×
RNDr. Milan Skalický, Ph.D.
Osobní stránka pedagoga
banner

Profesní životopis a odborné zaměření

Po studiích Novobydžovského gymnázia absolvoval Univerzitu Hradec Králové, obor biologie, základy techniky a zeměpis pro III. stupeň. Následně byl přijat do doktorského programu na Katedru botaniky a fyziologie rostlin České zemědělské univerzity v Praze. Úspěšně obhájil svou doktorskou práci na téma "Vegetace zemědělsko-lesnické krajiny na příkladu Novobydžovska (floristická a fytocenologická studie) v roce 2002. Na katedře získal pozici odborného asistenta, na které setrvává dodnes. Rigorórní řízení na přírodovědecké fakultě UHK dokončil v roce 2016. Absolvoval krátké stáže v Dijonu a Toulouse (Francie) a Izmiru (Turecko), dále prezentoval výsledky svého výzkumu (strukturální znaky rostlin, chráněné taxony, vojenské prostory, genetické zdroje máku) na mnoha mezinárodních konferencích (mj. Houstoun, Windhoek, Nanjing, Pittsburgh, Varšava, Opatija, Obervellach), publikoval více než 130 vědeckých článků z nichž je většina uváděna na Web of Science (H-index = 20), je spoluautorem několika skript, kapitol v cizojazyčných knihách a připravil čtyři vydání úspěšného titulu "Botanika: Cytologie, histologie, organologie a systematika" spolu s kolegou doc. Janem Novákem. Mezi jeho velké záliby patří fotografování přírody, počítačová grafika a nejvíce sil nabírá při trénincích ledního hokeje.

 

MS diplomy