×
Ing. Kateřina Pazderů, Ph.D.
banner

Publikace

Ostatní výsledky

PROCHÁZKA, P. – ŠTRANC, P. – PAZDERŮ, K. – ŠTRANC, J. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Možnosti využití biologicky aktivních látek při moření osiva sóji. 2012, In: Sborník: Sója 2012. 28.8.-30.8. 2012, Skalička, Sloveč, Řisuty. Praha: ČZU, 2012, s. 6-13, EUR. ISBN 978-80-87111-32-1.

PROCHÁZKA, P. – ŠTRANC, P. – PAZDERŮ, K. – ŠTRANC, J. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Vliv aplikace glyfosátu na počáteční růstové fáze sóji. 2012, In: Sborník: Sója 2012. 28.8.-30.8. 2012, Skalička, Sloveč, Řisuty. Praha: ČZU, 2012, s. 28-32, EUR. ISBN 978-80-87111-32-1.

POLÁK, K. – PAZDERŮ, K. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Stimulační efekt předseťových úprav osiva ječmene jarního. 2012, In: Vliv abiotických a biotických stresorů na vlastnosti rostlin 2012. 1.-2.2.2012, Praha. ČZU v Praze: Praha, 2012, s.63-67 , CST. ISBN 978-80-213-2247-9.

PAZDERŮ, K. Podtyp: Článek v nerecenzovaném časopise (mimo kategorie RIV); Ozimá pšenice a volba správné odrůdy. 2012, Zemědělec, 2012, roč. 20, č. 29, s. 9-12. ISSN: 1211-3816.

HNILIČKA, R. – PULKRÁBEK, J. – PAZDERŮ, K. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Possibilities of Weed Beet (Beta vulgaris, L. ssp. marritima) Regulation. 2011. Journal of Agricultural Sciences: Acta Agraria Debreceniensis, 2011, č. 44, s. 133-136. ISSN: 1588-8363.

PAZDERŮ, K. Podtyp: Uspořádání akcí; OSIVO a SADBA X. 2011. Konference osivo a sadba pro 150 účastníků..

PAZDERŮ, K. – AL-MUNTASER, S. – AL-KHEWANI, T. – HASSAN, S. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Vitalita osiv a klíčení ve stresových podmínkách. 2011. In: Vliv abiotických a biotických stresorů na vlastnosti rostlin 2011. 9.-10.03.2011, VURV Praha, 2011, s. 44-47, CST. ISBN: 978-80-7427-068-0.

PAZDERŮ, K. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Seed Production in the Czech Republic. 2011. In: IV. Tohumculuk Kongresi, 14.-17.06.2011, Samsun (Turkey): OMU Samsun, 2011, s. 25-27, WRD. ISBN: 978-975-7636-75-5 .

PAZDERŮ, K. Podtyp: Článek v nerecenzovaném časopise (mimo kategorie RIV); Hydratační úpravy osiv. 2011. Zahradnictví, 2011, roč. 10, č 12, s. 69. ISSN: 1213-7596.

Mixolab as a new rheological system for prediction of bread making quality of wheat doc. Ing. Ivana Capouchová, CSc., L. Papoušková (externí), Václav Dvořáček (externí), Jana Hajšlová (externí), doc. Ing. Evženie Prokinová, CSc., Ing. Alena Škeříková, Ing. Oldřich Faměra, CSc., Ing. Kateřina Pazderů, Ph.D., 2010

Pěstování biobrambor na černé mulčovací folii Ing. Jaroslav Tomášek, Ing. Petr Dvořák, Ph.D., Ing. Andrea Hlavová, Ing. Kateřina Pazderů, Ph.D., 2010

Obsah hlavních antioxidantů v hlízách ekologicky pěstovaných brambor s různě zbarvenou dužninou prof. Ing. Karel Hamouz, CSc., prof. Ing. Jaromír Lachman, CSc., Ing. Petr Dvořák, Ph.D., Ing. Kateřina Hejtmánková, Ing. Kateřina Pazderů, Ph.D., Milan Čížek (externí), 2010

Vliv vybraných přípravků na růst brambor v ekologickém zemědělství Ing. Jaroslav Tomášek, Ing. Petr Dvořák, Ph.D., Ing. Kateřina Pazderů, Ph.D., 2010

Klíčivost semen třapatky (Echinacea sp.) při různých způsobech sklizně Ing. Kateřina Pazderů, Ph.D., Petra Chládková (externí), Martin Grbavčic Grbavčic (externí), Ing. Miluše Štolcová, CSc., 2010

Možnosti ovlivnění výkonu semen ve stresových podmínkách Ing. Kateřina Pazderů, Ph.D., 2010

Biologické vlastnosti semen třezalky tečkované a skvrnité při různých režimech klíčení Ing. Miloš Krump, Ing. Kateřina Pazderů, Ph.D., 2010

Rajonizace množení jarního ječmene Ing. Kateřina Pazderů, Ph.D., Jiří Hýža (externí), 2010

Osivo a sadba IX. Ing. Pazderů Kateřina, Ph.D.; prof. Ing. Hosnedl Václav, CSc., 2009

VÝZNAM ENERGIE KLÍČENÍ PRO HODNOCENÍ KVALITY OSIVA Ing. Pazderů Kateřina, Ph.D., 2009

Speciální fytotechnika Ing. Pazderů Kateřina, Ph.D., 2009

Pěstování rostlin - cvičení Ing. Pazderů Kateřina, Ph.D.; Ing. Bečka David, Ph.D.; doc. Ing. Capouchová Ivana, CSc.; Ing. Dvořák Petr, Ph.D.; Křivánek Jindřich; Ing. Kuchtová Perla, Ph.D.; Ing. Štolcová Miluše, CSc.; Ing. Urban Jaroslav, Ph.D., 2008

Speciální předseťové úpravy osiv zelenin a informovanost uživatelů osiv Ing. Pazderů Kateřina, Ph.D.; Ing. Pšenička Petr; Ing. Kettnerová Jana, 2008

POSSIBILITIES OF SEED ENHANCEMENTS AT SMALL-SEEDED FIELD AND HORCULTURAL CROPS Ing. Pazderů Kateřina, Ph.D.; Ing. Pšenička Petr, 2008

GERMINATION RATE AS SEED QUALITY PARAMETER Ing. Pazderů Kateřina, Ph.D., 2008

Vliv netkané textilie na výnos raných brambor v letech s pozdními mrazíky prof. Ing. Hamouz Karel, CSc.; Ing. Dvořák Petr, Ph.D.; Čepl Jaroslav; Ing. Pazderů Kateřina, Ph.D., 2007

Osivo a sadba VIII. Ing. Pazderů Kateřina, Ph.D.; prof. Ing. Hosnedl Václav, CSc.; Ing. Honsová Hana, Ph.D., 2007

Rozvoj v oblasti úprav a ošetření osiv Ing. Pazderů Kateřina, Ph.D., 2007

Semenářské parametry osiva máku po předseťových úpravách Ing. Pšenička Petr; Ing. Pazderů Kateřina, Ph.D., 2007

VARIABILITA BIOLOGICKÝCH A SEMENÁŘSKÝCH VLASTNOSTÍ OSIVA OZIMÉ PŠENICE Ing. Pazderů Kateřina, Ph.D., 2007

Variabilita biologických a semenářských vlastností osiva ozimé pšenice Ing. Šťastný Jan; Ing. Pazderů Kateřina, Ph.D.; prof. Ing. Hosnedl Václav, CSc., 2007

Rizika HWT jako nechemické metody regulace patogenů Ing. Pazderů Kateřina, Ph.D., 2007

Mikrobiologické a chemické parametry substrátů pro pěstování rostlin s Lignohumátem AM™ a různými odpady. doc. Ing. Růžek Lubomír, CSc.; Ing. Nováková Michaela; prof. Ing. Voříšek Karel, CSc.; Ing. Pazderů Kateřina, Ph.D.; Ing. Koudela Martin, Ph.D., 2006

Pěstování rostlin - cvičení Ing. Pazderů Kateřina, Ph.D.; Ing. Bečka David, Ph.D.; doc. Ing. Capouchová Ivana, CSc.; Ing. Dvořák Petr, Ph.D.; Ing. Kuchtová Perla, Ph.D.; Ing. Štolcová Miluše, CSc.; Ing. Urban Jaroslav, Ph.D., 2006

Jsou třezalky v travních porostech škodlivé? Ing. Ludvíková Vendula; doc. RNDr. Hejcman Michal, Ph.D.; doc. Dr. Ing. Pavlů Vilém; Ing. Pazderů Kateřina, Ph.D., 2006

Hot Water Treatment - Influence on Seed Characteristics Ing. Pazderů Kateřina, Ph.D., 2006

Cvičení ze Speciální fytotechniky Ing. Pazderů Kateřina, Ph.D.; Ing. Štolcová Miluše, CSc.; Ing. Dolejší Jiří; doc. Ing. Sus Josef, CSc.; Ing. Hakl Josef, Ph.D.; Ing. Kocourková Daniela, Ph.D., 2005

Effect of the floating non-woven fleece on the early potatoes yield Ing. Dvořák Petr, Ph.D.; Ing. Pazderů Kateřina, Ph.D.; prof. Ing. Hamouz Karel, CSc., 2005

OSIVO a SADBA VII. Ing. Pazderů Kateřina, Ph.D.; Ing. Honsová Hana, Ph.D.; prof. Ing. Hosnedl Václav, CSc., 2005

Klíčivost a vitalita - dvě tváře kvality osiva Ing. Pazderů Kateřina, Ph.D., 2005

THE STORAGE OF VEGETABLE SEED LOTS TREATED BY HYDRATION TREATMENT Ing. Pazderů Kateřina, Ph.D., 2005

VIGOUR OF VEGETABLE SEEDS AFTER HYDRATION TREATMENT Ing. Pazderů Kateřina, Ph.D., 2005

SKLADOVATELNOST OSIV ZELENIN PO HYDRATAČNÍCH ÚPRAVÁCH Ing. Pazderů Kateřina, Ph.D., 2005

Seed production of legumes and oil crops in the Czech Republic Ing. Pazderů Kateřina, Ph.D., 2005

Differences in the quality of potatoes cultivated conventionally and ecologically prof. Ing. Hamouz Karel, CSc.; Ing. Pazderů Kateřina, Ph.D.; Ing. Dvořák Petr, Ph.D., 2004

Předseťové upravy osiv zelenin pro zvýšení jejich kvality Ing. Pazderů Kateřina, Ph.D., 2004

The short-time storability of vegetable seeds after hydration treatment Ing. Pazderů Kateřina, Ph.D., 2004

Vegetable seed hydration treatment - possibilities and risks Ing. Pazderů Kateřina, Ph.D., 2004

Influence of Seed Hydration Treatment on Storability of Vegetable Seeds Ing. Pazderů Kateřina, Ph.D., 2004

Influence of Seed Hydration Treatment on Storability of Vegetable Seeds Ing. Pazderů Kateřina, Ph.D., 2004

Projekt QF3056 Vitalita osiva, kvalita sadby a jejich význam u tradičních a vybraných netradičních perspektivních plodin pro šlechtění, semenářství a pěstitele Ing. Pazderů Kateřina, Ph.D., -1

Genotypization and development of malting and feeding barley Ing. Pazderů Kateřina, Ph.D., -1