×
prof. Ing. Pavel Ryšánek, CSc.
banner

Education

Vede přednášky a cvičení v řadě předmětů včetně předmětů vyučovaných anglicky. U předmětů vyučovaných společně s dalšími pedagogy se se jedná především o části zaměřené na zahradní plodiny. Je garantem Bc. a Mgr. oborů rostlinolékařství a doktorského programu Zemědělská a lesnická fytopatologie a ochrna rostlin.

Supervised courses

AOA21E General Phytopathology
AOA28E Fundamentals of Plant Protection
AOA29E General Phytopathology
AOI07E Pests and Diseases of Tropical Crops
DAOA05Y Plant Virology
DAOA14Y General Phytopathology

Study fields

4102R007 Plant Protection
4102T007 Plant Protection
4102V011 Agricultural and Forestry Phytopathology and Plant Protection

Study programmes

N4152 Medicinal Plants