×
Ing. Kateřina Pazderů, Ph.D.
banner

Publikace

Článek v odborném periodiku

POKHREL, K. – KOUŘIMSKÁ, L. – PAZDERŮ, K. – CAPOUCHOVÁ, I. – BOŽIK, M. Lipid content and fatty acid profile of various European and Canadian hulled and naked oat genotypes. JOURNAL OF CEREAL SCIENCE, 2022, roč. 108, č. NOV 2022, s. 1-9. ISSN: 0733-5210.

SATRANSKÝ, M. – FRAŇKOVÁ, A. – KUCHTOVÁ, P. – PAZDERŮ, K. – CAPOUCHOVÁ, I. Oil content and fatty acid profile of selected poppy (Papaver somniferum L.) landraces and modern cultivars. Plant, Soil and Environment, 2021, roč. 67, č. 10, s. 579-587. ISSN: 1214-1178.

CAPOUCHOVÁ, I. – KOUŘIMSKÁ, L. – PAZDERŮ, K. – ŠKVOROVÁ, P. – BOŽIK, M. – **KONVALINA, P. – DVOŘÁK, P. – **DVOŘÁČEK, V. Fatty acid profile of new oat cultivars grown via organic and conventional farming. JOURNAL OF CEREAL SCIENCE, 2021, roč. 98, č. March 2021, s. 0-0. ISSN: 0733-5210.

BEČKA, D. – BEČKOVÁ, L. – KUCHTOVÁ, P. – CIHLÁŘ, P. – PAZDERŮ, K. – MIKŠÍK, V. – VAŠÁK, J. Growth and yield of winter oilseed rape under strip-tillage compared to conventional tillage. Plant, Soil and Environment, 2021, roč. 67, č. 2, s. 85-91. ISSN: 1214-1178.

CAPOUCHOVÁ, I. – BUREŠOVÁ, B. – PAZNOCHT, L. – ELIÁŠOVÁ, M. – PAZDERŮ, K. – **KONVALINA, P. – SATRANSKÝ, M. – **DVOŘÁČEK, V. Antioxidant activity and content of selected antioxidant compounds in grain of different oat cultivars. Plant, Soil and Environment, 2020, roč. 66, č. 7, s. 327-333. ISSN: 1214-1178.

PROCHÁZKA, P. – **ŠTRANC, P. – VOSTŘEL, J. – ŘEHOŘ, J. – BRINAR, J. – KŘOVÁČEK, J. – PAZDERŮ, K. The influence of effective soybean seed treatment on root biomass formation and seed production. Plant, Soil and Environment, 2019, roč. 65, č. 12, s. 588-593. ISSN: 1214-1178.

VELICHKO, I. – **GORDEEV, I. – **SHELEMIN, A. – **NIKITIN, D. – BRINAR, J. – **PLESKUNOV, P. – **CHOUKOUROV, A. – PAZDERŮ, K. – PULKRÁBEK, J. Plasma Jet and Dielectric Barrier Discharge Treatment of Wheat Seeds. PLASMA CHEMISTRY AND PLASMA PROCESSING, 2019, roč. 39, č. 4, s. 913-928. ISSN: 0272-4324.

ZRCKOVÁ, M. – **LEIŠOVÁ - SVOBODOVÁ, L. – **BUCUR, D. – CAPOUCHOVÁ, I. – **KONVALINA, P. – PAZDERŮ, K. – **JANOVSKÁ, D. Occurence of Fusarium spp. in hulls and grains of different wheat species. Romanian Agricultural Research, 2019, roč. 2019, č. 36, s. 173-185. ISSN: 1222-4227.

URBAN, J. – HAMOUZ, K. – LACHMAN, J. – PULKRÁBEK, J. – PAZDERŮ, K. Effect of genotype, flesh colour and environment on the glycoalkaloid content in potato tubers from integrated agriculture. Plant, Soil and Environment, 2018, roč. 64, č. 4, s. 186-191. ISSN: 1214-1178.

PROCHÁZKA, P. – **ŠTRANC, P. – PAZDERŮ, K. – VOSTŘEL, J. – ŘEHOŘ, J. Use of biologically active substances in hops. Plant, Soil and Environment, 2018, roč. 64, č. 12, s. 626-632. ISSN: 1214-1178.

KOUKOLÍČEK, J. – HEROUT, M. – PULKRÁBEK, J. – PAZDERŮ, K. Influence of soil conservation practices on legume crops growth. Plant, Soil and Environment, 2018, roč. 64, č. 12, s. 587-591. ISSN: 1214-1178.

ZRCKOVÁ, M. – CAPOUCHOVÁ, I. – ELIÁŠOVÁ, M. – PAZNOCHT, L. – PAZDERŮ, K. – DVOŘÁK, P. – **KONVALINA, P. – ORSÁK, M. – **ŠTĚRBA, Z. The effect of genotype, weather conditions and cropping system on antioxidant activity and content of selected antioxidant compounds in wheat with coloured grain. Plant, Soil and Environment, 2018, roč. 64, č. 11, s. 530-538. ISSN: 1214-1178.

HEROUT, M. – KOUKOLÍČEK, J. – **KINCL, D. – PAZDERŮ, K. – TOMÁŠEK, J. – URBAN, J. – PULKRÁBEK, J. Impacts of technology and the width of rows on water infiltration and soil loss in the early development of maize on sloping lands. Plant, Soil and Environment, 2018, roč. 64, č. 10, s. 498-503. ISSN: 1214-1178.

STEJSKALOVÁ, M. – PAZDERŮ, K. – KAZDA, J. Mají hybridní odrůdy řepky negativní vliv na včely?. Úroda, 2017, roč. 65, č. 11, s. 34-38. ISSN: 0139-6013.

PAZDERŮ, K. – HAMOUZ, K. Yield and resistance of potato cultivars with colour flesh to potato late blight. Plant, Soil and Environment, 2017, roč. 63, č. 7, s. 328-333. ISSN: 1214-1178.

PROCHÁZKA, P. – **ŠTRANC, P. – PAZDERŮ, K. – **ŠTRANC, J. – VOSTŘEL, J. Effects of biologically active substances used in soybean seed treatment on oil, protein and fibre content of harvested seeds. Plant, Soil and Environment, 2017, roč. 63, č. 12, s. 564-568. ISSN: 1214-1178.

HAMOUZ, K. – PAZDERŮ, K. – LACHMAN, J. – ČEPL, J. – KOTÍKOVÁ, Z. Effect of cultivar, flesh colour, locality and year on carotenoid content in potato tubers. Plant, Soil and Environment, 2016, roč. 62, č. 2, s. 86-91. ISSN: 1214-1178.

PAZDERŮ, K. – WERSCHALLOVÁ, M. Stavba klasu pšenice z pohledu semenářského. Úroda, 2016, roč. 64, č. 12, s. 19-24. ISSN: 0139-6013.

ADAMČÍK, J. – TOMÁŠEK, J. – PULKRÁBEK, J. – PAZDERŮ, K. – DVOŘÁK, P. Stimulation sorghum seed leading to enlargement of optimum conditions during germination and emergence. Plant, Soil and Environment, 2016, roč. 62, č. 12, s. 547-551. ISSN: 1214-1178.

PROCHÁZKA, P. – ŠTRANC, P. – PAZDERŮ, K. – ŠTRANC, J. The influence of pre-sowing seed treatment by biologically active compounds on soybean seed quality and yield. Plant, Soil and Environment, 2016, roč. 62, č. 11, s. 497-501. ISSN: 1214-1178.

PAZDERŮ, K. Kvalita osiva základem pěstitelského úspěchu. Zahradnictví, 2016, roč. 2016, č. 12, s. 12-15. ISSN: 1213-7596.

PAZDERŮ, K. – VEPŘÍKOVÁ, Z. – CAPOUCHOVÁ, I. – KONVALINA, P. – PROKINOVÁ, E. – JANOVSKÁ, D. – ŠKEŘÍKOVÁ, A. – HONSOVÁ, H. Changes in the content of various Fusarium mycotoxins forms in germinating winter wheat and spring barley kernels. Plant, Soil and Environment, 2016, roč. 62, č. 1, s. 42-46. ISSN: 1214-1178.

PAZDERŮ, K. – HAMOUZ, K. – LACHMAN, J. – KASAL, P. Yield potential and antioxidant activity of potatoes with coloured flesh. Plant, Soil and Environment, 2015, roč. 61, č. 9, s. 417-421. ISSN: 1214-1178.

PROCHÁZKA, P. – ŠTRANC, P. – KUPKA, I. – ŠTRANC, J. – PAZDERŮ, K. Forest seed treatment with brassinosteroids to increase their germination under stress conditions. Journal of Forest Science, 2015, roč. 61, č. 7, s. 291-296. ISSN: 1212-4834.

PROCHÁZKA, P. – ŠTRANC, P. – PAZDERŮ, K. – ŠTRANC, J. – JEDLIČKOVÁ, M. The possibilities of increasing the production abilities of soya vegetation by seed treatment with biologically active compounds. Plant, Soil and Environment, 2015, roč. 61, č. 6, s. 279-284. ISSN: 1214-1178.

HAMOUZ, K. – PAZDERŮ, K. – LACHMAN, J. – ORSÁK, M. – PIVEC, V. – HEJTMÁNKOVÁ, K. – TOMÁŠEK, J. – ČÍŽEK, M. Effect of cultivar, flesh colour, location and year of cultivation on the glycoalkaloid content in potato tubers. Plant, Soil and Environment, 2014, roč. 60, č. 11, s. 512-517. ISSN: 1214-1178.

BEČKA, D. – CIHLÁŘ, P. – VLAŽNÝ, P. – PAZDERŮ, K. – VAŠÁK, J. Poppy root weevils (Stenocarus ruficornis, Stephens 1831) control in opium poppy (Papaver somniferum L.). Plant, Soil and Environment, 2014, roč. 60, č. 10, s. 470-474. ISSN: 1214-1178.

PAZDERŮ, K. – HODOVAL, J. – URBAN, J. – PULKRÁBEK, J. – PAČUTA, V. – ADAMČÍK, J. The influence of sweet sorghum crop stand arrangement on biomass and biogas production. Plant, Soil and Environment, 2014, roč. 60, č. 9, s. 433-438. ISSN: 1214-1178.

BOHDALKOVÁ, L. – NOVÁK, M. – BŮZEK, F. – KREISINGER, J. – BINDLER, R. – PAZDERŮ, K. – PACHEROVÁ, P. The response of a mid- and high latitude peat bog to predicted climate change: methane production in a 12-month peat incubation. Mitigation and Adaptation Strategies for Global Change, 2014, roč. 19, č. 7, s. 997-1010. ISSN: 1381-2386.

LACHMAN, J. – HAMOUZ, K. – MUSILOVÁ, J. – HEJTMÁNKOVÁ, K. – KOTÍKOVÁ, Z. – PAZDERŮ, K. – DOMKÁŘOVÁ, J. – PIVEC, V. – CIMR, J. Effect of peeling and three cooking methods on the content of selected phytochemicals in potato tubers with various colour of flesh. ..., 2013, roč. 138, č. 2-3, s. 1189-1197.

LACHMAN, J. – HAMOUZ, K. – MUSILOVÁ, J. – HEJTMÁNKOVÁ, K. – KOTÍKOVÁ, Z. – PAZDERŮ, K. – DOMKÁŘOVÁ, J. – PIVEC, V. – CIMR, J. Effect of peeling and three cooking methods on the content of selected phytochemicals in potato tubers with various colour of flesh. Food Chemistry, 2013, roč. 138, č. 2-3, s. 1189-1197.

HAMOUZ, K. – LACHMAN, J. – PAZDERŮ, K. – HEJTMÁNKOVÁ, K. – CIMR, J. – MUSILOVÁ, J. – PIVEC, V. – ORSÁK, M. – SVOBODOVÁ, A. Effect of cultivar, location and method of cultivation on the content of chlorogenic acid in potatoes with different flesh colour. Plant, Soil and Environment, 2013, roč. 59, č. 10, s. 465-471. ISSN: 1214-1178.

ADAMČÍK, J. – PAZDERŮ, K. – PULKRÁBEK, J. Stimulace osiva čiroku pro zvýšení jeho vitality. Úroda, 2013, roč. 61, č. 2, s. 18-22. ISSN: 0139-6013.

PAZDERŮ, K. – KOUDELA, M. Influence of hydrogel on germination of lettuce and onion seed at two different moisture levels. Acta Universitatis Agriculturae et Silviculturae Mendelianae Brunensis, 2013, roč. 61, č. 6, s. 1817-1822. ISSN: 1211-8516.

BLÁHA, L. – JANOVSKÁ, D. – VYVADILOVÁ, M. – HEŘMANSKÁ, A. – PAZDERŮ, K. Význam vlastností semen a kořenů pro produkci rostlin. Úroda, 2013, roč. 61, č. 12 , s. 40-45. ISSN: 0139-6013.

BLÁHA, L. – PAZDERŮ, K. Importance of plant integrity in crop research, breeding, and production. Plant Signaling and Behavior, 2013, roč. 8, č. 11, s. 1-9. ISSN: 1559-2316.

LACHMAN, J. – HAMOUZ, K. – ORSÁK, M. – PIVEC, V. – HEJTMÁNKOVÁ, K. – PAZDERŮ, K. – DVOŘÁK, P. – ČEPL, J. Impact of selected factors - cultivar, storage, cooking and baking on the content of anthocyanins in coloured-flesh potatoes. Food Chemistry, 2012, roč. 133, č. 4, s. 1107-1116. ISSN: 0308-8146.

HAMOUZ, K. – LACHMAN, J. – PAZDERŮ, K. – TOMÁŠEK, J. – HEJTMÁNKOVÁ, K. – PIVEC, V. Differences in anthocyanin content and antioxidant activity of potato tubers with different flesh colour. Plant, Soil and Environment, 2011, roč. 57, č 10, s. 478-485. ISSN: 1214-1178.

PULKRÁBEK, J. – URBAN, J. – PAZDERŮ, K. – ŠVACHULA, V. – ČERNÝ, I. – CANDRÁKOVÁ, E. Pěstování cukrové řepy a její vliv na životní prostředí. ..., 2011, roč. 127, č. 2, s. 57-62.

CAPOUCHOVÁ, I. – KOSTELANSKÁ, M. – ERHARTOVÁ, D. – PROKINOVÁ, E. – HAJŠLOVÁ, J. – ŠKEŘÍKOVÁ, A. – SALAVA, J. – PAZDERŮ, K. Rizika výskytu fuzarióz pro produkci bioetanolu z pšenice. Listy cukrovarnické a řepařské, 2011, roč. 127, č. 3, s. 95-99. ISSN: 1210-3306.

HAMOUZ, K. – LACHMAN, J. – HEJTMÁNKOVÁ, K. – PAZDERŮ, K. – ČÍŽEK, M. – DVOŘÁK, P. Effect of natural and growing conditions on the content of phenolics in potatoes with different flesh colour. Plant, Soil and Environment, 2010, roč. 56, č. 8, s. 368 - 374. ISSN: 1214-1178.

HAMOUZ, K. – LACHMAN, J. – HEJTMÁNKOVÁ, K. – PAZDERŮ, K. – ČÍŽEK, M. – DVOŘÁK, P. Effect of natural and growing conditions on the content of phenolics in potatoes with different flesh colour. Plant, Soil and Environment, 2010, roč. 56, č. 8, s. 368 - 374. ISSN: 1214-1178.

PAZDERŮ, K. – KOUDELA, M. – KROBOVÁ, T. Vliv digestátu na klíčení vybraných druhů zelenin. Zahradnictví, 2010, roč. 9, č. 8, s. 27 - 29. ISSN: 1213-7596.

PAZDERŮ, K. Od klíčivosti osiva k jeho vitalitě. Zahradnictví, 2010, roč. 9, č. 12, s. 68 - 68. ISSN: 1213-7596.

KVAPIL, R. – CAPOUCHOVÁ, I. – PAZDERŮ, K. Ovlivnění produkce hybridní pšenice výsevkem a dusíkatým hnojením. Úroda, 2010, roč. 58, č. 7, s. 58 - 60. ISSN: 0139-6013.

CAPOUCHOVÁ, I. – PAPOUŠKOVÁ, L. – HAJŠLOVÁ, J. – PROKINOVÁ, E. – KOSTELANSKÁ, M. – ŠKEŘÍKOVÁ, A. – DVOŘÁČEK, V. – PAZDERŮ, K. – FAMĚRA, O. RIZIKA VÝSKYTU FUZARIÓZ PRO PEKAŘSKOU JAKOST PŠENICE. Úroda, 2009, roč. 57, č. 12, s. 521 - 526. ISSN: 0139-6013.

HAMOUZ, K. – LACHMAN, J. – DVOŘÁK, P. – HEJTMÁNKOVÁ, K. – PAZDERŮ, K. – VACEK, J. Vliv odrůdy a stanoviště na antioxidační aktivitu hlíz brambor se žlutou a s barevnou dužninou. Úroda, 2009, roč. 57, č. 12, s. 146 - 150. ISSN: 0139-6013.

HAMOUZ, K. – LACHMAN, J. – PAZDERŮ, K. – HEJTMÁNKOVÁ, K. – VACEK, J. – DOMKÁŘOVÁ, J. – HORÁČKOVÁ, V. Antioxidant activity of colour-fleshed potatoes cultivated under different climatic conditions. Vědecké práce , 2009, roč. 17, č. 12, s. 111 - 118. ISSN: 1802-940X.

HAMOUZ, K. – PAZDERŮ, K. – DVOŘÁK, P. – TOMÁŠEK, J. VÝNOSY RANÝCH BRAMBOR POD NETKANOU TEXTILIÍ V LETECH S POZDNÍMI MRAZÍKY. Úroda, 2009, roč. 2009, č. 12, s. 138 - 141. ISSN: 0139-6013.

PAZDERŮ, K. STABILITA SEMENÁŘSKÝCH PARAMETRŮ OSIVA HOŘČICE (SINAPIS ALBA L.) PO 4 LETECH SKLADOVÁNÍ. Úroda, 2009, roč. 2009, č. 12, s. 198 - 201. ISSN: 0139-6013.

PAZDERŮ, K. – VISINGEROVÁ, D. Klíčivost a vitalita osiva aster. Zahradnictví, 2009, roč. 7, č. 2009, s. 20 - 21. ISSN: 1213-7596.

PAZDERŮ, K. – GREGOVÁ, A. Skladovatelnost osiv zelenin při odlišném skladování. Zahradnictví, 2009, roč. 2009, č. 12, s. 52 - 54. ISSN: 1213-7596.

PAZDERŮ, K. Způsoby speciálních předseťových úprav osiva máku. Úroda, 2008, roč. 8, č. 2008, s. 28 - 30. ISSN: 0139-6013.

PAZDERŮ, K. Evaluation of Winter Wheat (Triticum aestivum L.) Seed Quality and Seed Quality Stability in Relation to Varieties and Environmental Conditions. Journal of Agrobiology, 2008, roč. 25, č. 2, s. 153 - 161. ISSN: 1803-4403.

HAMOUZ, K. – DVOŘÁK, P. – PAZDERŮ, K. Influence of different soil-climatic conditions on the quality of table potatoes . Scientia Agriculturae Bohemica, 2007, roč. 38, č. 1, s. 6 - 12. ISSN: 1211-3174.

HAMOUZ, K. – DVOŘÁK, P. – PAZDERŮ, K. VLIV NETKANÉ TEXTILIE NA VÝNOS RANÝCH ZAVLAŽOVANÝCH BRAMBOR. Universitas Bohemiae Meridionalis Budovicensis, 2007, roč. 23, č. 2, s. 69 - 74. ISSN: 1212-0731.

PAZDERŮ, K. – KETTNEROVÁ, J. Pre-Sowing Seed Treatment of Poppy (Papaver Somniferum L.) Seed. Scientia Agriculturae Bohemica, 2007, roč. 38, č. 3, s. 123 - 127. ISSN: 1211-3174.

Odborná monografie

SPILITOPOULOU, S. – PAZDERŮ, K. – HAVLÍČEK, J. – ŠUBRT, T. – SKOUFI, D. – PROTOGEROPOULOS, C. – HARRIES, A. – GÓRRIZ, I. – GAUTHIER, E. – TUOMINEN, P.; idPublikace = 50231; Název: Future Energy Careers New Career Opportunities in renewable energy-- Neexistuje podtyp publikace --

PAZDERŮ, K. Inovace v rostlinné produkci - Semenářství a produkce osiv. Praha: ÚZPI Praha, 2008. 12s. ISBN 978-80-7271-193-2.

Kapitoly v odborné knize

CAPOUCHOVÁ, I. – **PAPOUŠKOVÁ, L. – **KONVALINA, P. – **VEPŘÍKOVÁ, Z. – **DVOŘÁČEK, V. – ZRCKOVÁ, M. – **JANOVSKÁ, D. – ŠKEŘÍKOVÁ, A. – PAZDERŮ, K. In: Wanyera R. and Owuoche J. (Ed.). Wheat improvement, management and utilization. Rieka, Croatia: InTech, 2017, 381s. ISBN 978-953-51-3151-9. Effect of Fusarium spp. contamination on baking quality of wheat, s. 329-344.

PAZDERŮ, K. Příspěvky k problematice zemědělského pokusnictví. Praha, České Budějovice: Powerprint, Praha, 2014, 143s. ISBN 978-80-7427-153-3. Stres při klíčení semen, s. 19-26.

BLÁHA, L. – PAZDERŮ, K. Agricultural Chemistry. Rijeka, Croatia: InTech, 2013, 210s. ISBN 978-953-51-1026-2. Influence of the Root and Seed Traits on Tolerance to Abiotic Stress, s. 89-112.

PAZDERŮ, K. Význam celistvosti rostliny ve výzkumu, šlechtění a produkci. Praha: Výzkumný ústav rostlinné výroby, 2013, 195s. ISBN 978-80-7427-129-8. Od semene po rostlinu, s. 58-64.

PAZDERŮ, K. Vybrané kapitoly z fyziologie rostlin a zemědělského výzkumu. Praha: Powerprint, Praha, 2012, 200s. ISBN 978-80-7427-087-1. Dozrávání semen a jeho vliv na projev (výkon) semen, s. 124-129.

PAZDERŮ, K. Součané možnosti fyziologie a zemědělského výzkumu přispět k produkci rostlin. Praha: VÚRV vvi, 2010. 327s. ISBN 978-80-7427-023-9. Semena a stresové podmínky, s. 206-213.

Článek ve sborníku z akce

PAZDERŮ, K. Testování vitality osiv jako řešení zlepšení odolnosti porostů vůči suchu. In Osivo a sadba (Seed and Seedlings) XIV. národní a vědecký seminář 07.02.2019, Praha. Praha: ČZU v Praze, 2019. s. 19-23.

HAMOUZ, K. – PAZDERŮ, K. Zastoupení hlíz sadbové velikosti u odrůd s barevnou dužninou. In Osivo a sadba (Seed and Seedlings XIII) 02.02.2017, Praha, ČZU. Praha: ČZU v Praze, KRV, 2017. s. 273-276.

VELICHKO, I. – PAZDERŮ, K. – PULKRÁBEK, J. Úprava osiv nízkoteplotním plazmatem a její vliv na vývoj rostlin. In Osivo a sadba (Seed and Seedlings XIII) 02.02.2017, Praha, ČZU. Praha: Česká zemědělská univerzita v Praze, Katedra rostlinné výroby, 2017. s. 54-59.

BEČKA, D. – **SLEZÁKOVÁ, M. – PAZDERŮ, K. – BEČKOVÁ, L. Vliv desikace a lepení řepky ozimé na semenářské ukazatele, výnos a kvalitu. In Osivo a sadba (Seed and Seedlings XIII) 02.02.2017, Praha, ČZU. Praha: Česká zemědělská univerzita v Praze, Katedra rostlinné výroby, 2017. s. 128-135.

PAZDERŮ, K. Semenářský výzkum a produkce osiv v ČR a ve světě. In Osivo a sadba (Seed and Seedlings XII) 05.02.2015, Praha. Praha: ČZU Praha, KRV, 2015. s. 51-55.

TOKER, C. – POLAT, E. – IKTEN, C. – PAZDERŮ, K. Seed and Breeding Sectors in Turkey - Present Status and Future Progress. In Osivo a sadba (Seed and Seedlings XII) 05.02.2015, Praha. Praha: ČZU Praha, KRV, 2015. s. 15-20.

ADAMČÍK, J. – PAZDERŮ, K. – PULKRÁBEK, J. – TOMÁŠEK, J. Stimulace osiva čiroku pro zvýšení jeho vitality a odolnosti k abiotickým stresům v podmínkách CR. In Osivo a sadba (Seed and Seedlings) XI. odborný a vědecký seminář 07.02.2013, Praha. Praha: Česká zemědělská univerzita v Praze, 2013. s. 155-158.

PAZDERŮ, K. – BLÁHA, L. Trendy ve šlechtění a semenářství na odolnost k extrémnímu počasí. In Osivo a sadba (Seed and Seedlings) XI. odborný a vědecký seminář 07.02.2013, Praha. Praha: Česká zemědělská univerzita v Praze, 2013. s. 29-33.

PAZDERŮ, K. – HOSNEDL, V. Vitalita jako základní informace o kvalitě osiva. In Seed and Seedlings X. Scientific and Technical Seminar 10.02.2011, Praha. Praha: Powerprint, 2011. s. 44-48.

BLÁHA, L. – PAZDERŮ, K. Poznámky z konferencí ESA a ISTA z hlediska semenářského výzkumu. In Seed and Seedlings X. Scientific and Technical Seminar 10.02.2011, ČZU v Praze. Praha: Power Print, 2011. s. 209-213.

PAZDERŮ, K. – CAPOUCHOVÁ, I. – ŠKEŘÍKOVÁ, A. – BRADOVÁ, J. Porůstání obilek a jeho vliv na semenářskou kvalitu osiva ozimé pšenice z podmínek vlhkého vegetačního ročníku. In Seed and Seedlings X. Scientific and Technical Seminar 10.02.2011, Praha. Praha: ČZU Praha, 2011. s. 221-225.

PROCHÁZKA, P. – ŠTRANC, P. – PAZDERŮ, K. – ŠTRANC, J. – KOHOUT, L. Moření osiva biologicky aktivními látkami. In Seed and Seedlings X. Scientific and Technical Seminar 10.02.2011, Praha. Praha: ČZU Praha, KRV, 2011. s. 157-163.

PROCHÁZKA, P. – ŠTRANC, P. – PAZDERŮ, K. – ERHARTOVÁ, D. Test urychleného stárnutí osiva sóji luštinaté. In Seed and Seedlings X. Scientific and Technical Seminar 10.02.2011, Praha. Praha: ČZU Praha, 2011. s. 205-208.

Certifikované metodiky

PAZDERŮ, K. – VEPŘÍKOVÁ, Z. – VÁCLAVÍKOVÁ, M. – CAPOUCHOVÁ, I. – HAJŠLOVÁ, J. – KONVALINA, P. – PROKINOVÁ, E. – JANOVSKÁ, D. – HONSOVÁ, H. Diagnostický klíčící test pro stanovení celkové kontaminace zrna obilovin fusariovými mykotoxiny, Diagnostic germination test for evaluation of total fusarium mycotoxins in cereal grains, mycotoxins, germination, DON, D3G, LC-MS, 2013, GM - Potravinářství, A - Uplatněná certifikovaná metodika, kontaminace zrna mykotoxiny, 3/2013-17252, snížení kontaminace zrna obilovin maskovanými mykotoxiny, C - Výsledek je využíván bez omezení okruhu uživatelů, MZe CR, 25.11.2013, ISBN: 978-80-213-2427-5, 28 s.

Výzkumná zpráva obsahující utajované informace

**ZELENÝ, L. – **BARTOŠ, J. – PAZDERŮ, K. – **KAREŠ, P. Rozvoj a aplikace molekulárně genetických metod pro racionalizaci šlechtitelských postupů třešní (Prunus avium L.). Periodická zpráva za rok 2022 projektu QK1910290. VŠÚO Holovousy: NAZV (MZe), 2022, 47s. ISBN: neuveden,

**BLAŽEK, J. – **ZELENÝ, L. – **BARTOŠ, J. – PAZDERŮ, K. – **KAREŠ, P. Rozvoj a aplikace molekulárně genetických metod pro racionalizaci šlechtitelských postupů třešní (Prunus avium L.). Periodická zpráva za rok 2021 projektu QK1910290. Holovousy: Národní agentura pro zemědělský výzkum Ministerstva zemědělství ČR, 2021, 42s. ISBN: neuveden,

BEČKA, D. – BEČKOVÁ, L. – PAZDERŮ, K. – TOMÁŠEK, J. – MIKŠÍK, V. – CIHLÁŘ, P. Výsledky přesných maloparcelkových pokusů s odlišnou HTS osiva a mořením LumiBio Kelta u odrůdy řepky ozimé. Výzkumná zpráva pro Pioneer Hi-Bred (Corteva) za rok 2020. Praha: Pioneer Hi-Bred Northern Europe Sales Division GmbH, 2020, 46s. ISBN: neuveden,

**BLAŽEK, J. – **ZELENÝ, L. – **BARTOŠ, J. – PAZDERŮ, K. – **KAREŠ, P. Rozvoj a aplikace molekulárně genetických metod pro racionalizaci šlechtitelských postupů třešní (Prunus avium L.). Periodická zpráva za rok 2020 projektu QK1910290. Holovousy: NAZV (MZe), 2020, 35s. ISBN: neuveden,

PAZDERŮ, K. – PROCHÁZKA, P. Metodika klíčení semen pro VegUp s.r.o.. Praha, ČZU: VegUp s.r.o., 2018, 15s. ISBN: ,

PAZDERŮ, K. – PROCHÁZKA, P. Metodika klíčení semen pro Fine Gusto. Praha, ČZU: Fine Gusto Nature s.r.o., 2017, 51s. ISBN: ,

PAZDERŮ, K. National report for AKIS. ČZU Praha: Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kollataja w Krakowie , 2013, 15s. ISBN: -,

Ostatní výsledky

HOLEC, J. – POLÁKOVÁ, J. – ČERNÝ, J. – ČÍTEK, J. – **ČÍTKOVÁ, D. – DVOŘÁK, P. – FAMĚRA, O. – HAMOUZ, P. – HNILIČKA, F. – JANOŠÍKOVÁ, M. – **KOHOUT, P. – KOUŘIMSKÁ, L. – KOŽNAROVÁ, V. – MATULA, S. – PAZDERŮ, K. – PENÍŽEK, V. – PTÁČEK, M. – PULKRÁBEK, J. – RAJMON, R. – SABOLOVÁ, M. – SOUKUP, J. – TYŠER, L. – URBAN, J. – VANĚK, A. – ZÁDOROVÁ, T. – ZITA, L.Zemědělství a potraviny. 2019, Praha: Profi Press s.r.o., 223 s. ISBN: 978-80-86726-98-4.

PAZDERŮ, K.Šlechtění a semenářství v České republice. 2016, .

CHALOUPSKÝ, R. – TOMÁŠEK, J. – PAZDERŮ, K. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Příběh potravin 2014 (Blu-ray Disc). 2015, Příběh potravin 2014 – Bluy-ray Disc, Praha, ČZU v Praze, Lokální přístup, Blu-ray Disc.

CHALOUPSKÝ, R. – TOMÁŠEK, J. – PAZDERŮ, K. Podtyp: Skripta; Příběh potravin 2014 (DVD). 2015, Příběh potravin 2014 – DVD, Praha, ČZU v Praze, Lokální přístup, DVD.

CHALOUPSKÝ, R. – TOMÁŠEK, J. – PAZDERŮ, K. Podtyp: Skripta; Věda na polích a ve stájích: Příběh potravin - 6. 6. 2014. 2015, Věda na polích a ve stájích: Příběh potravin 2014, Praha, ČZU v Praze, Vzdáleny přístup (po síti Internet), www.youtube.com/watch?v=LDOGLIOd-AE.

CHALOUPSKÝ, R. – TOMÁŠEK, J. – PAZDERŮ, K. Podtyp: Skripta; Věda na polích a ve stájích: Příběh potravin - 7. 6. 2014. 2015, Věda na polích a ve stájích: Příběh potravin, Praha, ČZU v Praze, Vzdáleny přístup (po síti Internet), https://www.youtube.com/watch?v=h2unEzCkehY.

URBAN, J. – VAŠÁK, J. – ADAMČÍK, J. – BEČKA, D. – CAPOUCHOVÁ, I. – DVOŘÁK, P. – FAMĚRA, O. – KUCHTOVÁ, P. – PAZDERŮ, K. – PULKRÁBEK, J. – ŠTRANC, P. – TOMÁŠEK, J. Podtyp: Skripta; Zemědělské systémy II. (Rostlinná produkce). 2014, ČZU Praha, 83 s.21. ISBN: 978-80-213-2464-0.

PAZDERŮ, K. – VEPŘÍKOVÁ, Z. – VÁCLAVÍKOVÁ, M. – CAPOUCHOVÁ, I. – HAJŠLOVÁ, J. – KONVALINA, P. – PROKINOVÁ, E. – JANOVSKÁ, D. – HONSOVÁ, H. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Change of Fusarium mycotoxins content in germinating cereals. 2014, 13th Congress of the European Society for Agronomy, 25.-29.8. 2014, Debrecen, Hungary. s. 473-474. ISBN: 978-963-473-723-0.

POLÁK, K. – PAZDERŮ, K. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Germination, emergence and growth of spring barley (Hordeum vulgare L.) seeds at abiotic stress conditions after humic compounds treatment. 2014, Turkey 5th Seed Congress with International Participation and Sectoral Business Forum 19.-23.10. 2014, Diyarbakir, Turkey. s. 88-92.

PAZDERŮ, K. – POLÁK, K. Podtyp: Článek v nerecenzovaném časopise (mimo kategorie RIV); Význam kvalitního osiva u zakládání porostů jarního ječmene. 2014, Úroda, roč. 62, č. 2, s. 66-68. ISSN: 0139-6013.

PAZDERŮ, K. Podtyp: Článek v nerecenzovaném časopise (mimo kategorie RIV); Kvalita osiv a schopnost tolerovat nepříznivé podmínky. 2014, Farmář, roč. 20, č. 10, s. 28-30. ISSN: 1210-9789.

LACHMAN, J. – HAMOUZ, K. – MUSILOVÁ, J. – ORSÁK, M. – HEJTMÁNKOVÁ, K. – PAZDERŮ, K. – CIMR, J. – PIVEC, V. – ŠULC, M. – ČEPL, J. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Effect of variety, location and storage on antioxidant content in potatoes with different flesh colour. 2013, Proceedings of the 2nd International Symposium on Agronomy and Physiology of Potato 15.09.2013, Praha. Havlíčkův Brod: Potato Research Institute Havlíčkův Brod, Ltd., 2013. s. 119-131..

PAZDERŮ, K. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Vitalita jako základní vlastnost osiva pro založení optimálních porostů. 2013, In: Sója 2013, 20.-22.8. 2013, Skalička, Sloveč, Řisuty. České Budějovice: Kurent s.r.o., 2013, s. 4-7, CST. ISBN: 978-80-87111-40-6 .

ADAMČÍK, J. – PAZDERŮ, K. – PULKRÁBEK, J. Podtyp: Článek v nerecenzovaném časopise (mimo kategorie RIV); Vlastnosti semen a osiva čiroku . 2012, Agromanuál, 2012, roč. 7, č. 1, s. 82-84. ISSN: 1801-7673.

PAZDERŮ, K. – ADAMČÍK, J. – CHALOUPSKÝ, R. – PROCHÁZKA, P. – MIČÁK, L. – HOSNEDL, V. Podtyp: Uspořádání akcí; Zemědělství - zdroj potravin a surovin lidstva. 2012, Polní den na P.S. Uhříněves - Věda na polích a ve stájích. Zemědělství: produkce, potraviny, zdroj surovin.