×
prof. Ing. Pavel Ryšánek, CSc.
banner

Research and Grants

Research is mainly concentrated on:

-  diagnostic methods for determination of pathogens and pests,

- virus diseases of cereals, sugar beet, fruit and wild trees,

- fungal diseases of winter rape,

- potato late blight.

 

List of grants generated by information system of CULS:

Výzkum a vývoj komplexních postupů diagnostiky hospodářsky významných a karanténních fytopatogenních organismů pro systém certifikace ovocných dřevin

Ministerstvo zemědělství ČR, 2001-2004

Inovace ekologicky a ekonomicky vhodných postupů ochrany proti plísni bramborové v různých systémech pěstování brambor a monitoring populací patogena.

Ministerstvo zemědělství ČR, 2003-2004

Systém produkce certifikované sadby česneku

Ministerstvo zemědělství ČR, 2004-2004

Development of diagnostic methods for quarantine nematodes from genera Aphelenchoides, Bursaphelenchus, Xiphinema and Radopholus

Ministerstvo zemědělství ČR, 2004-2007

Integrated method of detection and monitoring of pest contamination of stored grain and cereal products by physical, chemical, immunochemical and molecular techniques

Ministerstvo zemědělství ČR, 2004-2007

Potato late blight control according to varietal susceptibility to disease based on new knowledge of pathogen epidemiology with regard to environment, economical aspects of control and production quality.

Ministerstvo zemědělství ČR, 2005-2009

Research and adoption of diagnostic procedures for economically important, regulated and quarantine phytopathogens for system of fruit trees certification with emphasis onto molecular methods

Ministerstvo zemědělství ČR, 2006-2009

Adaptation, verification and establishment of phoma stem rot and stem cancer (Leptosphaeria maculans) prognosis system based on konidia concentration in air and weather course in Czech Republic

Ministerstvo zemědělství ČR, 2008-2012

Diagnostic methods and control measures of virus caused dwarf diseases and their vectors in cereal crops

Ministerstvo zemědělství ČR, 2008-2012

Genotype diversity and mophological variability of Mycosphaerella graminicola population, identification of wheat resistence genes and study of defence reactions for utilization in control of septoria tritici blotch

Ministerstvo zemědělství ČR, 2008-2012

Integrovaná ochrana proti plísni bramboru v nových agroenvironmentálních podmínkách s využitím prognózy výskytu choroby a na základě nových poznatků o změnách v populacich patogena a procesech rozkladu hlíz

Ministerstvo zemědělství ČR, 2012-2016

Monitoring, diagnostika a práh škodlivosti viróz obilnin a jejich přenašečů v souvislostech stále se měnícího klimatu

Ministerstvo zemědělství ČR, 2012-2016

Nové poznatky z biologie a epidemiologie patogenů řepky a jejich rezistence k pesticidům v podmínkách České republiky jako základy racionalizace ochrany proti nim

Ministerstvo zemědělství ČR, 2013-2017

Zvýšení efektivity postupů ochrany jabloní proti strupovitosti.

Ministerstvo zemědělství ČR, 2015-2018

Chrakterizace kompatibilityvztahů mezi původci fomového černání stonků a odrůdami ozimé řepky jako základ pro zvýšení rentability pěstování této plodiny v ČR

Ministerstvo zemědělství ČR, 2017-2021

Ochrana rostlin jako záruka potravinové soběstačnosti v kontextu probíhajících klimatických změn

GA FAPPZ, 2023-2024