×
Ing. Karel Slánský
banner

Životopis + PDF ke stažení

Vystudoval zahradnictví na Střední integrované škole zahradnické v Praze (1995) a obor zahradní a krajinářská architektura na Zahradnické fakultě Mendelovy univerzity v Lednici na Moravě (2000). V roce 2003 absolvoval studijní pobyt na Wageningen universiteit v Nizozemsku / http://www.wageningenur.nl/

Po ukončení studia pracoval jako odborný asistent na katedře zahradnictví České zemědělské univerzity v Praze. V letech 2002 - 2004 spolupracoval na výzkumném záměru - Koncepce řešení systému zeleně ve venkovských sídlech a v jejich krajinném prostředí pod vedením prof. Ing. Jiřího Marečka, CSc.

Poté (2004 - 2008) pracoval jako samostatný projektant na volné noze (spolupráce s Ing. Maximem Turbou / LANDARCH), jako vedoucí projekčního oddělení a manager v soukromých společnostech. Projektoval pro zahraniční klienty z Libanonu, Francie a Slovenska.

V současné době (od roku 2008) pracuje jako urbanista na Institutu plánování a rozvoje hlavního města Prahy. Člen Společnosti pro zahradní a krajinářskou tvorbu. (V letech 2002 až 2004 člen správní rady a místopředseda společnosti). Autorizovaný architekt pro obor krajinářská architektura u České komory architektů.

Od října 2012 doktorand na Katedře zahradní a krajinné architektury FAPPZ ČZU Praha.

Téma doktorské disertační práce: Vnitřní krajina Prahy.

Školitel: doc. Ing. Matouš Jebavý, Ph.D.