×
prof. Ing. Vilém Podrázský, CSc.
banner

Publikace

Certifikované metodiky

VACEK, S. – MIKESKA, M. – REMEŠ, J. – BÍLEK, L. – PODRÁZSKÝ, V. Stupně přirozenosti lesních porostů v NPR Králický Sněžník, Degrees of naturalness of forest stands in National Nature Reserve Kralický Sněžník, degrees of naturalness, forest stand, forest reserve, forest management, nature protection, 2011, GK - Lesnictví, D - Specializovaná mapa s odborným obsahem, NPR Kralický Sněžník, program TopoL x T 9.5, formát pdf; č. osvědčení o certifikaci 233974/2011-MZE-16222/MAPA67, pravděpodobná úspora při plánování a realizaci pěstebních opatření směřujících k větší přirozenosti dotčených lesních porostů, zvýšení ekologické stability a bezpečnosti produkce v dlouhodobém horizontu existence porostu, C - Výsledek je využíván bez omezení okruhu uživatelů, Ministerstvo zemědělství ČR, Těšnov 65/17, Praha 1, 11705, 28.12.2011

VACEK, S. – MIKESKA, M. – REMEŠ, J. – BÍLEK, L. – PODRÁZSKÝ, V. Stupně přirozenosti lesních porostů v NPR Libický luh, Degrees of naturalness of forest stands in National Nature Reserve Libický luh, degrees of naturalness, forest stand, forest reserve, forest management, nature protection, 2011, GK - Lesnictví, D - Specializovaná mapa s odborným obsahem, NPR Libický luh, program TopoL x T 9.5, formát pdf; č. osvědčení o certifikaci 233977/2011-MZE-16222/MAPA68, pravděpodobná úspora při plánování a realizaci pěstebních opatření směřujících k větší přirozenosti dotčených lesních porostů, zvýšení ekologické stability a bezpečnosti produkce v dlouhodobém horizontu existence porostu, C - Výsledek je využíván bez omezení okruhu uživatelů, Ministerstvo zemědělství ČR, Těšnov 65/17, Praha 1, 11705, 28.12.2011

Výzkumná zpráva obsahující utajované informace

PODRÁZSKÝ, V. – VACEK, O. – KUNT, M. – **DIMITROVSKÝ, K. – VACEK, S. – VACEK, Z. – REMEŠ, J. – PULKRAB, K. Využití multifunkčního potenciálu rekultivačního lesnického arboreta Antonín - Sokolov. Praha: Lesy ČR s.p., 2017, 32s. ISBN: ,

PODRÁZSKÝ, V. – VACEK, O. – KUNT, M. – **DIMITROVSKÝ, K. – VACEK, S. – VACEK, Z. – REMEŠ, J. – PULKRAB, K. Využití multifunkčního potenciálu rekultivačního lesnického arboreta Antonín - Sokolov. Praha: Lesy ČR s.p., 2018, 48s. ISBN: ,

PODRÁZSKÝ, V. – VACEK, O. – KUNT, M. – **DIMITROVSKÝ, K. – VACEK, S. – VACEK, Z. – REMEŠ, J. – PULKRAB, K. Využití multifunkčního potenciálu rekultivačního lesnického arboreta Antonín - Sokolov. Praha: Lesy ČR, 2019, 30s. ISBN: ,

Ostatní výsledky

AFFORESTATION OF AGRICULTURAL SOILS – AN IMPORTANT CARBON SINK IN THE LANDSCAPE prof. Ing. Podrázský Vilém, CSc., 2005

AFFORESTATION OF AGRICULTURAL SOILS – AN IMPORTANT CARBON SINK IN THE LANDSCAPE prof. Ing. Podrázský Vilém, CSc., 2005

Air pollution and ecological situation in mountain forests of the Czech Republic prof. RNDr. Vacek Stanislav, DrSc.; prof. Ing. Podrázský Vilém, CSc., 2006

Aktuální vývoj lesnické fakulty v Praze prof. Ing. Podrázský Vilém, CSc., 2007

Analysis of forest structure for sustainability management doc. Ing. Remeš Jiří, Ph.D.; doc. Ing. Svoboda Miroslav, Ph.D.; prof. Ing. Podrázský Vilém, CSc., 2005

Analysis of forest structure for sustainable management of forest property doc. Ing. Remeš Jiří, Ph.D.; prof. Ing. Podrázský Vilém, CSc.; doc. Ing. Svoboda Miroslav, Ph.D., 2006

Application of Mg-fertilizers to prevent and to decrease Norway spruce yellowing prof. Ing. Podrázský Vilém, CSc.; doc. Ing. Remeš Jiří, Ph.D.; Ing. Ulbrichová Iva, Ph.D.; prof. RNDr. Vacek Stanislav, DrSc., 2005

VÍTÁMVÁS, J. – PODRÁZSKÝ, V. – VACEK, Z.Arboreta – lesnické laboratoře? Příklad výsadeb různých druhů borovic v arboretu FLD ČZU v Kostelci nad Černými lesy. . 2020, Vítámvás, J., Podrázský, V., Vacek, Z., 2020: Arboreta – lesnické laboratoře? Příklad výsadeb různých druhů borovic v arboretu FLD ČZU v Kostelci nad Černými lesy. Lesnická práce, 99, č. 11, s. 27 – 29..

Aspekty pěstování lesů a lesnictví v ČR v budoucím období prof. Ing. Podrázský Vilém, CSc.; doc. Ing. Remeš Jiří, Ph.D., 2006

Bibliografie prací Prof. Ing. Zdeňka Polena, DrSc. prof. RNDr. Vacek Stanislav, DrSc.; doc. Ing. Remeš Jiří, Ph.D.; prof. Ing. Podrázský Vilém, CSc., 2006

Biologické základy lesního hospodářství-Pěstování lesa prof. Ing. Kupka Ivo, CSc.; prof. Ing. Podrázský Vilém, CSc.; doc. Ing. Slávik Martin, CSc., 2005

Bird communities of forests with different types of management Ing. Zasadil Petr, Ph.D.; prof. Ing. Podrázský Vilém, CSc., 2009

Borovice pokroucená (Pinus contorta) jako přípravná dřevina v imisních oblastech. prof. Ing. Podrázský Vilém, CSc.; doc. Ing. Slávik Martin, CSc.; Ing. Šolc Radek, 2004

Borovice pokroucená a její význam v horských polohách prof. Ing. Podrázský Vilém, CSc.; Ing. Šolc Radek; doc. Ing. Remeš Jiří, Ph.D.; doc. Ing. Slávik Martin, CSc., 2005

Bulldozing of sites in the Ore Mts. and the restoration of degraded lands by this technology. prof. Ing. Podrázský Vilém, CSc.; doc. Ing. Remeš Jiří, Ph.D.; Ing. Ulbrichová Iva, Ph.D., 2005

Capture of carbon in humus forms of mountain forests in the Ore Mts prof. Ing. Podrázský Vilém, CSc.; Ing. Ulbrichová Iva, Ph.D., 2005

CARBON POOLS IN MOUNTAIN NORWAY SPRUCE ECOSYSTEM IN THE BOHEMIAN FOREST (CZECH REPUBLIC) doc. Ing. Svoboda Miroslav, Ph.D.; Kopáček Jiří; Matějka Karel; prof. Ing. Podrázský Vilém, CSc.; Ing. Sládková Ludmila, 2005

Cenné listnáče jako meliorační a zpevňující dřeviny prof. Ing. Podrázský Vilém, CSc.; doc. Ing. Remeš Jiří, Ph.D., 2005

Changes of humus form state in the beech dominated stands of the natural forests of the National Natural Reserve Žákova hora prof. Ing. Podrázský Vilém, CSc., 2006

Changes of humus forms during the forestry treatments and tree species change prof. Ing. Podrázský Vilém, CSc.; doc. Ing. Remeš Jiří, Ph.D., 2009

CHEMICKÁ MELIORACE A MOŽNOSTI JEJÍHO UPLATNĚNÍ V LESNÍM HOSPODÁŘSTVÍ prof. Ing. Podrázský Vilém, CSc., 2006

Comparison of humus form state in the beech and spruce parts of the Žákova hora National Natural Reserve prof. Ing. Podrázský Vilém, CSc.; doc. Ing. Viewegh Jiří, CSc., 2005

Comparison of the status of humus forms in young stands of spruce and beech in the Žákova hora Nature Reserve prof. Ing. Podrázský Vilém, CSc.; doc. Ing. Viewegh Jiří, CSc.; doc. Ing. Remeš Jiří, Ph.D., 2004

CONTENT OF SELECTED HEAVY METALS IN THE SOILS OF THE ORE MTS. prof. Ing. Podrázský Vilém, CSc.; RNDr. Kapička Aleš, CSc., 2009

Czech forest (site) ecosystem classification in the precise forest management doc. Ing. Viewegh Jiří, CSc.; prof. Ing. Podrázský Vilém, CSc., 2005

Damage potential for forest soils of the Bilateral Bioesphere Reserve Krkonoše/Karkonosze prof. Ing. Podrázský Vilém, CSc.; prof. RNDr. Vacek Stanislav, DrSc.; Mikeska Miroslav, 2006

Dědictví předchádců, poselství příštím generacím prof. Ing. Podrázský Vilém, CSc., 2006

Deficience ve výživě mladých smrkových porostů a možnosti jejich nápravy prof. Ing. Podrázský Vilém, CSc., 2007

Delimitation of area of the peri-urban forests of the Prague capital prof. Ing. Podrázský Vilém, CSc.; Matějka Karel; Ing. Zdražil Vladimír; RNDr. Kašparová Ivana, 2005

KUNEŠ, I. – BALÁŠ, M. – GALLO, J. – PODRÁZSKÝ, V.Demonstrační objekt Lipiny: ukázka přeměny akátových porostů v pražských lesích. 2020, Kuneš I., Baláš M., Gallo J., Podrázský V. (2020): Demonstrační objekt Lipiny: ukázka přeměny akátových porostů v pražských lesích. Lesnická práce 99(10): 26–28..

Department of Silviculture at the Faculty of Forestry and Environment CUA Prague prof. Ing. Podrázský Vilém, CSc., 2006

Diameter and height growth analysis for individual White Pine trees in the area of Kostelec nad Černými lesy Liao Chao - Ying; prof. Ing. Podrázský Vilém, CSc.; Liu G. B., 2003

VACEK, Z. – VACEK, S. – CUKOR, J. – LINDA, R. – BÍLEK, L. – PODRÁZSKÝ, V. – GALLO, J.Domácí vs. introdukované jehličnaté dřeviny: produkce a biodiverzita porostů na rekultivovaných plochách po těžbě uhlí. . 2018, Vacek, Z., Vacek, S., Cukor, J., Linda, R., Bílek, L., Podrázský, V., Gallo, J.: Domácí vs. introdukované jehličnaté dřeviny: produkce a biodiverzita porostů na rekultivovaných plochách po těžbě uhlí. /Native vs. introduced coniferous tree species: production and biodiversity of forest stands on reclamation stands after coal mining./ In: Baláš, M., Podrázský, V., Gallo, J. (eds.) Proceedings of Central European Silviculture. Doksy Sep. 4 – 5, Vol. 8, Praha, ČZU v Praze 2018, s. 198 - 206..

PODRÁZSKÝ, V. Podtyp: Článek v nerecenzovaném časopise (mimo kategorie RIV); Dosáhneme světové úrovně ve výzkumu?. 2015, Lesnická práce, 94, 2015, č. 1, s. 34 - 35..

PODRÁZSKÝ, V. – MATVEEV, S.Douglas-fir – spruce for the 22nd century? Review of the recent Czech literature. 2015, Lesotechničeskij žurnal. 5, 2015, č. 4, s. 51 – 58..

PODRÁZSKÝ, V. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Douglas-fir, spruce for 22nd century.. 2015, Lesnyje ekosystemy v uslovijach menjajuščegosja klimata: problémy i perspektivy. Voroněž, 21. – 22. 5. 2015, Voroněž, VGLTU 2015. s. 131 – 133..

Douglaska a jedle obrovská - opomíjení giganti prof. Ing. Podrázský Vilém, CSc., 2006

Douglaska a její pěstování – test českého lesnictví prof. Ing. Podrázský Vilém, CSc.; doc. Ing. Remeš Jiří, Ph.D.; Ing. Hart Vlastimil, Ph.D.; Ing. Tauchman Pavel, DiS., 2009

PODRÁZSKÝ, V. – PULKRAB, K. – SLOUP, R. – KUBEČEK, J.Douglaska jako částečné řešení nedostatku jehličnatého dřeva.. 2016, Lesnická práce, 65, 2016, č. 7, s. 26 – 28..

Dřeviny a lesní půda. Biologická meliorace a její využití doc. Ing. Remeš Jiří, Ph.D.; prof. Ing. Podrázský Vilém, CSc.; Ing. Neuhöferová Pavla, CSc., 2004

Druhová skladba jako základ přírodě blízkého pěstování lesů Krkonoš prof. RNDr. Vacek Stanislav, DrSc.; prof. Ing. Podrázský Vilém, CSc., 2005

KUPKA, I. – PODRÁZSKÝ, V.Dub červený – jedná se o perspektivní dřevinu? . 2019, Kupka, I., Podrázský, V.: Dub červený – jedná se o perspektivní dřevinu? In: Introdukované dřeviny – potenciál a rizika jejich pěstování. Kostelec nad Černými lesy 24. června, ČLS 2019, s. 24 – 30..

DYNAMICS OF HEALTHY STATUS OF FOREST STANDS ON PERMANENT RESEARCH PLOTS IN THE ŠUMAVA NATIONAL PARK prof. RNDr. Vacek Stanislav, DrSc.; prof. Ing. Podrázský Vilém, CSc., 2006

VACEK, S. – VACEK, Z. – REMEŠ, J. – BÍLEK, L. – BALÁŠ, M. – PODRÁZSKÝ, V.; idPublikace = 73054; Název: Dynamika a management přírodních a přírodě blízkých lesů.-- Neexistuje podtyp publikace --

Działanie wolno rozpuszczalnych tabletek nawozowych na plantacjach świerka i buka doc. Ing. Remeš Jiří, Ph.D.; Ing. Zahradník Daniel, Ph.D.; prof. Ing. Podrázský Vilém, CSc.; Kubíček Jaroslav; Nárovec Václav, 2005

ECOSYSTEMS OF THE KRKONOŠE MTS. AND THEIR MANAGEMENT prof. RNDr. Vacek Stanislav, DrSc.; prof. Ing. Podrázský Vilém, CSc., 2006

ECOSYSTEMS OF THE KRUŠNÉ HORY MTS. AND THEIR MANAGEMENT prof. RNDr. Vacek Stanislav, DrSc.; prof. Ing. Podrázský Vilém, CSc., 2006

Effect of forest tree species on the humus form state at lower altitudes. prof. Ing. Podrázský Vilém, CSc.; doc. Ing. Remeš Jiří, Ph.D., 2005

Effect of forest tree species on the humus form state in lower altitudes prof. Ing. Podrázský Vilém, CSc.; doc. Ing. Remeš Jiří, Ph.D., 2004

Effects of important introduced coniferous tree species on the humus form development prof. Ing. Podrázský Vilém, CSc.; doc. Ing. Remeš Jiří, Ph.D., 2006

EFFECTS OF MG FERTILIZATION ON THE YELLOWING OF NORWAY SPRUCE OF THE ŠUMAVA MTS. prof. RNDr. Vacek Stanislav, DrSc.; doc. RNDr. Hejcman Michal, Ph.D.; prof. Ing. Podrázský Vilém, CSc.; doc. Ing. Remeš Jiří, Ph.D., 2006

Effects of preparatory stands on forest site restoration doc. Ing. Remeš Jiří, Ph.D.; prof. Ing. Podrázský Vilém, CSc., 2003

EFFECTS OF THE CANOPY ENVIRONMENT AND OF THE NUTRITION IMPROVEMENT ON THE BEECH PLANTATION PROSPERITY prof. Ing. Podrázský Vilém, CSc.; doc. Ing. Remeš Jiří, Ph.D., 2005

Ekonomická a sociálně-ekonomická efektivnost a perspektivy existence a pěstování lesa nízkého v měnících se přírodních a společenských podmínkách ČR prof. Ing. Šišák Luděk, CSc.; prof. Ing. Pulkrab Karel, CSc.; doc. Ing. Kupčák Václav, CSc.; prof. Ing. Podrázský Vilém, CSc.; doc. Ing. Remeš Jiří, Ph.D.; Ing. Sloup Roman, Ph.D.; Ing. Jarský Vilém, Ph.D.; RNDr. Riedl Marcel, CSc.; Ing. Dvořák Petr, 2010

Establishing and improving links between research, education and practice prof. Ing. Podrázský Vilém, CSc.; doc. Ing. Viewegh Jiří, CSc.; prof. Ing. Pech Pavel, CSc., 2005

Faculty of Forestry and Environment in Prague prof. Ing. Šišák Luděk, CSc.; prof. Ing. Podrázský Vilém, CSc., 2004

Faculty of Forestry and Environment of Czech University of Agriculture prof. Ing. Podrázský Vilém, CSc., 2006

Faculty of forestry and environment of the Czech University of Agriculture in Prague. prof. Ing. Podrázský Vilém, CSc.; prof. Ing. Šišák Luděk, CSc., 2005

Fakulta lesnická a dřevařská ČZU v Praze na opětovném počátku prof. Ing. Podrázský Vilém, CSc., 2007

Fakulta lesnická a dřevařská ČZU v Praze na opětovném počátku prof. Ing. Podrázský Vilém, CSc., 2007

Fakulta lesnická a dřevařská ČZU v Praze – na novém počátku prof. Ing. Podrázský Vilém, CSc., 2007

Fakulta lesnická a dřevařská ČZU v Praze – stojíme na novém počátku prof. Ing. Podrázský Vilém, CSc., 2007

Fakulta lesnická a environmentální ČZU v Praze prof. Ing. Podrázský Vilém, CSc., 2006

Fakulta lesnická a environmentální ČZU v Praze – vyrazí do světa? prof. Ing. Podrázský Vilém, CSc., 2004

Fertilization as a part of silvicultural amelioration prof. Ing. Podrázský Vilém, CSc., 2005

Fertilization as an ameliorative measure in the Czech Forestry prof. Ing. Podrázský Vilém, CSc., 2005

Fertilization effects of the plantations of site-demanding tree species – example of the grand fir prof. Ing. Podrázský Vilém, CSc.; doc. Ing. Remeš Jiří, Ph.D., 2007

FERTILIZATION IN THE CZECH FORESTRY – AN IMPORTANT SITE MANAGEMENT TOOL IN THE EXTREME CASES prof. Ing. Podrázský Vilém, CSc., 2006

Fertilization of Norway spruce plantations on the bulldozer-spread windrows in the Ore Mts doc. Ing. Remeš Jiří, Ph.D.; prof. Ing. Podrázský Vilém, CSc.; Ing. Ulbrichová Iva, Ph.D., 2005

Fertilization of Norway spruce plantations on the bulldozer-spread windrows in the Ore Mts. doc. Ing. Remeš Jiří, Ph.D.; prof. Ing. Podrázský Vilém, CSc.; Ing. Ulbrichová Iva, Ph.D., 2005

Fertilization treatments ans an ameliorative measure in the Czech forestry prof. Ing. Podrázský Vilém, CSc., 2005

FLE ČZU v Praze – krok na dlouhé a složité cestě prof. Ing. Podrázský Vilém, CSc.; a kol. a kol., 2004

Forest decline and pedobiological characteristics of humus forms in the Šumava National Park doc. Ing. Svoboda Miroslav, Ph.D.; prof. Ing. Podrázský Vilém, CSc., 2005

Forest typology concept in the bilateral biosphere reserve Krkonoš/Karkonosze Mikeska Miroslav; prof. RNDr. Vacek Stanislav, DrSc.; prof. Ing. Podrázský Vilém, CSc., 2006

Forestry and environmental research and education at Faculty of Forestry and Environment – CUA Prague prof. Ing. Podrázský Vilém, CSc., 2005

Forestry and forest management – its crisis and contribution to development of the landscape and society prof. Ing. Podrázský Vilém, CSc., 2006

Forestry and society - conceptual and competence problems and consequences in the Czech Republic prof. Ing. Podrázský Vilém, CSc., 2006

Forestry heritage – research plots prof. Ing. Podrázský Vilém, CSc.; doc. Ing. Remeš Jiří, Ph.D.; doc. Ing. Svoboda Miroslav, Ph.D., 2005

Forestry management in the Jizerské hory Mts prof. Ing. Podrázský Vilém, CSc., 2005

Forestry structure and policy in the Czech Republic prof. Ing. Podrázský Vilém, CSc., 2006

Future oriented concepts, tools and methods for forest management and forest research crossing european border prof. Ing. Podrázský Vilém, CSc., 2006

General presentation of study programmes and research activities of the Faculty of Forestry and Environment, CUA Prague prof. Ing. Podrázský Vilém, CSc.; prof. Ing. Šišák Luděk, CSc., 2005

Healthy status development of forest stands on permanent research plots in the Giant Mts. prof. RNDr. Vacek Stanislav, DrSc.; prof. Ing. Podrázský Vilém, CSc., 2006

Historie a vývoj lesů v českých zemích prof. Ing. Podrázský Vilém, CSc., 2006

PODRÁZSKÝ, V. – VACEK, S.Historie vzdělávání v oblasti pěstování lesa v českých zemích. . 2019, Podrázský, V., Vacek, S. 2019: Historie vzdělávání v oblasti pěstování lesa v českých zemích. In: Proceedings of Central European Silviculture. Brno 3. – 5. 9. 2019. MENDELU v Brně 2019. s. 37 – 43..

HLAVNÍ MOŽNOSTI VYUŽITÍ HNOJENÍ V LESNÍM HOSPODÁŘSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY prof. Ing. Podrázský Vilém, CSc., 2006

Hlavní náhradní listnaté dřeviny v Krušných horách a jejich půdotvorná a půdoochranná funkce. Ing. Ulbrichová Iva, Ph.D.; doc. Ing. Remeš Jiří, Ph.D.; prof. Ing. Podrázský Vilém, CSc., 2004

Hnojiva řady SILVAMIX a jejich využití v lesních porostech prof. Ing. Podrázský Vilém, CSc.; doc. Ing. Remeš Jiří, Ph.D.; doc. Ing. Viewegh Jiří, CSc., 2004

Hospodaření v lesích, ochrana přírody a životního prostředí prof. Ing. Podrázský Vilém, CSc., 2009

Humus form status in close-to-nature forests comparing to afforested agricultural lands prof. Ing. Podrázský Vilém, CSc.; doc. Ing. Remeš Jiří, Ph.D., 2007

Humus forms and forest soils state after practice fertilization - area of the School Training Forest Kostelec nad Černými lesy prof. Ing. Podrázský Vilém, CSc.; doc. Ing. Remeš Jiří, Ph.D., 2008

Humus forms and silvicultural systems doc. Ing. Remeš Jiří, Ph.D.; prof. Ing. Podrázský Vilém, CSc., 2005

Humus forms and silvicultural systems. doc. Ing. Remeš Jiří, Ph.D.; prof. Ing. Podrázský Vilém, CSc., 2006

Hydrological role of forests in the mountain regions Ing. Křovák František, CSc.; Ing. Pánková Eva; prof. Ing. Podrázský Vilém, CSc.; Ing. Doležal František; Ing. Pavlásek Jiří, Ph.D.; Ing. Máca Petr, Ph.D., 2005

Importance and characteristics of mountain forests in the Czech Republic prof. RNDr. Vacek Stanislav, DrSc.; prof. Ing. Podrázský Vilém, CSc., 2006