×
Ing. Jitka Skalická, Ph.D.
Osobní stránky pedagoga
banner

CV

Vzdělání

  • 2008 - Ph.D. - Česká zemědělská univerzita v Praze, Fakulta agrobiologie, potravinových a přírodních zdrojů, Katedra botaniky a fyziologie rostlin, postgraduální studium – státní doktorská zkouška 8. 2. 2008, dizertační práce na téma: Flóra a vegetace neobhospodařovaných luk a pastvin na vybraných lokalitách CHKO Šumava (katastr Kašperské Hory)
  • 2006 - Institut vzdělávání a poradenství České zemědělské univerzity v Praze, pedagogické studium učitelství odborných předmětů - ukončeno závěrečnou zkouškou 9. 1. 2007 a obhajobou závěrečné práce na téma „Psychologické aspekty rozvoje samostatnosti u žáků středních škol nebo učilišť“
  • 2005 - Ing. - Česká zemědělská univerzita v Praze, Fakulta agrobiologie, potravinových a přírodních zdrojů, studijní obor Zahradní inženýrství
  • 1999 - Gymnázium Arabská – přírodovědné zaměření, Praha 6 – Vokovice

Praxe

  • výuka cvičení z obecné a systematické botaniky na ČZU, vedení terénních cvičení z botaniky a terénních exkurzí pro FAPPZ a ITS, příprava grantů do FRVŠ a GA FAPPZ
  • praxe v průběhu pedagogického studia na střední zahradnické škole v Mělníku/výuka předmětů – biologie, květinářství, praxe-ovocnictví

Znalosti a dovednosti

  • jazyk anglický (intermediate); jazyk španělský – jazykový kurz v Rondě (Španělsko); jazyk francouzský – středně pokročilí (rozvíjen na Katedře jazyků ČZU)

Členství

  • Česká Botanická Společnost (Východodočeská pobočka) – pravidelná účast na floristických kurzech a exkurzích