×
prof. Ing. Vilém Podrázský, CSc.
banner

Pedagogická činnost

Garantované předměty

DLPX003Y Pěstební management podporující adaptaci lesa na změnu klimatu
DLPX008Y Pracovní metody v analýze lesních stanovišť
DLPX012Y Methods in Forest Stand Analyses
DLPX015Y Silvicultural practices supporting forest adaptation to climate change
LPX001E Forest Management in Air Polluted Areas
LPX24E Forest Management in Air Polluted Areas
LPZ03Z Obnova antropogenně poškozených lesů