×
prof. Ing. Vilém Podrázský, CSc.
banner

Publikace

Článek v odborném periodiku

REMEŠ, J. – PULKRAB, K. – BÍLEK, L. – PODRÁZSKÝ, V. Economic and Production Effect of Tree Species Change as a Result of Adaptation to Climate Change . FORESTS, 2020, roč. 11, č. 4, s. 1-16. ISSN: 1999-4907.

KAPIČKA, A. – PETROVSKÝ, E. – FIALOVÁ, H. – PODRÁZSKÝ, V. – DVOŘÁK, I. High resolution mapping of anthropogenic pollution in the Giant Mountains National Park using soil magnetometry. Studia Geophysica et Geodaetica, 2008, roč. 52, č. 2, s. 271 - 284. ISSN: 0039-3169.

**NICOLESCU, V. – **REDEI, K. – **VOR, T. – **BASTIEN, J. – **BRUS, R. – **BENCAT, T. – **DODAN, M. – **CVJETKOVIC, B. – **ANDRASEV, S. – **LA PORTA, N. – **LAVNYY, V. – **PETKOVA, K. – **PERIC, S. – **BARTLETT, D. – **HERNEA, C. – **PASTOR, M. – **MATARUGA, M. – PODRÁZSKÝ, V. – **SFECLA, V. – **STEFANCIK, I. A review of black walnut (Juglans nigra L.) ecology and management in Europe. TREES-STRUCTURE AND FUNCTION, 2020, roč. 34, č. 5, s. 1087-1112. ISSN: 0931-1890.

CUKOR, J. – VACEK, Z. – VACEK, S. – LINDA, R. – PODRÁZSKÝ, V. Biomass productivity, forest stability, carbon balance, and soil transformation of agricultural land afforestation: A case study of suitability of native tree species in the submontane zone in Czechia. Catena, 2022, roč. 210, č. 2022, s. 1-15. ISSN: 0341-8162.

SVOBODA, M. – KOPÁČEK, J. – MATĚJKA, K. – PODRÁZSKÝ, V. CARBON POOLS IN MOUNTAIN NORWAY SPRUCE ECOSYSTEM IN THE BOHEMIAN FOREST (CZECH REPUBLIC). Lesnicky časopis (Forestry Journal), 2006, roč. 52, č. 1, s. 79 - 87. ISSN: 0323-1046.

PODRÁZSKÝ, V. ČESKÝ POHRANIČNÍ HVOZD – REALITA NEBO MÝTUS?. Zprávy lesnického výzkumu, 2014, roč. 59, č. 1, s. 51-54. ISSN: 0322-9688.

PODRÁZSKÝ, V. – MOSER, W. Changes in the quantity and characteristics of surface humus after thinning treatments. Scientia Agriculturae Bohemica, 2006, roč. 37, č. 1, s. 25 - 28. ISSN: 1211-3174.

PODRÁZSKÝ, V. – FULÍN, M. – PRKNOVÁ, H. – BERAN, F. – TŘEŠTÍK, M. Changes of agricultural land characteristics as a result of afforestation using introduced tree species. Journal of Forest Science, 2016, roč. 62, č. 2, s. 72-79. ISSN: 1212-4834.

PODRÁZSKÝ, V. – REMEŠ, J. Changes of soil chemistry in the Norway spruce forest ecosystems of the middle altitudes. Scientia Agriculturae Bohemica, 2007, roč. 1, č. 38, s. 48 - 51. ISSN: 1211-3174.

PODRÁZSKÝ, V. – REMEŠ, J. Changes of the humus forms state in the gaps in the canopy of the semi-natural beech stand. Journal of Forest Science, 2006, roč. 52, č. 6, s. 243 - 248. ISSN: 1212-4834.

VIEWEGH, J. – PODRÁZSKÝ, V. – MATĚJKA, K. Charakterystyka roślinności runa kształtującej się pod drzewostanami daglezjowymi (Pseudotsuga menziesii (Mirb.) Franco.) w lasach gospodarczych Republiki Czeskiej. Sylwan, 2014, roč. 158, č. 4, s. 277-284. ISSN: 0039-7660.

PODRÁZSKÝ, V. Conceptual and competence problems of the future forestry. Lesnicky časopis (Forestry Journal), 2007, roč. 53, č. 4, s. 359 - 363. ISSN: 0323-1046.

MATĚJKA, K. – VACEK, S. – PODRÁZSKÝ, V. Development of forest soils in the Giant Mts. in the period 1980 – 2009 . Journal of Forest Science, 2010, roč. 56, č. 11, s. 485 - 504. ISSN: 1212-4834.

ŠTEFANČÍK, I. – VACEK, S. – PODRÁZSKÝ, V. – KLOUČEK, T. DOPAD VÝCHOVY NA KVANTITATÍVNU PRODUKCIU BUKOVEJ (FAGUS SYLVATICA L.) ŽŔDKOVINY V OBLASTI VIHORLATSKÝCH VRCHOV (SLOVENSKO). Zprávy lesnického výzkumu, 2014, roč. 59, č. 3, s. 198-204. ISSN: 0322-9688.

PODRÁZSKÝ, V. – REMEŠ, J. – SLOUP, R. – PULKRAB, K. – NOVOTNÝ, S. Douglas-fir – Partial substitution for declining conifer timber supply – Review of Czech data. Wood Research, 2016, roč. 61, č. 4, s. 525-530. ISSN: 1336-4561.

ULBRICHOVÁ, I. – KUPKA, I. – PODRÁZSKÝ, V. – KUBEČEK, J. – FULÍN, M. Douglaska jako meliorační a zpevňující dřevina. Zprávy lesnického výzkumu, 2014, roč. 59, č. 1, s. 72-78. ISSN: 0322-9688.

PODRÁZSKÝ, V. – REMEŠ, J. – TAUCHMAN, P. – HART, V. Douglaska tisolistá a její funkční účinky na zalesněných zemědělských půdách. Zprávy lesnického výzkumu, 2010, roč. 55, č. 1, s. 12 - 17. ISSN: 0322-9688.

VACEK, S. – PODRÁZSKÝ, V. – MATĚJKA, K. DYNAMICS OF HEALT STATUS OF FOREST STANDS AND ITS PREDICTION ON RESEARCH PLOTS IN THE ŠUMAVA . AAPG Bulletin, 2006, roč. 10, č. 52, s. 457 - 473. ISSN: 0149-1423.

VOPRAVIL, J. – PODRÁZSKÝ, V. – KHEL, T. – HOLUBÍK, O. – VACEK, S. Effect of Afforestation of agricultural soils and tree species composition on soil physical characteristics changes. Ekologia-Bratislava, 2014, roč. 33, č. 1, s. 67-80. ISSN: 1335-342X.

HOLUBÍK, O. – PODRÁZSKÝ, V. – VOPRAVIL, J. – KHEL, T. – REMEŠ, J. Effect of Agricultural Lands Afforestation and Tree Species Composition on the Soil Reaction, Total Organic Carbon and Nitrogen Content in the Uppermost Mineral Soil Profile. Soil and Water Research, 2014, roč. 9, č. 4, s. 192-200. ISSN: 1801-5395.

LORENC, F. – PEŠKOVÁ, V. – MODLINGER, R. – PODRÁZSKÝ, V. – BALÁŠ, M. – KLEINOVÁ, D. Effect of Bio-Algeen® preparation on growth and mycorrhizal characteristics of Norway spruce seedlings. Journal of Forest Science, 2016, roč. 62, č. 6, s. 285-291. ISSN: 1212-4834.

HRIB, M. – PODRÁZSKÝ, V. – **MATĚJKA, K. – **VIEWEGH, J. Effect of black walnut (Juglans nigra) on the understorey vegetation – a case study of South Moravian forests (Czech Republic). Journal of Forest Science, 2017, roč. 63, č. 3, s. 136-148. ISSN: 1212-4834.

PODRÁZSKÝ, V. Effect of controlled liming on the soil chemistry on the immission clear-cut. Journal of Forest Science, 2006, roč. 52, č. 1, s. 28 - 34. ISSN: 1212-4834.

VACEK, Z. – VACEK, S. – BULUŠEK, D. – PODRÁZSKÝ, V. – REMEŠ, J. – KRÁL, J. – PUTALOVÁ, T. Effect of fungal pathogens and climatic factors on production, biodiversity and health status of ash mountain forests. Dendrobiology, 2017, roč. 77, č. 2017, s. 161-175. ISSN: 1641-1307.

VACEK, S. – PODRÁZSKÝ, V. – HEJCMAN, M. – REMEŠ, J. Effect of Mg fertilization on yellowing disease of Norway spruce at higher elevations of the Šumava Mts., Czech Republic. . Journal of Forest Science, 2006, roč. 10, č. 52, s. 474 - 481. ISSN: 1212-4834.

VACEK, S. – HEJCMAN, M. – SEMELOVÁ, V. – REMEŠ, J. – PODRÁZSKÝ, V. Effect of soil chemical properties on growth, foliation and nutrition of Norway spruce stand affected by yellowing in the Bohemian Forest Mts., Czech Republic. European Journal of Forest Research, 2009, roč. 128, č. 4, s. 367-375. ISSN: 1612-4669.

PODRÁZSKÝ, V. Effect of thinning on the formation of humus forms on the aforested agricultural lands. Scientia Agriculturae Bohemica, 2006, roč. 37, č. 4, s. 157 - 163. ISSN: 1211-3174.

VACEK, Z. – VACEK, S. – PODRÁZSKÝ, V. – BÍLEK, L. – ŠTEFANČÍK, I. – MOSER, W. – BULUŠEK, D. – KRÁL, J. – REMEŠ, J. – KRÁLÍČEK, I. Effect of tree layer and microsite on the variability of natural regeneration in autochthonous beech forests. POLISH JOURNAL OF ECOLOGY, 2015, roč. 63, č. 2, s. 233-246. ISSN: 1505-2249.

PODRÁZSKÝ, V. – HOLUBÍK, O. – VOPRAVIL, J. – KHEL, T. – MOSER, W. – PRKNOVÁ, H. Effects of afforestation on soil structure formation in two climatic regions of the Czech Republic. Journal of Forest Science, 2015, roč. 61, č. 5, s. 225-234. ISSN: 1212-4834.

VACEK, S. – HŮNOVÁ, I. – VACEK, Z. – HEJCMANOVÁ, P. – PODRÁZSKÝ, V. – KRÁL, J. – PUTALOVÁ, T. – MOSER, W. Effects of air pollution and climatic factors on Norway spruce forests in the Orlické hory Mts. (Czech Republic), 1979–2014. European Journal of Forest Research, 2015, roč. 134, č. 6, s. 1127-1142. ISSN: 1612-4669.

PODRÁZSKÝ, V. – MARTINÍK, A. – MATĚJKA, K. – VIEWEGH, J. Effects of Douglas-fir (Pseudotsuga menziesii [Mirb.] Franco) on understorey layer species diversity in managed forests. Journal of Forest Science, 2014, roč. 60, č. 7, s. 263-271. ISSN: 1212-4834.

VANČURA, K. – ŠIMKOVÁ, M. – VACEK, Z. – VACEK, S. – GALLO, J. – ŠIMŮNEK, V. – PODRÁZSKÝ, V. – **ŠTEFANČÍK, I. – HÁJEK, V. – PROKŮPKOVÁ, A. – **KRÁLÍČEK, I. Effects of environmental factors and management on dynamics of mixed calcareous forests under climate change in Central European lowlands. Dendrobiology, 2022, roč. 87, č. 2022, s. 79-100. ISSN: 1641-1307.

PODRÁZSKÝ, V. – VACEK, Z. – KUPKA, I. – VACEK, S. – TŘEŠTÍK, M. – CUKOR, J. Effects of silver fir (Abies alba Mill.) on the humus forms in Norway spruce (Picea abies (L.) H. Karst.) stands. Journal of Forest Science, 2018, roč. 64, č. 6, s. 245-250. ISSN: 1212-4834.

PODRÁZSKÝ, V. – PROCHÁZKA, J. Effects of the afforestation of agricultural lands on the humus form development in the middle altitudes. Scientia Agriculturae Bohemica, 2009, roč. 40, č. 1, s. 41 - 46. ISSN: 1211-3174.

PODRÁZSKÝ, V. Effects of the Wild Cherry (Cerasus avium /L./ Moench) on the humus forms in the mixed stand. Lesnicky časopis (Forestry Journal), 2007, roč. 53, č. 3, s. 215 - 220. ISSN: 0323-1046.

PODRÁZSKÝ, V. Effects of thinning regime on the humus form state. Ekologia-Bratislava, 2006, roč. 25, č. 3, s. 205 - 298. ISSN: 1335-342X.

VACEK, S. – VACEK, Z. – BULUŠEK, D. – PUTALOVÁ, T. – SARGINACI, M. – SCHWARZ, O. – ŠRŮTKA, P. – PODRÁZSKÝ, V. – MOSER, W. European Ash ( Fraxinus excelsior L.) Dieback: Disintegrating forest in the mountain protected areas, Czech Republic. Austrian Journal of Forest Science, 2015, roč. 132, č. 4, s. 203-223. ISSN: 0379-5292.

**ARTEMYEVA, Z. – **ZIGOVA, A. – **KIRILLOVA, N. – **ŠŤASTNÝ, M. – HOLUBÍK, O. – PODRÁZSKÝ, V. Evaluation of aggregate stability of Haplic Stagnosols using dynamic light scattering, phase analysis light scattering and color coordinates. Archives of Agronomy and Soil Science, 2017, roč. 63, č. 13, s. 1838-1851. ISSN: 0365-0340.

KREJZEK, R. – NOVOTNÝ, P. – PODRÁZSKÝ, V. – BERAN, F. – DOSTÁL, J. Evaluation of the IUFRO provenance plot with grand fir in the Habr locality (Western Bohemia) at the age of 31 years. Journal of Forest Science, 2015, roč. 61, č. 12, s. 551-561. ISSN: 1212-4834.

FULÍN, M. – **NOVOTNÝ, P. – PODRÁZSKÝ, V. – **BERAN, F. – **DOSTÁL, J. – JEHLIČKA, J. Evaluation of the provenance plot “Hrubá Skála” (Northern Bohemia) with grand fir at the age of 36 years. Journal of Forest Science, 2017, roč. 63, č. 2, s. 75-87. ISSN: 1212-4834.

PODRÁZSKÝ, V. Fertilization as an ameliorative measure - examples of the research at the Faculty of Forestry and Environment CUA in Prague. Journal of Forest Science, 2006, roč. 52, č. 1, s. 58 - 64. ISSN: 1212-4834.

PODRÁZSKÝ, V. – REMEŠ, J. Fertilization effect on the Grand fir plantations. Scientia Agriculturae Bohemica, 2007, roč. 38, č. 4, s. 198 - 201. ISSN: 1211-3174.

REMEŠ, J. – PODRÁZSKÝ, V. Fertilization of spruce monocultures on the School Training Forest territory in Kostelec nad Černými lesy. Journal of Forest Science, 2006, roč. 52, č. 1, s. 73 - 78. ISSN: 1212-4834.

VACEK, Z. – CUKOR, J. – VACEK, S. – PODRÁZSKÝ, V. – LINDA, R. – KOVAŘÍK, J. Forest biodiversity and production potential of post-mining landscape: opting for afforestation or leaving it to spontaneous development? . Lesnicky časopis (Forestry Journal), 2018, roč. 64, č. 2, s. 116-126. ISSN: 0323-1046.

BÍLEK, L. – REMEŠ, J. – PODRÁZSKÝ, V. – ROZENBERGAR, D. – DIACI, J. – ZAHRADNÍK, D. Gap regeneration in near-natural European beech forest stands in Central Bohemia – the role of heterogeneity and micro-habitat factors. Dendrobiology, 2014, roč. 2014, č. 71, s. 59-71. ISSN: 1641-1307.

LORZ, C. – FURST, C. – GALIC, Z. – MATIJASIC, D. – PODRÁZSKÝ, V. – POTOCIC, N. – SIMONCIC, P. – STRAUCH, M. – VACIK, H. – MAKESHIN, F. GIS-based Probability Assessment of Natural Hazards in Forested Landscapes of Central and South-Eastern Europe. Environmental Management, 2010, roč. 46, č. 6, s. 920 - 930. ISSN: 0364-152X.

PODRÁZSKÝ, V. – ULBRICHOVÁ, I. – KUNEŠ, I. – FOLK, P. Green alder effects on the forest soils in higher elevations. Journal of Forest Science, 2005, roč. 51, č. 0, s. 38 - 42. ISSN: 1212-4834.

ULBRICHOVÁ, I. – PODRÁZSKÝ, V. – OLMEZ, Z. – BERAN, F. – PROCHÁZKA, J. – FULÍN, M. – KUBEČEK, J. – ZAHRADNÍK, D. Growth performance of Norway spruce in the Czech-German provenance trial plot Ledeč. Scientia Agriculturae Bohemica, 2013, roč. 44, č. 4, s. 223-231. ISSN: 1211-3174.

ŠTEFANČÍK, I. – STRMEŇ, S. – PODRÁZSKÝ, V. – VACEK, S. Growth responses of a Norway spruce (Picea abies [L.] Karst.) small pole-stage stand in a region exhibiting extensive decline of allochthonous spruce forests to differentiated thinning. Folia Oecologica, 2012, roč. 39, č. 1, s. 77-87. ISSN: 1336-5266.

PODRÁZSKÝ, V. – ZAHRADNÍK, D. – PULKRAB, K. – KUBEČEK, J. – PEŇA, J. HODNOTOVÁ PRODUKCE DOUGLASKY TISOLISTÉ (PSEUDOTSUGA MENZIESII /MIRB./ FRANCO) NA KYSELÝCH STANOVIŠTÍCH ŠKOLNÍHO POLESÍ HŮRKY, PÍSECKO. Zprávy lesnického výzkumu, 2013, roč. 58, č. 3, s. 226-232. ISSN: 0322-9688.

PODRÁZSKÝ, V. – REMEŠ, J. HUMUS FORM STATUS IN CLOSE-TO-NATURE FOREST PARTS COMPARING TO AFFORESTED AGRICULTURAL LANDS. Lesnicky časopis (Forestry Journal), 2007, roč. 53, č. 2, s. 99 - 106. ISSN: 0323-1046.

VOPRAVIL, J. – PODRÁZSKÝ, V. – BATYSTA, M. – NOVÁK, P. – HAVELKOVÁ, L. – HRABALÍKOVÁ, M. Identification of agricultural soils suitable for afforestation in the Czech Republic using a soil database. Journal of Forest Science, 2015, roč. 61, č. 4, s. 141-147. ISSN: 1212-4834.

**WOHLGEMUTH, T. – **GOSSNER, M. – **CAMPAGNARO, T. – **MARCHANTE, H. – **VAN LOO, M. – **VACCHIANO, G. – **CASTRO-DÍEZ, P. – **DOBROWOLSKA, D. – **GAZDA, A. – **KEREN, S. – **KESERŰ, Z. – PODRÁZSKÝ, V. – **PUCHAŁKA, R. – **REISMAN-BERMAN, O. – **SILVA, S. Impact of non-native tree species in Europe on soil properties and biodiversity: a review. NeoBiota, 2022, roč. 78, č. 2022, s. 45-69. ISSN: 1619-0033.

KUNEŠ, I. – BALCAR, V. – KOŇASOVÁ, T. – BALÁŠ, M. – ZAHRADNÍK, D. – VÍTÁMVÁS, J. – KACÁLEK, D. – JAKL, M. – JAKLOVÁ DYTRTOVÁ, J. – PODRÁZSKÝ, V. Influence of pulverized limestone and amphibolite mixture on the growth performance of Alnus incana (L.) Moench plantation on an acidified mountain site. Journal of Forest Science, 2009, roč. 55, č. 10, s. 469 - 476. ISSN: 1212-4834.

TUŽINSKÝ, M. – KUPKA, I. – PODRÁZSKÝ, V. – PRKNOVÁ, H. Influence of the mineral rock alginite on survival rate and re-growth of selected tree species on agricultural land. Journal of Forest Science, 2015, roč. 61, č. 9, s. 399-405. ISSN: 1212-4834.

PODRÁZSKÝ, V. LODGEPOLE PINE (Pinus contorta) AS A PREPARATORY TREE SPECIES IN IMMISSION AREA ORLICKÉ HORY Mts.. Scientia Agriculturae Bohemica, 2006, roč. 37, č. 2, s. 67 - 70. ISSN: 1211-3174.

PODRÁZSKÝ, V. Logging and forest decline effects on the surface humus horizons in the Šumava Mts.. Journal of Forest Science, 2006, roč. 52, č. 10, s. 439 - 445. ISSN: 1212-4834.

SKALOŠ, J. – TOBOLOVÁ, B. – TRPÁKOVÁ, I. – ŠANTRŮČKOVÁ, M. – PODRÁZSKÝ, V. Long-term changes in forest cover 1780–2007 in central Bohemia, Czech Republic. European Journal of Forest Research, 2012, roč. 131, č. 3, s. 871-884. ISSN: 1612-4669.

VACEK, S. – ČERNÝ, T. – VACEK, Z. – PODRÁZSKÝ, V. – **MIKESKA, M. – **KRÁLÍČEK, I. Long-term changes in vegetation and site conditions in beech and spruce forests of lower mountain ranges of Central Europe. Forest Ecology and Management, 2017, roč. 398, č. AUG, s. 75-90. ISSN: 0378-1127.

VACEK, Z. – VACEK, S. – PROKŮPKOVÁ, A. – BULUŠEK, D. – PODRÁZSKÝ, V. – **HŮNOVÁ, I. – PUTALOVÁ, T. – KRÁL, J. Long-term effect of climate and air pollution on health status and growth of Picea abies (L.) Karst. peaty forests in the Black Triangle region. Dendrobiology, 2020, roč. 83, č. 2020, s. 1-19. ISSN: 1641-1307.

**PETROVSKÝ, E. – REMEŠ, J. – **KAPIČKA, A. – PODRÁZSKÝ, V. – **GRISON, H. – BORŮVKA, L. Magnetic mapping of distribution of wood ash used for fertilization of forest soil. Science of the Total Environment, 2018, roč. 626, č. JUN2018, s. 228-234. ISSN: 0048-9697.

KAPIČKA, A. – PETROVSKÝ, E. – FIALOVÁ, H. – PODRÁZSKÝ, V. – KŘÍŽEK, P. Magnetic parameters of forest top soils in Krušné hory region. Contribution to Geophysics and Geodesy, 2008, roč. 2008, č. 38, s. 100 - 101. ISSN: 1335-2806.

FURST, C. – VACIK, H. – LORZ, C. – MAKESHIN, F. – PODRÁZSKÝ, V. – JANEČEK, V. Meeting the challenges of process-oriented forest management. Forest Ecology and Management, 2007, roč. 248, č. 1, s. 1 - 5. ISSN: 0378-1127.

TŘEŠTÍK, M. – PODRÁZSKÝ, V. Meliorační funkce jedle bělokoré (Abies Alba Mill.): Případová studie. Zprávy lesnického výzkumu, 2017, roč. 62, č. 3, s. 182-188. ISSN: 0322-9688.

SHARMA, R. – VACEK, Z. – VACEK, S. – PODRÁZSKÝ, V. – **JANSA, V. Modelling individual tree height to crown base of Norway spruce (Picea abies (L.) Karst.) and European beech (Fagus sylvatica L.). PLoS One, 2017, roč. 12, č. 10, s. 1-23. ISSN: 1932-6203.

ULBRICHOVÁ, I. – PODRÁZSKÝ, V. – KOUBA, M. Obnova humusové vrstvy břízou a smrkem pichlavým na narušeném stanovišti v Krušných horách. Zpravodaj Hnědé uhlí, 2012, roč. 2012, č. 1, s. 30-34. ISSN: 1213-1660.

HATLAPATKOVÁ, L. – PODRÁZSKÝ, V. Obnova vrstev nadložního humusu na zalesněných zemědělských půdách. . Zprávy lesnického výzkumu, 2011, roč. 56, č 3, s. 228-234. ISSN: 0322-9688.

ULBRICHOVÁ, I. – PODRÁZSKÝ, V. – BERAN, F. – ZAHRADNÍK, D. – FULÍN, M. – PROCHÁZKA, J. – KUBEČEK, J.; idPublikace = 68485; Název: Picea abies provenance test in the Czech Republic after 36 years – Central European provenances -- Neexistuje podtyp publikace --

VACEK, S. – VACEK, Z. – CUKOR, J. – PODRÁZSKÝ, V. – GALLO, J. Pinus contorta Douglas ex Loudon and climate change: A literature review of opportunities, challenges, and risks in European forests.. Journal of Forest Science, 2022, roč. 68, č. 9, s. 329-343. ISSN: 1805-935X.

VACEK, S. – PODRÁZSKÝ, V. Pojetí lesnické typologie v bilaterální biosferické rezervaci Krkonoše/Karkonosze. Opera Corcontica, 2007, roč. 44, č. 1, s. 471 - 483. ISSN: 0139-925X.

PODRÁZSKÝ, V. – ZAHRADNÍK, D. – REMEŠ, J. POTENTIAL CONSEQUENCES OF TREE SPECIES AND AGE STRUCTURE CHANGES OF FORESTS IN THE CZECH REPUBLIC – REVIEW OF FOREST INVENTORY DATA. Wood Research, 2014, roč. 59, č. 3, s. 483-490. ISSN: 1336-4561.

REMEŠ, J. – PODRÁZSKÝ, V. Practice fertilization and state of humus forms in the area of the School Training Forest Kostelec nad Černými lesy – the Moštice locality. Ekologia-Bratislava, 2009, roč. 28, č. 1, s. 74 - 81. ISSN: 1335-342X.

PODRÁZSKÝ, V. – HOLUŠA, O. – FARKAČ, J. Příspěvek k využití společenstev střevlíkovitých (Carabidae) jako nástroje bioindikace v lesních ekosystémech. Zprávy lesnického výzkumu, 2010, roč. 2010, č Speciál, s. 99-104. ISSN: 0322-9688.

PODRÁZSKÝ, V. – REMEŠ, J. – HART, V. – MOSER, W. Production and humus form development in the forest stands established on the agricultural lands - Kostelec n. Č. l. region. Journal of Forest Science, 2009, roč. 55, č. 7, s. 299 - 305. ISSN: 1212-4834.

PODRÁZSKÝ, V. – ČERMÁK, R. – ZAHRADNÍK, D. – KOUBA, J. Production of Douglas-Fir in the Czech Republic based on national forest inventory data. Journal of Forest Science, 2013, roč. 59, č. 10, s. 398-404. ISSN: 1212-4834.

PODRÁZSKÝ, V. – VACEK, Z. – VACEK, S. – VÍTÁMVÁS, J. – GALLO, J. – PROKŮPKOVÁ, A. – D'ANDREA, G. Production potential and structural variability of pine stands in the Czech Republic: Scots pine (Pinus sylvestris L.) vs. introduced pines–case study and problem review. Journal of Forest Science, 2020, roč. 66, č. 5, s. 197-207. ISSN: 1212-4834.

PULKRAB, K. – SLOUP, R. – PODRÁZSKÝ, V. Production Potential of the Forests in the Czech Republic. BioResources, 2015, roč. 10, č. 3, s. 4711-4725. ISSN: 1930-2126.

VACEK, Z. – CUKOR, J. – VACEK, S. – LINDA, R. – PROKŮPKOVÁ, A. – PODRÁZSKÝ, V. – GALLO, J. – VACEK, O. – ŠIMŮNEK, V. – DRÁBEK, O. – HÁJEK, V. – SPASIC, M. – BRICHTA, J. Production potential, biodiversity and soil properties of forest reclamations: Opportunities or risk of introduced coniferous tree species under climate change?. European Journal of Forest Research, 2021, roč. 140, č. 5, s. 1243-1266. ISSN: 1612-4669.

PODRÁZSKÝ, V. – PROCHÁZKA, J. – REMEŠ, J. Produkce a vývoj půdního prostředí porostů na bývalých zemědělských půdách v oblasti Českomoravské vrchoviny. Zprávy lesnického výzkumu, 2011, roč. 56, č. Special, s. 27-35. ISSN: 0322-9688.

PODRÁZSKÝ, V. – ŠÁLEK, L. Produkční možnosti ořešáku černého (Juglans nigra L.) v České republice: review. Zprávy lesnického výzkumu, 2018, roč. 63, č. 4, s. 237-242. ISSN: 0322-9688.

PODRÁZSKÝ, V. – REMEŠ, J. Půdotvorná role významných introdukovaných jehličnanů – douglasky tisolisté, jedle obrovské a borovice vejmutovky. Zprávy lesnického výzkumu, 2008, roč. 53, č. 1, s. 27 - 33. ISSN: 0322-9688.

PODRÁZSKÝ, V. – REMEŠ, J. Reintroduction of site demanding forest tree species – support of plantations with convenient reclamation. Lesnícky časopis – Forestry Journal. 52, 2006, č. 1-2, s. 41 – 48.. Lesnicky časopis (Forestry Journal), 2006, roč. 52, č. 1, s. 41 - 48. ISSN: 0323-1046.

PODRÁZSKÝ, V. – KAPIČKA, A. – KOUBA, M. Restoration of forest soils after bulldozer site preparation in the Ore mountains over 20 years development. Ekologia-Bratislava, 2010, roč. 29, č. 3, s. 281 - 289. ISSN: 1335-342X.

PODRÁZSKÝ, V. Restoration of humus forms on the bulldozed plots and reforested agricultural lands in the Ore. Mts.. Scientia Agriculturae Bohemica, 2008, roč. 39, č. 2, s. 232 - 237. ISSN: 1211-3174.

CUKOR, J. – **HAVRÁNEK, F. – VACEK, Z. – **BUKOVJAN, K. – PODRÁZSKÝ, V. – SHARMA, R. Roe deer (Capreolus capreolus) mortality in relation to fodder harvest in agricultural landscape. MAMMALIA, 2019, roč. 83, č. 5, s. 461-469. ISSN: 0025-1461.

PODRÁZSKÝ, V. – REMEŠ, J. Rychlost obnovy charakteru lesních půd na zalesněných lokalitách Orlických hor.. Zprávy lesnického výzkumu, 2008, roč. 53, č. 2, s. 89 - 93. ISSN: 0322-9688.

PODRÁZSKÝ, V. – REMEŠ, J. – ULBRICHOVÁ, I. Rychlost regenerace lesních půd v horských oblastech z hlediska kvantity nadložního humusu. . Zprávy lesnického výzkumu, 2007, roč. 4, č. 51, s. 230 - 234. ISSN: 0322-9688.

PODRÁZSKÝ, V. – REMEŠ, J. – FARKAČ, J. Složení společenstva střevlíkovitých brouků (Coleoptera: Carabidae) v lesních porostech s různou druhovou strukturou a systémem hospodaření.. Zprávy lesnického výzkumu, 2010, roč. 2010, č Speciál, s. 10-15. ISSN: 0322-9688.

KUPKA, I. – PODRÁZSKÝ, V. – KUBEČEK, J. Soil-forming effect of Douglas fir at lower altitudes – a case study. Journal of Forest Science, 2013, roč. 59, č. 9, s. 345-351. ISSN: 1212-4834.

PODRÁZSKÝ, V. – REMEŠ, J. Soil-forming effect of grand fir (Abies grandis [Dougl. ex D. Don] Lindl.). Journal of Forest Science, 2009, roč. 55, č. 12, s. 533 - 539. ISSN: 1212-4834.

BORŮVKA, L. – PODRÁZSKÝ, V. – PAVLŮ, L. – KUNEŠ, I. – DRÁBEK, O. Some approaches to the research of forest soils affected by acidification in the Czech Republic.. Soil Science and Plant Nutrition, 2005, roč. 51, č. 5, s. 745 - 749. ISSN: 0038-0768.

KUPKA, I. – PODRÁZSKÝ, V. Species composition effects of forest stands on afforested agricultural land on the soil properties. Scientia Agriculturae Bohemica, 2011, roč. 42, č 1, s. 19-23. ISSN: 1211-3174.

MATĚJKA, K. – PODRÁZSKÝ, V. – VIEWEGH, J. – MARTINÍK, A. SROVNÁNÍ BYLINNÉ ETÁŽE V POROSTECH DOUGLASKY TISOLISTÉ (PSEUDOTSUGA MENZIESII (MIRB.) FRANCO) A V POROSTECH JINÝCH DŘEVIN. Zprávy lesnického výzkumu, 2015, roč. 60, č. 3, s. 201-210. ISSN: 0322-9688.

PODRÁZSKÝ, V. – BALÁŠ, M. – LINDA, R. – KŘIVOHLAVÝ, O. State of beech pole stands established at the clear-cut and in the underplanting. Journal of Forest Science, 2019, roč. 65, č. 7, s. 256-262. ISSN: 1212-4834.

PODRÁZSKÝ, V. – VACEK, S. Stav a vývoj půd v bilaterální biosférické rezervaci Krkonoše/ Karkonosze. Opera Corcontica, 2007, roč. 44, č. 1, s. 121 - 131. ISSN: 0139-925X.

PODRÁZSKÝ, V. Stav lesních půd ve výškovém transektu na lokalitě Plechý - NP Šumava. Lesnicky časopis (Forestry Journal), 2007, roč. 53, č. 4, s. 333 - 345. ISSN: 0323-1046.

VACEK, Z. – VACEK, S. – PODRÁZSKÝ, V. – KRÁL, J. – BULUŠEK, D. – PUTALOVÁ, T. – BALÁŠ, M. – KALOUSKOVÁ, I. – SCHWARZ, O. Structural diversity and production of alder stands on former agricultural land at high altitudes. Dendrobiology, 2016, roč. , č. 75, s. 31-44. ISSN: 1641-1307.

VACEK, S. – VACEK, Z. – PODRÁZSKÝ, V. – BÍLEK, L. – BULUŠEK, D. – ŠTEFANČÍK, I. – REMEŠ, J. – ŠTÍCHA, V. – AMBROŽ, R. Structural Diversity of Autochthonous Beech Forests in Broumovské Stěny National Nature Reserve, Czech Republic. Austrian Journal of Forest Science, 2014, roč. 131, č. 4, s. 191-215. ISSN: 0379-5292.

VACEK, S. – SIMON, J. – PODRÁZSKÝ, V. – BALCAR, Z. Struktura a vývoj lesních ekosystémů v Krkonoších. Opera Corcontica, 2007, roč. 44, č. 1, s. 415 - 424. ISSN: 0139-925X.

PODRÁZSKÝ, V. – KUPKA, I. – PRKNOVÁ, H. Substitution of Norway spruce for Douglas-fir: changes of soil microbial activities as climate change induced shift in species composition - a case study. Lesnicky časopis (Forestry Journal), 2020, roč. 66, č. 2, s. 71-77. ISSN: 0323-1046.