×
Ing. Jitka Skalická, Ph.D.
Osobní stránky pedagoga
banner

Granty a výzkum

Ve výzkumu se pedagog zaměřuje

  • vegetace trvalých travních porostů - rozmanitá stanoviště
  • fytoindikátory
  • vlivy pastvy (koz, ovcí, skotu) na sekundární trávníky

Fytocenózy neobhospodařovaných luk a pastvin na vybraných lokalitách CHKO Šumava (katastr Kašperské Hory)

GA FAPPZ, 2007-2007