×
RNDr. Milan Skalický, Ph.D.
Personal website
banner

Pedagogika

Pedagog je garantem níže uvedených předmětů.

MS při výuce

Garantované předměty

ABA12E Základy fytocenologie - Mgr.
ABA15Z Odborná exkurze - Bc.
ABA20E Základy mikroskopické techniky - Bc.
ABA21E Sběr, preparace a konzervace přírodnin - Bc.
ABA70Z Odborná exkurze - Bc.
ABA76E Metody dokumentace v přírodě - Bc.
ABAX2E Nauka o rostlinách I.
ABAX3E Nauka o rostlinách III.
ABI07E Speciální botanika - Bc.
ABI08Z Terénní cvičení ze speciální botaniky, zoologie a ekologie
ABL01E Metody sběru přírodnin 2 (geologie, paleontologie, rostliny)
ASVK Studentská vědecká konference
AUA02Z Praxe odborná - Bc.
AUA08Z Practical Bachelor Training - Bc.
AUA59Z Practical Diploma Training - Mgr.
AUA73Z Praxe odborná - Bc.
AUP1 Uznaný předmět 1
AUP2 Uznaný předmět 2
AUP3 Uznaný předmět 3
AUP4 Uznaný předmět 4
AUP5 Uznaný předmět 5
AUP6 Uznaný předmět 6
AUP7 Uznaný předmět 7
AUP8 Uznaný předmět 8
AWA05Z Diplomová práce I. - Mgr.
AWA06Z_2 Diplomová práce - Mgr. - 2. semestr
AWA07E Letní škola - Bc., Mgr.
AWA10Z Bakalářská práce - Bc.
AWA15Z Bakalářský seminář
AWA16Z Magisterský seminář
AWA26Z BSc. Thesis - Bc.
AWA27Z_2 BSc. Thesis - Bc. - 2. semestr
AWA63Z_2 MSc. Thesis - Mgr. - 2. semestr
AWA64Z MSc. Thesis I.
AWA65E Project - Mgr.
AWA65Z Project - Mgr.
AWA67Z_2 Bakalářská práce - Bc. - 2. semestr
AWA68Z_2 Bakalářská práce - Bc. - 2. semestr
AWA69Z_2 MSc. Thesis - Joint Degree - Mgr.
AWA70Z Diplomová práce I. - Mgr.
AWA77Z_2 Bakalářská práce - Bc. - 2. semestr
AWA78Z_2 Bakalářská práce - Bc. - 2. semestr
AWA79Z_1 Diplomová práce II. - 1. semestr
AWA79Z_2 Diplomová práce - Mgr. - 2. semestr
AWA80Z Bakalářská práce - Bc.
AWA88Z Bakalářský seminář
AWA89Z Magisterský seminář
AWAA7Z Letní škola - Bc., Mgr.
AWAA8Z Letní škola - Bc., Mgr.
AXAB1Z Státní závěrečná zkouška
AXAN1Z Státní závěrečná zkouška