×
Ing. Pavel Šimek, Ph.D.
banner

Trhové Dušníky 5/16

Fotogalerie > Trhové Dušníky 5/16

Experimentálí plocha Trhové Dušníky

 

Zjišťování nasycené hydraulické vodivosti pomocí Guelphova permeametru (závrtný infiltrometr) a odběr neporušených půdních vzorků (Kopeckého válečky) pro zjištění fyzikálních vlastností půdy na experimentální ploše Trhové Dušníky