×
Ing. Karel Slánský
banner

Publikace

Přehled (vybraných) publikovaných prací:

Mareček, J., Slánský, K. 2002. Koncepce řešení systému zeleně ve venkovských sídlech a v jejich krajinném prostředí. In: Setrvalý rozvoj rostlinné a živočišné produkce – cesta k rozvoji českého venkova 25 – 26. 9. 2002. AF ČZU Praha. s. 115 ISBN 80-213-0923-1
Mareček, J., Slánský, K. 2001. Inventarizace zeleně v sídlech venkovského typu. Zahrada-Park-Krajina. 11 (2). 12-13.
Slánský, K. 2006. Veluwe – příroda, umění, architektura. Zahrada-Park-Krajina . 16 (4). 22-24.
Slánský, K. 2003. Zahrady v Appelternu. Zahrada-Park-Krajina. 13 (mimořádné číslo). 60-61.
Slánský, K. 2003. Reflexe okolní krajiny. Dům a zahrada. 8 (5). 127-129.
Slánský, K. 2008. Na svahu s výhledem. Můj dům. 16 (4). 130-131.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Odborné stáže v zahraničí:

2003 - Wageningen universiteit v Nizozemsku, ústav zahradní a krajinné architektury, studie rozvoje příměstské krajiny

Účast na soutěžích vypsaných Českou komorou architektů:

Soutěž na zpracování návrhu architektonického řešení centrální části Královské obory v Praze 7, 2005, spoluautor.

Soutěž na obnovu Parku u rozhledny a západní části Růžového sadu na Petříně v Praze, 2004, spoluautor, 3. cena.

Soutěž na návrh nového městského parku U Ježíška v Plzni, 2002, spoluautor.

Spolupráce na dalších vybraných projektech:

Generel zeleně - Břežany

Revitalizace Karlínských parků – Karlínské náměstí, Kaizlovy sady, park před Invalidovnou

Ostatní výsledky

VONEŠOVÁ, V. – ZAMRZLOVÁ, I. – SLÁNSKÝ, K. Podtyp: Článek v nerecenzovaném časopise (mimo kategorie RIV); Řešení Letenského náměstí v Praze očima zahraničních studentů. 2014, Zahrada-park-krajina, XXIV, č. 2/2014, s. 38-41., ISSN: 1211-1678..

SLÁNSKÝ, K. Podtyp: Článek v nerecenzovaném časopise (mimo kategorie RIV); Vnitřní krajina měst a celoměstský systém zeleně. 2013, ZAHRADA-PARK-KRAJINA 3/2013, Společnost pro zahradní a krajinářskou tvorbu, str. 8-10. ISSN 1211-1678.

JEBAVÝ, M. – SLÁNSKÝ, K. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Vnitřní krajina Prahy. 2015, Krajinná architektúra a krajinné plánovanie v perspektíve, Zborník recenzovaných príspevkov vedeckej konferencie s medzinárodnou účasťou a 19. kolokvia katedier poriadaných pri príležitosti 25. výročia založenia pracoviska pre výučbu krajinnej architektúry na Fakulte architektúry STU v Bratislave 1. - 2. októbra 2015, s. 38-45, ISBN: 9788022744430.

VANĚK, J. – JEBAVÝ, M. – VAVŘÍK, I. – DANDA, V. – ZAMRZLOVÁ, I. – HALAMOVÁ, J. – MIOVSKÁ, L. – HENDRYCH, J. – SLÁNSKÝ, K. – SLÁNSKÝ, K.; idPublikace = 72515; Název: Výstava ateliérů vyučovaných na katedře zahradní a krajinné architektury v letním semestru 2015/16-- Neexistuje podtyp publikace --