×
Ing. Luboš Paznocht
banner

Životopis

Narodil jsem se na Vysočině v Havlíčkově Brodě. Dětství jsem prožil v Nové Vsi u Světlé. Na tamní ZŠ také započala má školní léta. Čtvrtou a pátou třídu jsem vychodil v ZŠ Lerchova v Sušici, kde jsem následně úspěšně složil přijímací zkoušky na víceleté gymnázium. Navzdory tomu jsem však svá gymnaziální studia  zahájil na Gymnáziu Špitálská v Praze. Po necelých dvou letech ale došlo k další změně a mé kroky směřovaly zpět do rodného Havlíčkova Brodu na tamní Havlíčkovo gymnázium (dnes Gymnázium Havlíčkův Brod). Zde jsem se setkal s řadou výborných pedagogů (škvělým třídním mi byl Hynek Bouchal), navázal četná přátelství a i díky tomuto mi studium na gymnáziu uteklo tak rychle. V roce 2010 jsem odmaturoval a bylo nutné rozhodnout, kam dál. Můj vztah k přírodě a myslivosti společně s oblibou chemie, biologie  a dalších přírodovědných předmětů mne zavedli až na Českou zemědělskou univerzitu, zpět do Prahy. Zde jsem v letech 2010-2013 vystudoval, tehdy nově otevřený, obor Výživa a potraviny. Poté (2013-2015) jsem pokračoval v navazujícím studiu. Během této doby jsem začal pomýšlet o pokračování na doktorské studium, na které jsem na podzim roku 2015 opravdu nastoupil, na Katedru Chemie, obor Zemědělská chemie. Náplní mé práce na katedře je analýza karotenoidů a fenolických kyselin v barevných genotypech pšenice. Mimo to vyučuji praktická cvičení z předmětu biochemie, anorganické a analytické chemie.