×
RNDr. Milan Skalický, Ph.D.
Osobní stránka pedagoga
banner

Pedagogika

Pedagog je garantem níže uvedených předmětů.

MS při výuce

Garantované předměty

ABA05Z Odborná exkurze
ABA12E Základy fytocenologie - Mgr.
ABA15Z Odborná exkurze - Bc.
ABA21E Sběr, preparace a konzervace přírodnin - Bc.
ABA23E Botanika systematická - Bc.
ABA70Z Odborná exkurze - Bc.
ABAX5E Nauka o přírodě a rostlinách IV.
ABL01E Metody sběru přírodnin 2 (geologie, paleontologie, rostliny)
AUA02Z Praxe odborná - Bc.
AUA43Z Praxe odborná
AUA73Z Praxe odborná - Bc.
AUP1 Uznaný předmět 1
AWA67Z_1 Bakalářská práce II. - Bc. - 1. semestr