×
RNDr. Milan Skalický, Ph.D.
Personal website
banner

Profesní životopis a odborné zaměření

Po studiích Novobydžovského gymnázia absolvoval Univerzitu Hradec Králové, obor biologie, základy techniky a zeměpis pro III. stupeň. Následně byl přijat do doktorského programu na Katedru botaniky a fyziologie rostlin České zemědělské univerzity v Praze. Úspěšně obhájil svou doktorskou práci na téma "Vegetace zemědělsko-lesnické krajiny na příkladu Novobydžovska (floristická a fytocenologická studie) v roce 2002. Na katedře získal pozici odborného asistenta, na které setrvává dodnes. Rigorórní řízení na přírodovědecké fakultě UHK dokončil v roce 2016. Absolvoval krátké stáže v Dijonu a Toulouse (Francie) a Izmiru (Turecko), dále prezentoval výsledky svého výzkumu (strukturální znaky rostlin, chráněné taxony, vojenské prostory, genetické zdroje máku) na mnoha mezinárodních konferencích (mj. Houstoun, Pittsburgh, Varšava, Opatija, Obervellach), publikoval více než 40 vědeckých článků z nichž je polovina uváděna na Web of Knowledge, napsal několik skript a připravil čtyři vydání úspěšného titulu "Botanika: Cytologie, histologie, organologie a systematika" spolu s kolegou Doc. Janem Novákem. Mezi jeho velké záliby patří fotografování přírody, grafika a nejvíce sil nabírá při trénincích ledního hokeje.

 

MS diplomy