×
RNDr. Milan Skalický, Ph.D.
Osobní stránka pedagoga
banner

Granty a výzkum

Výzkum je zaměřen na:

 
  • strukturální znaky rostlin (zemědělských plodin) - odezva na abiotický a biotický stress

  • fytochemické reakce zemědělských plodin k stresovým podnětům

  • management a sukcese antropogenně disturbovaných ploch

Grantové projekty - hlavní řešitel

Multimediální text "Cvičení z botaniky" pro nové bakalářské obory

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR, 2004-2004

Biologická a agroekologická charakteristika plevelné řepy a regulace jejího šíření

Grantová agentura ČR, 2005-2007

Digitalizace, archivace a zpřístupnění vzácné botanické knihovny

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR, 2005-2005

Plant communities in former military area Mladá-Milovice (localities „Mýtko“ and „Traviny“)

GA FAPPZ, 2007-2007

Dominantní a diagnostické druhy lučních společenstev ovlivněných rozmanitou antropogenní činností

GA FAPPZ, 2008-2008

Podpora společného výzkumu studentů MgrSP a akademických pracovníků na katedře botaniky a fyziologie rostlin

GA FAPPZ, 2011-2011

Podpora společného výzkumu akademických pracovníků katedry botaniky a fyziologie rostlin FAPPZ a studentů při přípravě diplomových a disertačních prací zaměřených na stres rostlin, rozvoj venkova a krajiny

GA FAPPZ, 2017-2018

Komercionalizační produkty: nebezpečné přírodniny, hipo monumenty a památky, služební koně

Magistrát hl. m. Prahy, 2018-2020