×
prof. Ing. Vilém Podrázský, CSc.
banner

Publikace

Ostatní výsledky

Hnojiva řady SILVAMIX a jejich využití v lesních porostech prof. Ing. Podrázský Vilém, CSc.; doc. Ing. Remeš Jiří, Ph.D.; doc. Ing. Viewegh Jiří, CSc., 2004

Hospodaření v lesích, ochrana přírody a životního prostředí prof. Ing. Podrázský Vilém, CSc., 2009

Humus form status in close-to-nature forests comparing to afforested agricultural lands prof. Ing. Podrázský Vilém, CSc.; doc. Ing. Remeš Jiří, Ph.D., 2007

Humus forms and forest soils state after practice fertilization - area of the School Training Forest Kostelec nad Černými lesy prof. Ing. Podrázský Vilém, CSc.; doc. Ing. Remeš Jiří, Ph.D., 2008

Humus forms and silvicultural systems doc. Ing. Remeš Jiří, Ph.D.; prof. Ing. Podrázský Vilém, CSc., 2005

Humus forms and silvicultural systems. doc. Ing. Remeš Jiří, Ph.D.; prof. Ing. Podrázský Vilém, CSc., 2006

Hydrological role of forests in the mountain regions Ing. Křovák František, CSc.; Ing. Pánková Eva; prof. Ing. Podrázský Vilém, CSc.; Ing. Doležal František; Ing. Pavlásek Jiří, Ph.D.; Ing. Máca Petr, Ph.D., 2005

Importance and characteristics of mountain forests in the Czech Republic prof. RNDr. Vacek Stanislav, DrSc.; prof. Ing. Podrázský Vilém, CSc., 2006

Important introduced coniferous tree species and their soil forming effect prof. Ing. Podrázský Vilém, CSc.; doc. Ing. Remeš Jiří, Ph.D., 2006

PODRÁZSKÝ, V. – **SVOBODA, J. – ZÁRUBA, J.Iniciální vývoj výsadeb platanu, kaštanovníku a lísky turecké na lokalitě Doubek – Černokostelecko.. 2022, Podrázský V., Svoboda J., Záruba J. 2022: Iniciální vývoj výsadeb platanu, kaštanovníku a lísky turecké na lokalitě Doubek – Černokostelecko. In: Nové poznatky ve výzkumu introdukovaných dřevin. Sborník příspěvků, Česká lesnická společnost, s. 15 – 18. ISBN 978-80-02-02981-6.

PODRÁZSKÝ, V. – BALÁŠ, M.Introduction to Forest Ecology. 2019, Studijní materiál (skripta), 139 s., ISBN 978-80-213-2968-3. Tato publikace byla finančně podnikem Lesy České republiky, s. p..

BÍLEK, L. – KUPKA, I. – SLODIČÁK, M. – NOVÁK, J. – BALÁŠ, M. – REMEŠ, J. – VACEK, Z. – PODRÁZSKÝ, V. – ROMERO, I.Introduction to Silviculture. 2016, Introduction of Silviculture; 89 p.; ISBN 978-80-213-2701-6.

Introdukované dřeviny a jejich produkční a ekologický význam doc. Ing. Remeš Jiří, Ph.D.; prof. Ing. Podrázský Vilém, CSc.; Ing. Neuhöferová Pavla, CSc., 2004

Introskeletal erosion danger in the mountain regions of the Czech Republic prof. RNDr. Vacek Stanislav, DrSc.; prof. RNDr. Vacek Stanislav, DrSc.; prof. Ing. Podrázský Vilém, CSc., 2006

Jaká je budoucnost lesnického univerzitního školství prof. Ing. Podrázský Vilém, CSc., 2007

Jasan - strom roku 200 prof. Ing. Podrázský Vilém, CSc., 2008

**TOMEC, J. – **FULÍN, M. – **NOVOTNÝ, P. – PODRÁZSKÝ, V. – **DOSTÁL, J. – **BERAN, I.Je jedle obrovská stále vhodná pro využívání v lesním hospodářství ČR?. 2019, Tomec, J., Fulín, M., Novotný, P., Podrázský, V., Dostál, J., Beran, F.: Je jedle obrovská stále vhodná pro využívání v lesním hospodářství ČR? In: Introdukované dřeviny – potenciál a rizika jejich pěstování. Kostelec nad Černými lesy 24. června, ČLS 2019, s. 28 – 42. .

Jedle bělokorá 2005 prof. Ing. Podrázský Vilém, CSc., 2005

Jedle obrovská jako meliorační a zpevňující dřevina prof. Ing. Podrázský Vilém, CSc.; doc. Ing. Remeš Jiří, Ph.D., 2009

PODRÁZSKÝ, V.Klimatická změna – ohrožení nebo příležitost pro lesní hospodářství? . 2016, In. Klimatická změna – možné dopady na lesní ekosystémy. Kostelec nad Č.l. 28. – 29. 4. 2016. Pelhřimov, SVOL 2016. s. 15 – 19..

Klub absolventů Pražské lesnické fakulty prof. Ing. Podrázský Vilém, CSc., 2006

Koncepce lesnických rekultivací v území Dolů Bílina prof. RNDr. Vacek Stanislav, DrSc.; prof. Ing. Podrázský Vilém, CSc.; Simon Jaroslav, 2006

Koncepce zalesnění zemědělských půd u Lednicko-valtického areálu prof. RNDr. Vacek Stanislav, DrSc.; Mikeska Miroslav; prof. Ing. Podrázský Vilém, CSc.; Simon Jaroslav, 2006

Korekce žloutnutí dospělých smrkových porostů aplikací hnojiva Silvamix prof. RNDr. Vacek Stanislav, DrSc.; doc. Ing. Remeš Jiří, Ph.D.; prof. Ing. Podrázský Vilém, CSc., 2006

Krajina, les a lesní hospodářství prof. Ing. Podrázský Vilém, CSc., 2004

Landscape deveopment in the Bilateral Biosphere Reserve Krkonoše/Karkonosze prof. RNDr. Vacek Stanislav, DrSc.; Mikeska Miroslav; prof. Ing. Podrázský Vilém, CSc.; doc. RNDr. Hejcman Michal, Ph.D., 2006

VACEK, Z. – VACEK, S. – PODRÁZSKÝ, V.Lesní ekosystémy a jejich management. 2019, VACEK S., VACEK Z., PODRÁZSKÝ V. (2019): Lesní ekosystémy a jejich management. [Forest ecosystems and their management]. Praha, Česká zemědělská univerzita v Praze, FLD, 210 s. ISBN 978-80-213-2988-1.

VACEK, Z. – VACEK, S. – PODRÁZSKÝ, V. – BALÁŠ, M.Lesní ekosystémy a jejich management. 2020, VACEK Z., VACEK S., PODRÁZSKÝ V., BALÁŠ, M. (2020): Lesní ekosystémy a jejich management. [Forest ecosystems and their management]. Praha, Česká zemědělská univerzita v Praze, FLD, 200 s. ISBN 978-80-213-3059-7.

ŠTÍCHA, V. – GAŠPARÍK, M. – HRIB, M. – KABEŠ, A. – KUŠTA, T. – PODRÁZSKÝ, V. – PRKNOVÁ, H. – SLOUP, R. – ŠÁLEK, L. – ŠRŮTKA, P. – TOMÁNEK, J. – URBÁNEK, V. – ZEIDLER, A. – BAŽANT, V. Podtyp: Skripta; Lesní hospodářství. 2015, .

ŠTÍCHA, V. – GAŠPARÍK, M. – HRIB, M. – KABEŠ, A. – KUŠTA, T. – PODRÁZSKÝ, V. – PRKNOVÁ, H. – SLOUP, R. – ŠÁLEK, L. – ŠRŮTKA, P. – TOMÁNEK, J. – URBÁNEK, V. – ZEIDLER, A.; idPublikace = 75309; Název: Lesní hospodářství-- Neexistuje podtyp publikace --

Lesnický výzkum v Krušných horách doc. RNDr. Slodičák Marián, CSc.; prof. Ing. Podrázský Vilém, CSc., 2006

Lesnictví a lesní hospodářství – současná krize a přínos rozvoji krajiny a společnosti prof. Ing. Podrázský Vilém, CSc., 2006

Lesnictví a lesní hospodářství – současné problémy a možný přínos rozvoji krajiny a společnosti. prof. Ing. Podrázský Vilém, CSc., 2007

Lesnictví na rozcestí nebo na scestí. prof. Ing. Podrázský Vilém, CSc., 2009

Lesník 21. stol. – život mezi vědou, znalostmi, tradicí, výchovou, lobbingem a politikou. prof. Ing. Podrázský Vilém, CSc., 2007

Lesy a lesnictví v Britské Kolumbii Vacek Stanislav; Simon Jaroslav; Skoupý Alois; prof. Ing. Podrázský Vilém, CSc., 2004

Lesy a lesnictvi v Britské Kolumbii prof. RNDr. Vacek Stanislav, DrSc.; prof. Ing. Podrázský Vilém, CSc., 2005

Liming in the Czech Republic: Controversial Results Hruška Jakub; prof. Ing. Podrázský Vilém, CSc.; a kol. a kol., 2004

Liming of forest sites in different environmental conditions of the Czech Republic prof. Ing. Podrázský Vilém, CSc.; Ing. Ulbrichová Iva, Ph.D.; Ing. Kuneš Ivan, Ph.D., 2005

Liming of forest sites in different environmental conditions of the Czech Republic. prof. Ing. Podrázský Vilém, CSc.; Ing. Ulbrichová Iva, Ph.D.; Ing. Kuneš Ivan, Ph.D., 2006

Magnetic measurements of atmospheric dust deposition in soils. RNDr. Kapička Aleš, CSc.; Dr. Petrovský Eduard; prof. Ing. Podrázský Vilém, CSc.; Fialová Hana, 2009

Magnetic study of contaminated forest soils in Krušné hory Mountains RNDr. Kapička Aleš, CSc.; prof. Ing. Podrázský Vilém, CSc.; Dr. Petrovský Eduard; Fialová Hana; Bc. Křížek Pavel, 2009

Magnetic study of forest soils in Krusne hory region. RNDr. Kapička Aleš, CSc.; Dr. Petrovský Eduard; Fialová Hana; prof. Ing. Podrázský Vilém, CSc.; Bc. Křížek Pavel, 2009

Management and Non-management: study case of the Sumava National Park. doc. Ing. Svoboda Miroslav, Ph.D.; prof. Ing. Podrázský Vilém, CSc.; doc. Ing. Remeš Jiří, Ph.D., 2005

MANAGEMENT OF FORESTS IN THE PRAGUE CAPITAL AREA RESPECTING THE FORMS OF USE OF THEIR FUNCTION prof. Ing. Podrázský Vilém, CSc., 2005

Management of forests in the Prague capital area respecting the forms of use of their function prof. Ing. Podrázský Vilém, CSc.; Matějka Karel; prof. Ing. Vysko Ilja, CSc., 2005

Management of urban forests around large cities prof. Ing. Podrázský Vilém, CSc., 2005

Mechanized site preparation and restoration of degraded site Ing. Ulbrichová Iva, Ph.D.; prof. Ing. Podrázský Vilém, CSc., 2003

Meliorace v lesním hospodářství a v krajinném inženýrství prof. Ing. Podrázský Vilém, CSc., 2006

Meliorační a zpevňující dřeviny - přínos nebo ztráta? prof. Ing. Podrázský Vilém, CSc., 2005

Meliorační a zpevňující dřeviny – přínos nebo ztráta pro lesní hospodářství prof. Ing. Podrázský Vilém, CSc., 2005

PODRÁZSKÝ, V. – MONDEK, J. – **MAUER, O.Meliorační a zpevňující funkce jedle bělokoré. . 2019, Podrázský, V., Mondek, J., Mauer, O.: Meliorační a zpevňující funkce jedle bělokoré. In: Jedle dřevina roku 2019. Kostelec nad Černými lesy 10. 9. 2019, ČLS 2019, s. 29 – 35. .

PODRÁZSKÝ, V. – KUPKA, I. – **STAŇOVÁ, J.Meliorační funkce jedle bělokoré. 2022, Podrázský, V., Kupka, I., Staňová, J. 2022: Meliorační funkce jedle bělokoré. In: Pěstování jedle bělokoré v podmínkách klimatické změny. 1á.10,2022 Stará Ves u Rýmařova, ČLS, s. 35 – 41. .

Meliorační obor, jeho vývoj a rozvoj v rámci ČZU a FLE prof. Ing. Kovář Pavel, DrSc.; prof. Ing. Podrázský Vilém, CSc., 2006

Místo biologické meliorace v obnově lesních stanovišť. prof. Ing. Podrázský Vilém, CSc., 2005

Místo přírodě blízkého hospodaření v lese v českém lesnictví – iniciální úvahy prof. Ing. Podrázský Vilém, CSc.; doc. Ing. Remeš Jiří, Ph.D., 2006

Místo přírodě blízkého hospodaření v lesnické vědě a praxi prof. Ing. Podrázský Vilém, CSc.; doc. Ing. Remeš Jiří, Ph.D., 2005

Modřín opadavý – dřevina roku 2006. prof. Ing. Podrázský Vilém, CSc., 2006

Modřín – strom roku 2006 prof. Ing. Podrázský Vilém, CSc., 2006

Modřín – symbol našeho lesnictví? prof. Ing. Podrázský Vilém, CSc., 2006

PODRÁZSKÝ, V.Možná substituce smrku douglaskou v podmínkách České republiky. . 2016, In: Proceedings of Central European Silviculture (Kacálek, D. et al. Eds.). Opočno 30. – 31. 8.2016. Opočno, VÚLHM v.v.i. 2016, s. 99 – 104..

Možnosti přírodě blízkého lesního hospodářství v českých zemích prof. Ing. Podrázský Vilém, CSc., 2009

PODRÁZSKÝ, V. – ŠÁLEK, L. – KUPKA, I.Možnosti využívání geograficky nepůvodních druhů dřevin při obnově lesních porostů v ČR. 2017, Podrázský, V. (ed.) – Podrázský, V., Šálek, L., Kupka, I.: Možnosti využívání geograficky nepůvodních druhů dřevin při obnově lesních porostů v ČR. Praha 12.9.2017, Brno 18.9.2017, Praha, ČZU v Praze 2017. 78 s. Pro potřeby projektů NAZV je žádoucí výstup do RIVu odeslat..

Národní přírodní rezervace Žákova hora prof. Ing. Podrázský Vilém, CSc., 2009

Natural regeneration at places with forest decline in the Šumava (Bohemian Forest) National Park Ing. Ulbrichová Iva, Ph.D.; doc. Ing. Svoboda Miroslav, Ph.D.; prof. Ing. Podrázský Vilém, CSc.; doc. Ing. Remeš Jiří, Ph.D., 2006

Natural regeneration – succession – process at places with forest decline in the Sumava (Bohemian Forest) National Park Ing. Ulbrichová Iva, Ph.D.; doc. Ing. Svoboda Miroslav, Ph.D.; prof. Ing. Podrázský Vilém, CSc.; doc. Ing. Remeš Jiří, Ph.D., 2005

Naturnahe Forstwirtschaft - ihre Rolle in der Forstwirtschaft und Praxis prof. Ing. Podrázský Vilém, CSc.; doc. Ing. Remeš Jiří, Ph.D., 2006

Návrat lesa prof. Ing. Podrázský Vilém, CSc., 2007

Názory Prof. Ing. Zdeňka Polena, DrSc. na hospodářské způsoby v lese vysokokmenném prof. RNDr. Vacek Stanislav, DrSc.; doc. Ing. Malík Václav, Ph.D.; doc. Ing. Remeš Jiří, Ph.D.; prof. Ing. Podrázský Vilém, CSc., 2006

Nové obory studia na FLE ČZU v Praze prof. Ing. Podrázský Vilém, CSc., 2005

Nové poznatky meliorace smrkových porostů s deficitem hořčíku pomocí aplikace hnojiva SILVAMIX. Ing. Semelová Věra; doc. Ing. Remeš Jiří, Ph.D.; prof. RNDr. Vacek Stanislav, DrSc.; prof. Ing. Podrázský Vilém, CSc.; doc. RNDr. Hejcman Michal, Ph.D., 2007

Novinky ve studiu na FLE ČZU v Praze prof. Ing. Podrázský Vilém, CSc.; prof. Ing. Pech Pavel, CSc.; doc. Ing. Viewegh Jiří, CSc., 2005

VACEK, S. – ULBRICHOVÁ, I. – PODRÁZSKÝ, V. – ŠRÁMEK, V. – REMEŠ, J. – VACEK, Z. – ŠTEFANČÍK, I. – SIMON, J. – BALÁŠ, M. – PETRÁŠ, R. – ANDĚL, P. Podtyp: Skripta; Obhospodařování antropogenně poškozených lesů. 2015, Studijní materiál. KPL FLD ČZU v Praze, 263 s., ISBN 978-80-213-2595-1..

Obnova lesních ekosystémů Jizerských hor doc. Ing. Remeš Jiří, Ph.D.; prof. Ing. Podrázský Vilém, CSc.; Ing. Neuhöferová Pavla, CSc., 2004

Obnova lesního prostředí při zalesnění nelesních a degradovaných půd prof. Ing. Podrázský Vilém, CSc., 2007

Obnova lesního prostředí při zalesnění nelesních a degradovaných půd prof. Ing. Podrázský Vilém, CSc., 2007

Obnova lesního prostředí při zalesnění nelesních a devastovaných stanovišť prof. Ing. Podrázský Vilém, CSc., 2008

Obnova nadložního humusu lesních půd na zalesněných zemědělských půdách v oblasti Šachotína – Českomoravská vrchovina prof. Ing. Podrázský Vilém, CSc., 2008

OBNOVA POVRCHOVÉHO HUMUSU PŘI ZALESŇOVÁNÍ ZEMĚDĚLSKÝCH PLOCH A PO BULDOZEROVÉ PŘÍPRAVĚ STANOVIŠŤ V KRUŠNÝCH HORÁCH prof. Ing. Podrázský Vilém, CSc.; Ing. Ulbrichová Iva, Ph.D., 2005

Obnovené a rozšířené studium na FLE ČZU v Praze prof. Ing. Podrázský Vilém, CSc.; doc. Ing. Viewegh Jiří, CSc.; prof. Ing. Pech Pavel, CSc., 2006

OHROŽENÍ PŮD INTROSKELETOVOU EROZÍ V OBLASTI ŠUMAVY, PŘEDHOŘÍ ŠUMAVY A NOVOHRADSKÝCH HOR prof. RNDr. Vacek Stanislav, DrSc.; prof. Ing. Podrázský Vilém, CSc., 2005

Opening of the Faculty of Forestry and Environment Prague – study internacionalisation prof. Ing. Podrázský Vilém, CSc.; doc. Ing. Viewegh Jiří, CSc.; prof. Ing. Pech Pavel, CSc., 2005

Opening of the Faculty of Forestry and Environment Prague – study internacionalization prof. Ing. Podrázský Vilém, CSc.; doc. Ing. Viewegh Jiří, CSc.; prof. Ing. Pech Pavel, CSc., 2006

Organisational structure, teaching and research activities of the Faculty of Forestry and Environment - CUA Prague prof. Ing. Podrázský Vilém, CSc.; prof. Ing. Šišák Luděk, CSc., 2006

Passive and active management: study case of the Šumava National Park doc. Ing. Svoboda Miroslav, Ph.D.; prof. Ing. Podrázský Vilém, CSc.; doc. Ing. Remeš Jiří, Ph.D., 2006

Péče o porostní zásobu v pojetí Prof. Polena prof. Ing. Podrázský Vilém, CSc.; prof. RNDr. Vacek Stanislav, DrSc.; doc. Ing. Malík Václav, Ph.D.; doc. Ing. Remeš Jiří, Ph.D., 2006

VACEK, S. – REMEŠ, J. – VACEK, Z. – BÍLEK, L. – **ŠTEFANČÍK, I. – BALÁŠ, M. – PODRÁZSKÝ, V.Pěstování lesů. 2018, Pěstování lesů, 390 s., ISBN 978-80-213-2891-4..

VACEK, S. – REMEŠ, J. – BÍLEK, L. – PODRÁZSKÝ, V. – VACEK, Z. – ŠTEFANČÍK, I. – BALÁŠ, M. Podtyp: Skripta; Pěstování přírodě blízkých lesů. 2015, Studijní materiál. KPL FLD ČZU v Praze, 153 s., ISBN 978-80-213-2596-8..

VACEK, S. – VACEK, Z. – BÍLEK, L. – REMEŠ, J. – BALÁŠ, M. – PODRÁZSKÝ, V. – ŠTEFANČÍK, I.Pěstování účelových lesů. 2017, 275 s., ISBN 978-80-213-2785-6.

Pěstování, nebo ne-management lesů prof. Ing. Podrázský Vilém, CSc., 2008

PODPORA VÝSADEB JEDLE OBROVSKÉ (Abies grandis) VHODNÝM PŘIHNOJENÍM prof. Ing. Podrázský Vilém, CSc.; doc. Ing. Remeš Jiří, Ph.D., 2005

PODRÁZSKÝ, V. – KŘIVOHLAVÝ, O.Podsadby buku – aktuální téma?. 2019, Podrázský, V., Křivohlavý, O.: Podsadby buku – aktuální téma? Lesnická práce, 98, č. 6, 2019, s. 3á – 39..

Pojetí pěstování lesů na FLE ČZÚ v Praze – odkaz Prof. Ing. Zdeňka Polena, DrSc. prof. RNDr. Vacek Stanislav, DrSc.; prof. Ing. Podrázský Vilém, CSc.; doc. Ing. Remeš Jiří, Ph.D., 2005

Pojetí pěstování lesů Prof. Ing. Zdeňka Polena, DrSc. na FLE ČZU v Praze prof. RNDr. Vacek Stanislav, DrSc.; prof. Ing. Podrázský Vilém, CSc.; doc. Ing. Remeš Jiří, Ph.D., 2006

Poruchy ve výživě mladých smrkových porostů prof. Ing. Podrázský Vilém, CSc.; doc. Ing. Remeš Jiří, Ph.D., 2004

Possibilities and production parameters of the selective forest management system in the Central Bohemia and Czech Republic doc. Ing. Remeš Jiří, Ph.D.; prof. Ing. Podrázský Vilém, CSc., 2006

Possibilities and production parameters of the selective forests in the Central Bohemia and Czech Republic doc. Ing. Remeš Jiří, Ph.D.; prof. Ing. Podrázský Vilém, CSc., 2005

BORŮVKA, V. – PODRÁZSKÝ, V.Potenciál dřeva břízy v podmínkách České republiky – výzva pro dřevařský sektor. 2022, článek v odborném periodiku: Lesnická práce, 101 (2), str. 30-34.

Potenciál karabidocenóz jako nástroje bioindikace doc. PaedDr. Farkač Jan, CSc.; prof. Ing. Podrázský Vilém, CSc., 2009

Potenciál karabidocenóz jako nástroje bioindikace v lesních ekosystémech. prof. Ing. Podrázský Vilém, CSc.; doc. PaedDr. Farkač Jan, CSc., 2009