×
prof. Ing. Pavel Ryšánek, CSc.
banner

Pedagogická činnost

Vede přednášky a cvičení v řadě předmětů včetně předmětů vyučovaných anglicky. U předmětů vyučovaných společně s dalšími pedagogy se se jedná především o části zaměřené na zahradní plodiny. Je garantem Bc. a Mgr. oborů rostlinolékařství a doktorského programu Zemědělská a lesnická fytopatologie a ochrna rostlin.

Garantované předměty

AOA20E Choroby polních plodin
AOA30E Diseases of Crops of Temperate Climate - Mgr.
AOA42E Skladištní škůdci
AOA71E Choroby polních plodin
DAOA05Y Rostlinná virologie

Garantované studijní obory

4102R007 Rostlinolékařství
4102T007 Rostlinolékařství
4102V011 Zemědělská a lesnická fytopatologie a ochrana rostlin

Garantované studijní programy

N4152 Rostlinolékařství