×
prof. Ing. Vilém Podrázský, CSc.
banner

Pedagogická činnost

Garantované předměty

DLPX003Y Pěstební management podporující adaptaci lesa na změnu klimatu
DLPX008Y Pracovní metody v analýze lesních stanovišť
DLPX012Y Methods in Forest Stand Analyses
DLPX015Y Silvicultural practices supporting forest adaptation to climate change
LPA01E Základy pěstování lesů
LPA02E Ekologie lesa
LPL01E Základy ekologie lesa
LPL13E Základy pěstování lesů
LPL70E Základy ekologie lesa
LPX20E Silviculture
LPX22E Special Silviculture I.
LPX26E Forestry