×
Ing. Pavel Šimek, Ph.D.
banner

Publikace

Článek v odborném periodiku

TEODORO, M. – TRAKAL, L. – **GALLAGHER, B. – ŠIMEK, P. – **SOUDEK, P. – **POHOŘELÝ, M. – **BEESLEY, L. – JAČKA, L. – KOVÁŘ, M. – SEYEDSADR, S. – **MOHAN, D. Application of co-composted biochar significantly improved plant growth relevant physical/chemical properties of a metal contaminated soil. Chemosphere, 2020, roč. 242, č. 125255, s. 1-10. ISSN: 0045-6535.

ŠIMEK, P. – LANDA, I. – MERHAUT, M. – JUANOLA FREIXAS, A. The use of migration tests in constructed wetlands. Waste Forum, 2013, roč. 2013, č. 3, s. 170-178. ISSN: 1804-0195.

LANDA, I. – MERHAUT, M. – ŠIMEK, P. Využití odpadní vody z kořenových čistíren při péči o zahrady a zvyšování vydatosti domovních studní. Zahradnictví, 2014, roč. 2014, č. 8, s. 35-37. ISSN: 1213-7596.

Výsledky s právní ochranou

LANDA, I. – JUANOLA FREIXAS, A. – ŠIMEK, P. – MIKULOVÁ, V. Kořenové čistírny sendvičového typu s aktivní vrstvou pro eliminaci vybraných nanokovů. Úřad průmyslového vlastnictví. 22641. 29.08.2011.

LANDA, I. – JUANOLA FREIXAS, A. – ŠIMEK, P. Sanační skládka sendvičového typu pro aktivní snižování škodlivosti nebezpečných látek. Úřad průmyslového vlastnictví. 24221. 27.08.2012.

LANDA, I. – ŠIMEK, P. – JUANOLA FREIXAS, A. – AL MAHROUQI, H. Sorpční vak pro eliminaci toxických kovů. Úřad průmyslového vlastnictví. 22640. 29.08.2011.

LANDA, I. – ŠIMEK, P. – JUANOLA FREIXAS, A. Stabilní systém ochrany budov před průnikem škodlivých těkavých látek. Úřad průmyslového vlastnictví. 23604. 26.03.2012.

LANDA, I. – JUANOLA FREIXAS, A. – ŠIMEK, P. Systém pro využití odpadního tepla vod vypouštěných do kanalizačních systémů. Úřad průmyslového vlastnictví. 23879. 28.05.2012.

Software

ŠIMEK, P. Expertní systém pro vyhodnocení migračních zkoušek, Expert system for tracer test evaluation, tracer test; migration parameters; spread pollution; data interpretation;, 2015, DK - Kontaminace a dekontamin.půdy vč. pesticidů, Mipar 2.0, http://hydrogeologie.cz/, Hydrogeologie Pardubice s.r.o. ve spolupráci s Envisan s.r.o., Expertní systém je vytvořen v programu Microsoft Visual Studio Community 2013 v programovacím jazyku C#. Analytická řešení použitá pro výpočet jsou dostupná v odborné literatuře. Mipar 2.0 je možné stáhnout na stánkách autora: https://home.czu.cz/simekp/ke-stazeni/ , Expertní systém je operativně využíván při vyhodnocování terénních dat. Tím se sníží náklady na pořízení softwarového vybavení. Výsledné hodnoty parametrů umožní vytvořit přesnější návrh sanační technologie a monitoringu, což dále sníží náklady. , Česká zemědělská univerzita v Praze, Kamýcká 129, 165 21 Praha 6 - Suchdol, CZ604607, CZ - Česká republika, N - Využití výsledku jiným subjektem je možné bez nabytí licence (výsledek není licencován), N - Poskytovatel licence na výsledek nepožaduje licenční poplatek

Ostatní výsledky

Examining of iron nanoparticles migration through real soils Ing. Markéta Sequensová, Ing. Pavel Šimek, 2010

Extreme Hydrogeological Situation and the Importance for Ecological Risk Doc. RNDr. Ing. Landa Ivan, DrSc.; Ing. Šimek Pavel; Ing. Hlavová Andrea, 2009

Pilotní migrační zkouška na lokalitě Dražice Ing. Pavel Šimek, Ing. Markéta Sequensová, 2010

ŠIMEK, P. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Pilotní stopovací zkouška v kořenové čistírně odpadních vod. 2013, Konference environmentálního inženýrství a geoenvironmentálních věd, 2013.ISBN 978-80-213-2407-7..

Projektování sanačních systémů s využitím nanoželeza a určování jeho migračních parametrů Doc. RNDr. Ing. Landa Ivan, DrSc.; Ing. Sequensová Markéta; Ing. Šimek Pavel; Ing. Voženílek David, 2009

Stanoveních migrařních parametrů ve schématu nálevové zkoušky jako podklad pro využití nanoželeze při sanaci podzmních vod Ing. Šimek Pavel; Doc. RNDr. Ing. Landa Ivan, DrSc.; Ing. Sequensová Markéta, 2009

The use of natural gradient tracer tests Ing. Pavel Šimek, Ing. Markéta Sequensová, 2010

Vliv lokálních filtračních heterogenit na určení čerpaného množství při sanaci znečištění Ing. Šimek Pavel, 2010

Vliv lokálních filtračních heterogenit na určení čerpaného množství při sanaci znečištění Ing. Šimek Pavel, 2010

ŠIMEK, P. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Využití migračních zkoušek v umělých mokřadech. 2012, .