×
Ing. Karel Slánský
banner

Blog

  • Krajinářskou architekturu lze chápat jako obor tvorby našeho vnějšího životního prostředí. Přes všechny názory jsou a budou základem naší práce rostliny. Ty budou doplňovat prostředí více či méně uměle vytvářené člověkem. Půjde tedy o vzájemnou rovnováhu živých a neživých prvků tvořících náš prostor k životu (obývání).

Současné hlavní úkoly oboru spatřuji v nalezení vztahu mezi městem a krajinou a dále v hledání nových forem a postupů při utváření venkovské krajiny se zachováním její historické a kulturní stopy.

Ve všem je třeba hledat systémové pojetí. Bez stanovení základní zelené kostry (systému) jako koncepčního základu pro město i krajinu nelze vést úvahy o jakémkoliv budoucím rozvoji.

  • http://krajinarskaarchitektura.webnode.cz/

 

"Intermediate Natures" -  Michel Desvigne

http://www.youtube.com/watch?v=lHlkLtd6nxw

http://en.wikipedia.org/wiki/Landscape_urbanism

http://vimeo.com/58722812

http://www.youtube.com/watch?v=8m3xRSgbcak

Growing Green Cities - FLORIADE - ALMERE 2022

http://www.youtube.com/watch?v=ONYAwQzwSaA