×
prof. Ing. Pavel Ryšánek, CSc.
banner

Publikace

Recentní impaktované publikace

DOUDA, O., ZOUHAR, M., MAREK, M., RYŠÁNEK, P. 2013: Insights into the structure and phylogeny of the 28S rRNA expansion segments D2 and D3 of the plant-infecting nematodes from the genus Ditylenchus (Nematoda: Anguinidae). Phytopathologia Mediterranea 52, 84-97.

DOUDA, O., ZOUHAR, M., MAŇASOVÁ, M., DLOUHÝ, M., LIŠKOVÁ J., RYŠÁNEK, P. 2015: Hydrogen cyanide for treating wood against pine wood nematode (Bursaphelenchus xylophilus): results of a model study. Journal of Wood Science, 61, 204 – 210.

DRABEŠOVÁ, J., RYŠÁNEK, P., BRUNNER, P., McDONALD B. A., CROLL, D. 2013: Population genetic structure of Mycosphaerella graminicola and Quinone Outside Inhibitor (QoI) resistence in the Czech Republic. European Journal of Plant Pathology 135, 211-224.


GRIMOVÁ, L., RYŠÁNEK, P. 2012: Apricot latent virus – Review. Horticultural Science 39, 144-148.


GRIMOVÁ, L., RYŠÁNEK, P., ZOUHAR, M. 2011: First report of European mountain ash ringspot-associated virus in the Czech Republic. Journal of Plant Pathology 93, 86.

GRIMOVÁ, L., MAREK, M., KONRADY, M., RYŠÁNEK, P. 2015: Newly identified host range of European mountain ash ringspot-associated virus (EMARaV) and its distribution in the Czech Republic. Forest Pathology, 45, 177 – 189.

GRIMOVÁ, L., WINKOWSKA, L., RYŠÁNEK, P., SVOBODA, P., PETRZIK, K. 2013: Reflects the coat protein variability of Apple mosaic virus host preference? Virus Genes 47, 119-125.


GRIMOVÁ, L., BAZZONI, A., RYŠÁNEK, P., PALMISANO, F., ZOUHAR, M., MINAFRA, A.  SAVINO V. 2010: Indexing, biological characterization and molecular variability in the CP gene of an Apricot latent virus isolate.  Journal of Plant Pathology, 92, 111-116.


HASSAN, M., RYŠÁNEK, P., ALIOTO, D., MALFITANO M. 2008: First report of Peach latent mosaic viroid in Egypt. Plant Disease 92, 456.  


HASSAN, M., GOMEZ, G., PALLAS, V., MYRTA, A., RYŠÁNEK, P. 2009: Simultaneous detection and genetic variability of stone fruit viroids in the Czech Republic. Eur. J. Plant Pathol. 124, 363 – 368.


KETTA, H., ZOUHAR, M., RYŠÁNEK, P. 2011: First report of Polymyxa graminis f. sp. temperata, a vector of soilborne cereal viruses in the Czech Republic. Plant Disease 95, 353.


MAREK, M., ZOUHAR, M., DOUDA, O., GAAR, V., RYŠÁNEK, P. 2014: Comparative molecular analysis of Bursaphelenchus vallesianus, a wood-inhabiting nematode isolated from declining pine trees in the Czech Republic. Plant Pathology 63, 232-242.

MAREK, M., ZOUHAR, M., DOUDA, O., MAŇASOVÁ, M., RYŠÁNEK, P. 2014: Exploitation of FTA cartridges for the sampling, long-term storage, and DNA-based analyses of plant-parasitic nematodes. Phytopathology 104, 306-312.

MAREK, M., ZOUHAR, M., DOUDA, O., MAZÁKOVÁ, J., RYŠÁNEK, P. 2010: Characterization of the ITS1-5.8S-ITS2 segments of nuclear rRNA gene clusters, and its utilization in molecular diagnostics of European crop-parasitic Ditylenchid (Nematoda: Anguinidae). Plant Pathology 59, 931-943.

SINGH, K., ZOUHAR, M., MAZÁKOVÁ, J., RYŠÁNEK, P. 2014: Genome wide identification of the immunophilin gene family in Leptosphaeria maculans: A causal agent of blackleg disease in oilseed rape (Brassica napus). OMICS – a Journal of Integrative Biology 18, 645–657.

SVOBODA, J., GRIMOVÁ, L., ZOUHAR, M., RYŠÁNEK, P., HOMA, I. H. 2015: First report of cucurbit aphid-borne yellows virus, watermelon mosaic virus, and zucchini yellow mosaic virus infecting zucchini plants in Libya. Plant Disease, 99 (4), 558-558.

ZOUHAR, M., DOUDA, O., NOVÁKOVÁ, J., NOVÁKOVÁ E., MAZÁKOVÁ J., WENZLOVÁ J., RYŠÁNEK, P., RENČO, M. 2013: First report about the trapping activity of Stropharia rugosoannulata acanthocytes for northern root knot nematode. Helminthologia 50, 127-131.

Recentní publikace neimpaktované

DOUDA, O., ZOUHAR, M., NOVÁKOVÁ E., MAZÁKOVÁ, J., RYŠÁNEK, P. 2010: Variability of D2/D3 segment sequences of several populations and pathotypes of potato cyst nematodes (Globodera rostochiensis, Globodera pallida). Plant Protection Science 46, 171-180.


GRIMOVÁ, L., ZOUHAR, M., RYŠÁNEK, P. 2008: Apricot latent virus studies in Czech Republic. Acta Horticulturae 781, 75-77.     

                    
GRIMOVÁ, L., RYŠÁNEK, P., ZOUHAR, M., MAZÁKOVÁ, J., KOCHANOVÁ M., HASSAN, M. 2009: Molecular detection and survey of some viruses and viroids on stone fruits in the Czech Republic. Acta Horticulturae et Regiotecturae 12, 68-71.

                                                                             
HASSAN, M., RYŠÁNEK, P., ALIOTO, D., MALFITANO M. 2008: Identification and characterization of Peach latent mosaic viroid isolate infecting peach in Egypt. Acta Horticulturae 781, 551-555.   

                                  
MAŇASOVÁ, M., DOUDA, O., ZOUHAR, M., NOVÁKOVÁ, E., MAZÁKOVÁ, J., RYŠÁNEK, P. 2012: Gaseous hydrogen cyanide as an agent to control nematodes in plant materials. Scientia Agriculturae Bohemica 43 (2), 53-57.

MALÁKOVÁ, R., RYŠÁNEK, P. 2010: Anatomy and histology of the alimentary canal of the Colorado potato beetle larvae. Scientia Agriculturae Bohemica  41, 134 - 139.


MAZÁKOVÁ, J., HAUSVATER, E., DOLEŽAL, P., TÁBORSKÝ, V., RASOCHA, V., RYŠÁNEK, P., SATRAPOVÁ, V. 2007: Population structure of Phytophthora infestans to mating types and fungicide resistance in 2003 – 2006 and the efficacy of fungicides against potato late blight. Vědecké práce Výzkumného ústavu bramborářského 15, 85-89.     

                                       
MAZÁKOVÁ, J., TÁBORSKÝ, V., ZOUHAR, M., RYŠÁNEK, P., HAUSVATER, E., DOLEŽAL, P., 2006: Occurrence and distribution of mating types A1 and A2 of Phytophthora infestans (Mont.) de Bary in the Czech Republic. Plant Protect. Sci. 42: 41-48.  

                                                        
MAZÁKOVÁ, J., ZOUHAR, M., RYŠÁNEK, P., TÁBORSKÝ, V., HAUSVATER, E., DOLEŽAL, P. 2011: Sensitivity to fungicides in the isolates of Phytophthora infestans (Mont.) de Bary in the Czech Republic from 2003 to 2008. Plant Protection Science 47, 5-12.


POUVOVÁ, D., KOKOŠKOVÁ, B., PAVELA, R., RYŠÁNEK, P., 2008: Effectivity of plant essential oils against Clavibacter michiganensis in vitro. Zemdirbyste/Agriculture 95, 440 - 446. 

                                                     
ZOUHAR, M., MAREK M., DOUDA O., MAZÁKOVÁ J., RYŠÁNEK, P., 2007: Conversion of sequence–characterized amplified region (SCAR) bands into high-troughput DNA markers based on RAPD technique for detection of the stem nematode Ditylenchus dipsaci in crucial plant hosts. Plant, Soil and Environment 43: 97-104.                                                                                                     
                                                                                           

Recentní publikace v recenzovaných časopisech

DOUDA O., ZOUHAR, M., PAVELA, R., NOVÁKOVÁ, E., RYŠÁNEK, P. 2012: Rostlinné extrakty jako ochrana mrkve vůči háďátku Meloidogyne hapla. Úroda 61, 78-79.


KAZDA J., RYŠÁNEK, P. 2011: Virové choroby řepky v České republice. Úroda 59, 24-26.


RYŠÁNEK, P., 2012: Virus kroužkovitosti jeřábu ptačího a jeho rozšíření v České republice. Zahradnictví 11, 42-45.


RYŠÁNEK, P., MAZÁKOVÁ, J. 2013: Plíseň šedá na okrasných rostlinách. Zahradnictví 12, 40-41.

RYŠÁNEK, P., MAZÁKOVÁ, J., ŘIČAŘOVÁ, V. 2015: Laboratorní diagnostika hlavních patogenů řepky. Rostlinolékař 2015 (6), 35-37.

RYŠÁNEK, P., ZOUHAR, M., GRIMOVÁ, L. 2015: Přenos rostlinných virů organismy z rodu Polymyxa. Rostlinolékař 2015 (6), 11-13.

RYŠÁNEK, P., GRIMOVÁ, L., ZOUHAR, M., ŠPULÁKOVÁ B. 2013: Polymyxa graminis – vektor významných virů obilnin. Úroda 61 (12), 9-10.

RYŠÁNEK, P., KAZDA, J., MAZÁKOVÁ, J., POSLUŠNÁ, J., PLACHKÁ, E., SPITZER T., POKORNÝ, R. 2015: Chemická ochrana a fomové černání stonku. Úroda 63 (6), 55 – 58.


WINKOWSKA, L., GRIMOVÁ, L., RYŠÁNEK, P. 2013: Virus mozaiky jabloně. Zahradnictví 12, 14-17.


ZOUHAR, M., DOUDA, O., NOVÁKOVÁ, J., PROCHÁZKA J., NOVÁKOVÁ,  E.,  MAZÁKOVÁ,  J., RYŠÁNEK, P., PAVELA, R. 2012: Biologická ochrana mrkve proti háďátku Meloidogyne hapla. Úroda 60, 60-62.
 

Seznam všech publikací generovaný informačním systémem ČZU

Ostatní výsledky

Study of Phytophthora infestans population from the viewpoint of mating type composation Ing. Mazáková Jana, Ph.D.; Ing. Kochanová Michaela; Ing. Zouhar Miloslav, Ph.D.; doc. Ing. Ryšánek Pavel, CSc., 2004

Study of populations of Phytophthora infestans in the Czech Republic using mating types, resistance against systemic fungicides and allozyme analysis Ing. Mazáková Jana, Ph.D.; doc. Ing. Ryšánek Pavel, CSc.; Ing. Zouhar Miloslav, Ph.D.; Ing. Kochanová Michaela, 2004

Study of sugar beet viruses transmitted by Polymyxa betae in the Czech Republic doc. Ing. Ryšánek Pavel, CSc.; MSc. Homa Ihmed Han, 2005

Study of sugar beet viruses transmitted by Polymyxa betae in the Czech Republic doc. Ing. Ryšánek Pavel, CSc.; MSc. Homa Ihmed Han; Ing. Zouhar Miloslav, Ph.D., 2006

Survey of some viruses and viroids on stone fruits in the Czech Republic doc. Ing. Ryšánek Pavel, CSc.; Ing. Zouhar Miloslav, Ph.D.; Ing. Grimová Lenka, 2007

Testování biologické účinnosti juvenogenů na modelovém organismu ruměnici pospolné (Pyrrhocoris apterus) Ing. Ryšavá Hana; Pavlík Milan; Wimmer Zdeněk; doc. Ing. Ryšánek Pavel, CSc., 2008

The first discovered occurrence of A2 mating type of Phytophthora infestans in the Czech Republic Ing. Mazáková Jana, Ph.D.; Ing. Zouhar Miloslav, Ph.D.; doc. Ing. Ryšánek Pavel, CSc.; prof. Ing. Táborský Vladimír, CSc., 2004

THE INFLUENCE OF TEMPERATURE ON RESPIRATION OF RICE WEEVIL (SITOPHILUS ORYZAE) Ing. Pažourková Zuzana; Lukáš Jan; Ing. Stejskal Václav, Ph.D.; doc. Ing. Ryšánek Pavel, CSc., 2005

THE SECRETORY CELLS OF DIGESTIVE TRACT OF TRIBOLIUM CASTANEUM (COLEOPTERA, TENEBRIONIDAE) LARVAE Ing. Maláková Radka; Hubert Jan; Ing. Stejskal Václav, Ph.D.; doc. Ing. Ryšánek Pavel, CSc., 2005

KETTA, H. – RYŠÁNEK, P. – ZOUHAR, M. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Transmissibility of Barley mild mosaic virus (BaMMV) by Czech isolates of Polymyxa graminis.. 2011. Hammad Ketta, Pavel Ryšánek and Miloslav Zouhar. Transmissibility of Barely mild mosaic virus (BaMMV) by Czech isolates of Polymyxa graminis. Sborník abstraktů, IX. Mezinárodní Konference doktorandů experimentální biologie rostlin, Karlova universita v praze, Přírodovědecká fakulta, Katedra experimentální biologie rostlin. 5. - 6. Září 2011, pp 18, ISSN: 1212-6670. .

TVORBA PŘEDMĚTU „EKONOMIKA A ŘÍZENÍ EKOLOGICKÉ FARMY“ Ing. Houšková Beránková Martina, PhD.; doc. Ing. Ryšánek Pavel, CSc., 2006

RYŠÁNEK, P. – MAZÁKOVÁ, J. – TĚŠÍKOVÁ, J. – ZOUHAR, M. – PAVELA, R. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Účinnost esenciálních olejů na klíčivost teliospor sněti mazlavé a sněti zakrslé a na napadení rostlin pšenice. 2012, Sborník ze semináře Pšenice 2012 „Od genomu po chleba“, Praha, 5. – 6. 12 2012, s. 89 – 93. ISBN: 978-80-7427-122-9.

ÚČINNOST ROSTLINNÝCH ESENCÍ PROTI BAKTERIÍM ZPŮSOBUJÍCÍM MOKRÉ HNILOBY ROSTLIN Ing. Pouvová Dagmar; Kokošková Blanka; Pavela Roman; doc. Ing. Ryšánek Pavel, CSc., 2007

Účinnost rostlinných esenciálních olejů proti Agrobacterium tumefaciens, původci nádorovitosti Ing. Pouvová Dagmar; Kokošková Blanka; Pavela Roman; doc. Ing. Ryšánek Pavel, CSc., 2008

Účinnost rostlinných esenciálních olejů proti fytopatogenním bakteriím (in vitro) Ing. Pouvová Dagmar; Kokošková Blanka; Pavela Roman; doc. Ing. Ryšánek Pavel, CSc., 2007

Účinnost rostlinných esenciálních olejů proti Pectobacterium carotovorum subsp. carotovorum původci měkké bakteriální hniloby u rostlin Ing. Dagmar Pouvová, Blanka Kokošková (externí), Ing. Roman Pavela (externí), doc. Ing. Pavel Ryšánek, CSc., 2010

Using of Biological Test and Methods of Molecular Biology for Differentiation of Mating Types of Phytophthora infestans Ing. Mazáková Jana, Ph.D.; Ing. Zouhar Miloslav, Ph.D.; Ing. Kochanová Michaela; doc. Ing. Ryšánek Pavel, CSc., 2004

Úvodník doc. Ing. Ryšánek Pavel, CSc., 2005

Variability of the D2/D3 segment sequences of several potato cyst nematode (Globodera rostochiensis, Globodera pallida) populations Ondřej Douda (externí), Ing. Miloslav Zouhar, Ph.D., Ing. Eva Nováková, Ing. Jana Mazáková, Ph.D., doc. Ing. Pavel Ryšánek, CSc., 2010

RYŠÁNEK, P. – HASSAN, M. – ZOUHAR, M. – GRIMOVÁ, L. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Viroid latentní mozaiky broskvoně a stav jeho výzkumu v České republice. 2011. Sborník ze semináře Viroidy, závažní původci chorob rostlin - současné poznatky, Žatec, 17.5.2011, 25-31. ISBN 978-80-903545-4-8.

RYŠÁNEK, P.; idPublikace = 50418; Název: Vliv infekce virem mozaiky vodnice na výnos ozimého máku-- Neexistuje podtyp publikace --

Vliv subletálních dávek pesticidů na skladištní škůdce Ing. Němcová Lenka; doc. Ing. Ryšánek Pavel, CSc., 2008

Vliv způsobu uchovávání fixovaných jedinců fytofágních háďátek Bursaphelenchus vallesianus (Nematoda: Parasitaphelenchidae) na jejich morfologické vlastnosti Ing. Nováková Eva; Douda Ondřej; Ing. Zouhar Miloslav, Ph.D.; doc. Ing. Ryšánek Pavel, CSc., 2007

Využití metod molekulární biologie pro diferenciaci pohlavních typů Phytophthora infestans Ing. Mazáková Jana, Ph.D.; prof. Ing. Táborský Vladimír, CSc.; Ing. Zouhar Miloslav, Ph.D.; doc. Ing. Ryšánek Pavel, CSc., 2006

XVII: česká a slovenská konference o ochraně rosltin doc. Ing. Ryšánek Pavel, CSc.; Ing. Herda Gerhard; Ing. Jindra Zdeněk, Ph.D.; RNDr. Kabíček Jan, CSc.; Ing. Kazda Jan, CSc.; Ing. Mazáková Jana, Ph.D.; doc. Ing. Prokinová Evženie, CSc.; prof. Ing. Táborský Vladimír, CSc.; Ing. Zouhar Miloslav, Ph.D., 2006