×
prof. Ing. Vilém Podrázský, CSc.
banner

Publikace

Ostatní výsledky

PODRÁZSKÝ, V. – NOHA, M. – KUBEČEK, J. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); PŘÍSPĚVEK K URČENÍ OPTIMÁLNÍHO PODÍLU DOUGLASKY V LESNÍCH POROSTECH . 2015, .

Produkční a půdotvorná role douglasky tisolisté na zalesněných zemědělských půdách prof. Ing. Podrázský Vilém, CSc.; doc. Ing. Remeš Jiří, Ph.D.; Ing. Hart Vlastimil, Ph.D.; Ing. Tauchman Pavel, DiS., 2009

PULKRAB, K. – PODRÁZSKÝ, V. – SLOUP, M. – SLOUP, R. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Produkční potenciál douglasky v ČR.. 2015, Lesnická práce, 94, 2015, č. 9, s. 26 - 27..

PODRÁZSKÝ, V. – VACEK, Z. – VÍTÁMVÁS, J.Produkční potenciál introdukovaných druhů borovic v Arboretu FLD ČZU v Praze v Kostelci nad Černými lesy. . 2020, Podrázský, V., Vacek, Z., Vítámvás, J., 2020: Produkční potenciál introdukovaných druhů borovic v Arboretu FLD ČZU v Praze v Kostelci nad Černými lesy. In: Potenciál méně zastoupených introdukovaných dřevin v lesním hospodářství České republiky. Kostelec n. Č. l. 25. 8. 2020, ČLS 2020. s. 12 – 15..

FULÍN, M. – PODRÁZSKÝ, V.Produkční potenciál jedle obrovské v podmínkách Černokostelecka.. 2016, Lesnická práce, 65, 2016, č. 10, s. 24 – 25..

PODRÁZSKÝ, V. – TŘEŠTÍK, M. – KUBEČEK, J. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); PRODUKČNÍ POTENCIÁL MELIORAČNÍCH A ZPEVŇUJÍCÍCH DŘEVIN. 2015, In: Dendroflóra strednej Európy – využitie poznatkov vo výzkume, vzdělávání a praxi. Zvolen 10. – 11. 6. 2015, Zvolen, TU Zvolen 2015. S. 189 – 195. .

Půdotvorná a půdoochranná funkce břízy a smrku pichlavého na imisních holinách se zachovalou vrstvou humusu. prof. Ing. Podrázský Vilém, CSc.; Ing. Ulbrichová Iva, Ph.D.; Moser Warren Keith; Ing. Novák Jiří; doc. RNDr. Slodičák Marián, CSc., 2004

Půdotvorná a půdoochranná funkce břízy v Krušných horách Ing. Ulbrichová Iva, Ph.D.; prof. Ing. Podrázský Vilém, CSc.; doc. RNDr. Slodičák Marián, CSc., 2004

Půdotvorná a půdoochranná funkce břízy v Krušných horách. Ing. Ulbrichová Iva, Ph.D.; prof. Ing. Podrázský Vilém, CSc.; doc. RNDr. Slodičák Marián, CSc., 2004

Půdotvorná role břízy na intaktních plochách prof. Ing. Podrázský Vilém, CSc., 2004

Půdotvorná role modřínu opadavého na zalesněných zemědělských půdách prof. Ing. Podrázský Vilém, CSc., 2006

Půdotvorná role význačných introdukovaných jehličnatých dřevin – douglasky tisolisté, jedle obrovské a borovice vejmutovky. prof. Ing. Podrázský Vilém, CSc.; doc. Ing. Remeš Jiří, Ph.D., 2006

Půdy a půdní procesy dle dominantních dřevin v Krkonoších prof. Ing. Podrázský Vilém, CSc.; prof. RNDr. Vacek Stanislav, DrSc.; Matějka Karel, 2006

Půdy lesních i nelesních ekosystémů Krkonoš prof. Ing. Podrázský Vilém, CSc.; prof. RNDr. Vacek Stanislav, DrSc.; Mikeska Miroslav, 2006

Působení Prof. Polena na LF ČZU v Praze prof. Ing. Podrázský Vilém, CSc., 2006

REINTRODUCTION OF SITE DEMANDING FOREST TREE SPECIES – SUPPORT OF PLANTATIONS WITH CONVENIENT AMELIORATION prof. Ing. Podrázský Vilém, CSc.; doc. Ing. Remeš Jiří, Ph.D., 2005

Restoration of degraded lands after bulldozing in the Ore Mts prof. Ing. Podrázský Vilém, CSc.; doc. Ing. Remeš Jiří, Ph.D.; Ing. Ulbrichová Iva, Ph.D., 2005

Restoration of forest ecosystems of the Jizerské hory Mts. prof. Ing. Podrázský Vilém, CSc., 2005

Restoration of forest soils on bulldozed localities in the Ore Mts. prof. Ing. Podrázský Vilém, CSc., 2006

Restoration of forest soils on reforested abandoned agricultural lands prof. Ing. Podrázský Vilém, CSc.; Ing. Ulbrichová Iva, Ph.D., 2004

Restoration of functioning humus forms on bulldozed localities in the Ore Mts prof. Ing. Podrázský Vilém, CSc.; doc. Ing. Remeš Jiří, Ph.D.; Ing. Kouba Martin; Ing. Ulbrichová Iva, Ph.D., 2006

Restoration of the surface humus at reforesting the agricultural lands – School Training Forest Kostelec n. Č.l. example prof. Ing. Podrázský Vilém, CSc.; doc. Ing. Remeš Jiří, Ph.D.; Ing. Hart Vlastimil, Ph.D., 2008

Restoration of the surface humus at reforesting the agricultural lands – School Training Forest Kostelec n.Č.l. example. prof. Ing. Podrázský Vilém, CSc., 2008

Retenční schopnost lesních ekosystémů prof. Ing. Podrázský Vilém, CSc.; doc. Ing. Remeš Jiří, Ph.D., 2006

Retenční schopnost svrchní vrstvy půd lesních porostů s různým druhovým složením prof. Ing. Podrázský Vilém, CSc.; doc. Ing. Remeš Jiří, Ph.D., 2005

Revitalizace smrkových porostů v oblastech s antropogenní zátěží. prof. Ing. Podrázský Vilém, CSc., 2004

REVITALIZATION OF FOREST SITES DEGRADED BY THE BULLDOZER SOIL PREPARATION IN THE ORE MTS. prof. Ing. Podrázský Vilém, CSc.; doc. Ing. Remeš Jiří, Ph.D.; Ing. Ulbrichová Iva, Ph.D., 2006

Role of forests and forest soils in the carbon sequestration prof. Ing. Podrázský Vilém, CSc.; Ing. Ulbrichová Iva, Ph.D., 2005

Role of Grand fir as a soil improvement species prof. Ing. Podrázský Vilém, CSc.; doc. Ing. Remeš Jiří, Ph.D., 2008

Role of Grand fir as a soil improvement species prof. Ing. Podrázský Vilém, CSc., 2009

Role of soil in the carbon sequestration reforesting abandoned agricultural land prof. Ing. Podrázský Vilém, CSc., 2005

Role of soils in the carbon fixation reforesting abandoned agricultural lands prof. Ing. Podrázský Vilém, CSc., 2006

Rostoucí role vědy a výzkumu na vysokých školách prof. Ing. Podrázský Vilém, CSc.; Ing. Zasadil Petr, Ph.D., 2006

PODRÁZSKÝ, V.; idPublikace = 83696; Název: Rozhovor nejen o lese-- Neexistuje podtyp publikace --

Růst a produkce nejstarších porostů douglasky tisolisté (Pseudotsuga menziesii /Mirbel/Franco) na území ŠLP Kostelec nad Černými lesy doc. Ing. Remeš Jiří, Ph.D.; prof. Ing. Podrázský Vilém, CSc.; Ing. Hart Vlastimil, Ph.D., 2006

Růst kultury jedle obrovské s aplikací hnojení prof. Ing. Podrázský Vilém, CSc.; doc. Ing. Remeš Jiří, Ph.D., 2006

Růstová dynamika lesních dřevin na rekultivovaných plochách v území Dolů Bílina Simon Jaroslav; prof. RNDr. Vacek Stanislav, DrSc.; prof. Ing. Podrázský Vilém, CSc., 2006

Rychlost revitalizace horských půd v podmínkách Krušných hor po buldozerové přípravě stanovišť prof. Ing. Podrázský Vilém, CSc.; doc. Ing. Remeš Jiří, Ph.D., 2006

Rychlost spontánní obnovy humusových forem na plochách zbavených nadložního humusu buldozerovou přípravou v Krušných horách prof. Ing. Podrázský Vilém, CSc., 2006

KUNEŠ, I. – BALÁŠ, M. – PODRÁZSKÝ, V.S trnovníkem akátem je potřeba umět bezpečně zacházet. 2020, KUNEŠ, I. – BALÁŠ, M. – PODRÁZSKÝ, V. (2020): S trnovníkem akátem je potřeba umět bezpečně zacházet. Lesnická práce, 99: 12: 779–781(19–21), ISSN 0322-9254..

Site 2 - Jizerka Balcar Vratislav; Ing. Kuneš Ivan, Ph.D.; prof. Ing. Podrázský Vilém, CSc., 2005

Sledování dynamiky obnovy lesa v oblasti postižené kůrovcem v Národním parku Šumava prof. Ing. Podrázský Vilém, CSc., 2005

SOIL CHEMISTRY DYNAMICS IN THE NORWAY SPRUCE FOREST ECOSYSTEMS OF SCHOOL TRAINING FOREST CUA PRAGUE prof. Ing. Podrázský Vilém, CSc.; doc. Ing. Remeš Jiří, Ph.D., 2006

Soil forming effects of important introduced coniferous tree species prof. Ing. Podrázský Vilém, CSc.; doc. Ing. Remeš Jiří, Ph.D., 2006

Soil forming role of birch in the Ore Mts. Ing. Ulbrichová Iva, Ph.D.; prof. Ing. Podrázský Vilém, CSc.; doc. RNDr. Slodičák Marián, CSc., 2005

Soil restoration on bulldozed localities in the Ore Mts. prof. Ing. Podrázský Vilém, CSc., 2006

Some approaches to the research of forest soils affected by acidification in the Czech Republic. prof. Dr. Ing. Borůvka Luboš; prof. Ing. Podrázský Vilém, CSc.; Ing. Pavlů Lenka, Ph.D.; Ing. Pavlů Lenka, Ph.D.; Kuneš L.; Ing. Drábek Ondřej, Ph.D., 2004

Srovnání stavu humusových forem v mladých porostech smrku a buku na území NPR Žákova hora prof. Ing. Podrázský Vilém, CSc.; doc. Ing. Viewegh Jiří, CSc.; doc. Ing. Remeš Jiří, Ph.D., 2003

Srovnání stavu humusových forem v mladých porostech smrku a buku na území NPR Žákova hora. prof. Ing. Podrázský Vilém, CSc.; doc. Ing. Viewegh Jiří, CSc.; doc. Ing. Remeš Jiří, Ph.D., 2004

Stabilisation of forest functions in biotopes disturbed by anthropogenic activity prof. Ing. Podrázský Vilém, CSc.; doc. RNDr. Slodičák Marián, CSc., 2006

Stanovištní poměry, struktura a vývoj porostů založených na bývalých zemědělských půdách v Chráněné krajinné oblasti Orlické hory Ing. Hatlapatková Lenka; prof. RNDr. Vacek Stanislav, DrSc.; prof. Ing. Podrázský Vilém, CSc.; Simon Jaroslav; Mikeska Miroslav, 2006

Status and development of soils in the Bilateral Biosferic Reserve Krkonoše/ Karkonosze prof. Ing. Podrázský Vilém, CSc.; prof. RNDr. Vacek Stanislav, DrSc.; Mikeska Miroslav, 2006

Stav humusových forem v mladých porostech smrku a buku na území NPR Žákova hora. prof. Ing. Podrázský Vilém, CSc.; doc. Ing. Viewegh Jiří, CSc.; doc. Ing. Remeš Jiří, Ph.D.; doc. Ing. Remeš Jiří, Ph.D., 2003

Stav kultur smrku ztepilého na rozhrnutých valech po přihnojení a stav půd na lokalitě degradované buldozerovou přípravou půdy na Boleboři v Krušných horách Ing. Kouba Martin; doc. Ing. Remeš Jiří, Ph.D.; prof. Ing. Podrázský Vilém, CSc., 2005

Stav lesních porostů založených na zemědělské půdě na území ŠLP v Kostelci nad Černými lesy prof. Ing. Podrázský Vilém, CSc.; doc. Ing. Remeš Jiří, Ph.D., 2007

PODRÁZSKÝ, V. – VACEK, Z. – VACEK, O. – NOVOTNÝ, S.Stav porostů introdukovaných a domácích dřevin na území arboreta Antonín, Sokolov (LČR KŘ Karlovy Vary) založených v rámci rekultivace výsypky. . 2020, Podrázský, V., Vacek, Z., Vacek, O., Novotný, S., 2020: Stav porostů introdukovaných a domácích dřevin na území arboreta Antonín, Sokolov (LČR KŘ Karlovy Vary) založených v rámci rekultivace výsypky. In: Potenciál méně zastoupených introdukovaných dřevin v lesním hospodářství České republiky. Kostelec n. Č. l. 25. 8. 2020, ČLS 2020. s. 7 – 11..

Stav, vývoj a možnosti stabilizace lesních porostů založených na bývalých zemědělských půdách prof. RNDr. Vacek Stanislav, DrSc.; Mikeska Miroslav; prof. Ing. Podrázský Vilém, CSc.; doc. Ing. Remeš Jiří, Ph.D., 2006

Strategie zalesňování pozemků určených k plnění funkcí lesa prof. RNDr. Vacek Stanislav, DrSc.; Mikeska Miroslav; prof. Ing. Podrázský Vilém, CSc., 2006

Structure and development of forest ecosystems in the Krkonoše Mts. prof. RNDr. Vacek Stanislav, DrSc.; prof. Ing. Podrázský Vilém, CSc.; Mikeska Miroslav, 2006

Struktura a vývoj přírodě blízkých porostů na modelových výzkumných plochách v Krkonoších. prof. RNDr. Vacek Stanislav, DrSc.; Simon Jaroslav; prof. Ing. Podrázský Vilém, CSc.; Ing. Šolc Radek, 2006

Struktura a vývoj přírodě blízkých smíšených porostů na modelových výzkumných plochách v západních Krkonoších prof. RNDr. Vacek Stanislav, DrSc.; Simon Jaroslav; prof. Ing. Podrázský Vilém, CSc.; Ing. Šolc Radek, 2006

Struktura a vývoj přírodě blízkých smrkových porostů na výzkumných plochách v Národním parku Šumava prof. RNDr. Vacek Stanislav, DrSc.; Simon Jaroslav; prof. Ing. Podrázský Vilém, CSc.; Ing. Šolc Radek, 2006

Struktura, vývoj a management přírodě blízkých smíšených porostů v přírodní rezervaci Černý důl v CHKO Orlické hory prof. RNDr. Vacek Stanislav, DrSc.; Simon Jaroslav; prof. Ing. Podrázský Vilém, CSc., 2006

Struktura, vývoj a management přírodě blízkých smíšených porostů v přírodní rezervaci Černý důl v CHKO Orlické hory prof. RNDr. Vacek Stanislav, DrSc.; Simon Jaroslav; prof. Ing. Podrázský Vilém, CSc., 2006

Struktura, vývoj a management přírodě blízkých smíšených porostů v přírodní rezervaci Sedloňovský vrch v CHKO Orlické hory prof. RNDr. Vacek Stanislav, DrSc.; Simon Jaroslav; prof. Ing. Podrázský Vilém, CSc., 2006

Struktura, vývoj a management přírodě blízkých smíšených porostů v přírodní rezervaci v Pod Vrchmezím v CHKO Orlické hory prof. RNDr. Vacek Stanislav, DrSc.; Simon Jaroslav; prof. Ing. Podrázský Vilém, CSc., 2006

Struktura, vývoj a management přírodě blízkých smíšených porostů v přírodní rezervaci Pod Vrchmezím v CHKO Orlické hory prof. RNDr. Vacek Stanislav, DrSc.; Simon Jaroslav; prof. Ing. Podrázský Vilém, CSc., 2006

Surface liming of immission clear-cuts: benefits and risks. prof. Ing. Podrázský Vilém, CSc.; Ing. Ulbrichová Iva, Ph.D., 2003

Teorie výběru jednotlivých stromů k obnovní těžbě v pasečném lese v pojetí Prof. Polena doc. Ing. Remeš Jiří, Ph.D.; prof. RNDr. Vacek Stanislav, DrSc.; doc. Ing. Malík Václav, Ph.D.; prof. Ing. Podrázský Vilém, CSc., 2006

THE POSSIBILITY OF CORRECTION OF NORWAY SPRUCE HEALTH CONDITIONS BY CHEMICAL SITE AMELIORATION doc. Ing. Remeš Jiří, Ph.D.; prof. RNDr. Vacek Stanislav, DrSc.; prof. Ing. Podrázský Vilém, CSc., 2007

The use of fertilization of Norway spruce plantations on the bulldozer-spread windrows in the Ore Mts. doc. Ing. Remeš Jiří, Ph.D.; prof. Ing. Podrázský Vilém, CSc.; Ing. Ulbrichová Iva, Ph.D., 2005

KUNEŠ, I. – BALÁŠ, M. – GALLO, J. – ŠULITKA, M. – PINIDIYA ARACHCHILAGE, C. – PODRÁZSKÝ, V.Trnovník akát má řadu nežádoucích, ale i přínosných vlastností. 2020, Kuneš I., Baláš M., Gallo J., Šulitka M., Pinidiya Arachchilage C., Podrázský V. (2020): Trnovník akát má řadu nežádoucích, ale i přínosných vlastností. Lesnická práce 99(11): 24–26..

Trvale udržitelné obhospodařování lesů v pojetí Prof. Polena prof. RNDr. Vacek Stanislav, DrSc.; prof. Ing. Podrázský Vilém, CSc.; doc. Ing. Remeš Jiří, Ph.D.; doc. Ing. Malík Václav, Ph.D., 2006

Účinky pomalu rozpustných tabletovaných hnojiv doc. Ing. Remeš Jiří, Ph.D.; Ing. Zahradník Daniel, Ph.D.; prof. Ing. Podrázský Vilém, CSc.; Kubíček Jaroslav; Nárovec Václav, 2005

Účinnost hnojivých opatření při aplikaci ke kulturám náročnějších dřevin. prof. Ing. Podrázský Vilém, CSc.; doc. Ing. Remeš Jiří, Ph.D., 2007

Určení naléhavosti lesopěstebních opatření v oblasti jizerskohorské náhorní plošiny. Apltauer Jan; Cienciala Emil; Cudlín P.; Hruška Jakub; Hušek J.; prof. Ing. Podrázský Vilém, CSc.; Vršovský Vladimír, 2004

Valuable heritage of the forestry research – research plots prof. Ing. Podrázský Vilém, CSc.; doc. Ing. Remeš Jiří, Ph.D.; doc. Ing. Svoboda Miroslav, Ph.D., 2006

PODRÁZSKÝ, V. – KUPKA, I. – VACEK, S.Variabilita humusových forem v lese přirozeném v NPR Trčkov.. 2018, příspěvek ve sborníku mezinárodní konference.

VARIABILITA HUMUSOVÝCH FOREM V RÁMCI DYNAMIKY POROSTŮ NPR ŽÁKOVA HORA prof. Ing. Podrázský Vilém, CSc., 2009

PODRÁZSKÝ, V. – VOPRAVIL, J. – KUPKA, I. – HOLUBÍK, O. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Vliv alginitu na počáteční růst a stav výsadeb lesních dřevin.. 2015, Zalesňování zemědělských půd - produkční a environmentální přínosy. H. Prknová (ed.), Kostelec n. Č. l. 14. - 15.5.2015. ČZU 2015, s. 16. - 22..

Vliv clonného postavení a meliorace půdy na růst kultur buku. prof. Ing. Podrázský Vilém, CSc.; doc. Ing. Remeš Jiří, Ph.D., 2004

PODRÁZSKÝ, V. – KUPKA, I.Vliv douglasky na dynamiku nadložního humusu ve smrkových porostech.. 2020, Podrázský, V., Kupka, I., 2020: Vliv douglasky na dynamiku nadložního humusu ve smrkových porostech. Lesnická práce, 99, č. 9, s. 22 – 25..

Vliv hnojení na zdravotní stav porostů prof. Ing. Podrázský Vilém, CSc.; Vacek Stanislav, 2004

Vliv hospodářských zásahů a dynamiky porostů na stav půd a přízemní vegetace lesních ekosystémů ve zvláště chráněných územích. prof. Ing. Podrázský Vilém, CSc.; doc. Ing. Viewegh Jiří, CSc., 2003

VLIV JEDLE OBROVSKÉ (Abies grandis) NA HUMUSOVÉ FORMY prof. Ing. Podrázský Vilém, CSc.; doc. Ing. Remeš Jiří, Ph.D., 2005

Vliv odlesnění a hynutí lesa na pedobiologické aktivity lesní půdy na lokalitě Studená hora prof. Ing. Podrázský Vilém, CSc., 2005

Vliv olše zelené na stav lesních půd ve vyšších nadmořských výškách prof. Ing. Podrázský Vilém, CSc.; Ing. Ulbrichová Iva, Ph.D.; Ing. Kuneš Ivan, Ph.D.; Folk Pavel, 2004

Vliv olše zelené na stav lesních půd ve vyšších nadmořských výškách. prof. Ing. Podrázský Vilém, CSc.; Ing. Ulbrichová Iva, Ph.D.; Ing. Kuneš Ivan, Ph.D.; Folk Pavel, 2004

VLIV PŘIHNOJENÍ NA RŮST VÝSADEB SMRKU A JAVORU KLENU V OBLASTI ČESKOMORAVSKÉ VRCHOVINY – POLESÍ CIKHÁJ prof. Ing. Podrázský Vilém, CSc.; doc. Ing. Remeš Jiří, Ph.D., 2006

Vliv přihnojení na růst výsadeb smrku na rozhrnutých valech v Krušných horách. prof. Ing. Podrázský Vilém, CSc.; doc. Ing. Remeš Jiří, Ph.D.; Kratochvíl Jiří, 2004

VLIV PŘIHNOJENÍ NA STAV ASIMILAČNÍHO APARÁTU SMRKU ZTEPILÉHO NA ÚZEMÍ NP ŠUMAVA prof. Ing. Podrázský Vilém, CSc.; prof. RNDr. Vacek Stanislav, DrSc., 2005

Vliv provozního vápnění na stav kultur v Jizerských horách. Ing. Ulbrichová Iva, Ph.D.; prof. Ing. Podrázský Vilém, CSc.; Drbohlavová Lenka; Rozmara Martin, 2004

Vliv vápnění a přihnojení na růst výsadeb lesních dřevin v oblasti Českomoravské vrchoviny prof. Ing. Podrázský Vilém, CSc.; doc. Ing. Remeš Jiří, Ph.D., 2004

Vliv vnášení listnatých dřevin do porostu smrku ztepilého na stav humusových forem prof. Ing. Podrázský Vilém, CSc.; doc. Ing. Remeš Jiří, Ph.D., 2009

Vliv výchovných zásahů na množství a charakter nadložního humusu v horském smrkovém porostu prof. Ing. Podrázský Vilém, CSc.; Ing. Novák Jiří; Moser Warren Keith; Moser Warren Keith, 2005

Vliv výchovných zásahů na množství a charakter nadložního humusu v horském smrkovém porostu Ing. Novák Jiří; Ing. Novák Jiří; prof. Ing. Podrázský Vilém, CSc.; Moser Warren Keith, 2005

PODRÁZSKÝ, V. – FULÍN, M. – KUBEČEK, J. – BERAN, I. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Vliv zalesnění zemědělské půdy introdukovanými dřevinami na stav lesních půd.. 2015, In. Zalesňování zemědělských půd – produkční a environmentální přínosy. H. Prknová (ed.), Kostelec nad Černými lesy 14. – 15. 5. 2015, Česká zemědělská universita v Praze 2015. s. 23 – 28..

Vliv změny druhové skladby na stav humusových forem na stanovišti potočního luhu s dominancí jasanu prof. Ing. Podrázský Vilém, CSc., 2008

Výchovné zásahy a stav humusových forem ve smrkovém porostu vyšších poloh prof. Ing. Podrázský Vilém, CSc.; Moser Warren Keith, 2003

Výsledky aplikace hnojiv SILVAMIX v lesních porostech prof. RNDr. Vacek Stanislav, DrSc.; doc. Ing. Remeš Jiří, Ph.D.; prof. Ing. Podrázský Vilém, CSc.; doc. Ing. Viewegh Jiří, CSc., 2004