×
prof. Ing. Pavel Ryšánek, CSc.
banner

Pedagogická činnost

Vede přednášky a cvičení v řadě předmětů včetně předmětů vyučovaných anglicky. U předmětů vyučovaných společně s dalšími pedagogy se se jedná především o části zaměřené na zahradní plodiny. Je garantem Bc. a Mgr. oborů rostlinolékařství a doktorského programu Zemědělská a lesnická fytopatologie a ochrna rostlin.

Garantované předměty

AOA18E Choroby polních a zahradních plodin - Mgr.
AOA30E Diseases of Crops of Temperate Climate - Mgr.
AOA31E Obecná fytopatologie I - Bc.
AOA42E Hodnocení rizik působených živočichy v zemědělství - Mgr.
DAOA03Y Rostlinolékařská bakteriologie
DAOA05Y Rostlinná virologie
DAOA08Y Monitoring a management v ochraně rostlin
DAOA14Y Obecná fytopatologie
DAOA15Y Choroby polních a zahradních plodin
DAOA19Y Rezistence rostlin k patogenům a škůdcům

Garantované studijní obory

4102R007 Rostlinolékařství
4102T007 Rostlinolékařství
4102V011 Zemědělská a lesnická fytopatologie a ochrana rostlin

Garantované studijní programy

N4152 Rostlinolékařství