×
Ing. Luboš Paznocht
banner

Granty

Komplexní charakterizace známých a hledání nových antioxidačních markerů v zrnech barevných odrůd pšenic (Triticum aestivum) pro selekci vhodných šlechtitelských linií s výraznými nutričními benefity

CIGA, 2016-2017

Vývoj a optimalizace analytických metod pro stanovení vybraných nutričně významných látek v obilovinách

GA FAPPZ, 2016-2016

Vliv různých způsobů technologického zpracování na významné antioxidační látky v barevných genotypech pšenice

CIGA, 2018-2019