×
Ing. Pavel Šimek, Ph.D.
banner

Trhové Dušníky 9/15

Fotogalerie > Trhové Dušníky 9/15

Experimentální plocha Trhové Dušníky

 

Na lokalitě probíhá výzkum dopadu aplikace Biocharu na životní prostředí. V pokusných polích je zkoumána mobilita a toxicita kovů v půdě po ošetření různými stabilizačními činidly.