lesa – biotičtí škůdci, Systematická entomologie, Obecná entomologie, Obecná fytopatologie, Anglický jazyk, Německý jazyk.); téma disertační práce: Parazitoidi některých kůrovců napadající listnáče (Coleoptera: Scolytidae) z řádu blanokřÍdlí (Hymenoptera); (dosažený titul Ph.D.)
 • 2012 Česká zemědělská univerzita v Praze – Fakulta lesnická a dřevařská – obor Ochrana lesů a myslivost. Téma habilitační práce: Analýza fluktuačních cyklů bekyně mnišky (Lymantria monacha /L./) v hlavních gradačních oblastech střední Evropy; (dosažený titul Doc.)

Zaměstnání:

 • 2007 odborný asistent na Katedře ochrany lesa a myslivosti (Fakulta lesnická a environmentální – ČZU v Praze).
 • 2007 do současnosti odborný asistent na Katedře ochrany lesa a myslivosti (Fakulta lesnická a dřevařská – ČZU v Praze).

Jazykové znalosti:

 • Anglický jazyk – pokročilá znalost v mluvené i psané formě
 • Německý jazyk – základní znalost v psané formě

Členství v komisích:

 • 2006 do současnosti člen hodnotící komise grantů VGA (pro ČZU) posléze IGA
 • 2011 do současnosti předseda akademického senátu Fakulty lesnické a dřevařské – ČZU v Praze
 • 2012 do současnosti člen akademického senátu ČZU v Praze

Osvědčení:

 • 2009 obdržení Certifikátu o úspěšném absolvování dvoudenního odborného kurzu ze Základů statistiky I v programovém systému STATISTICA u StatSoftu CR.

Odborná působnost:

 • 2003 do současnosti člen České společnosti entomologické
 • 2003–2007 výuka cvičení Zoologie, ČZU v Praze (v rámci Ph.D. programu)
 • 2004–2007 výuka cvičení Ochrana rostlin, ČZU v Praze
 • 2005 výuka Ochrana lesa, ČZU (v rámci Ph.D. programu)
 • 2003–2007 výuka cvičení  Entomologie, ČZU (v rámci Ph.D. programu)
 • 2004 vedení terénního cvičení ze Zoologie, ČZU (v rámci Ph.D. programu)
 • 2004 zoologický terénní průzkum NPR Boubín (sep dep. na CHKO Šumava)
 • 2005 rencenzent publikace: Návod na cvičení ze ZOO I. Jan Farkač
 • 2005 přednáška na téma: Fauna střevlíkovitých (Carabidae) CHKO Litovelské Pomoraví – pro Českou společnost entomologickou (ČSE)
 • 2006 mapování početnosti populací střevlíka Carabus menetriesi na Božidarském rašeliništi
 • 2006 zoologický průzkum Podlitovelských luhů (CHKO Litovelské Pomoraví) (sep dep. na CHKO Litovelské Pomoraví)
 • 2007 – 15. –17. 4. 2007 účastník mezinárodní konference v Laski (Polsko). ConForest 6.
 • 2011 – monitoring populace páchníka hnědého (Osmoderma eremita) na vybraných lokalitách v ČR

Zahraniční stáže:

 • 2005 zoologický průzkum Číny (Yunnan, Sechuan, Hunan, Guizhou, Chanxi) – 2 měsíce
 • 2008 expert na ochranu lesa ve Vietnamu (projekt „Obnova a udržitelný rozvoj lesa v kamunitě Phong My“) – 1 měsíc
 • 2011 odborná stáž v Maďarsku (Hungarian Forest Research Institute, Mátrafüred Research Station) – 3 měsíce