×
prof. Ing. Roman Stupka, CSc.
banner

Stupka Roman

Profesoři na vysokých školách - Katedra chovu hospodářských zvířat
phone +420 22438 3062

Pedagogická činnost

ADA86E Zoo 2 - Bc.
ASA19E Základy chovu hospodářských zvířat
DADA05Y Speciální zootechnika

Odborné zaměření:

Chov prasat

  • management chovu prasat, ekonomika produkce vepřového masa
  • kvalita vepřového masa a faktory jí ovlivňující
  • utváření jatečných těl prasat a jejich hodnocení
  • technikou a technologií výživy prasat ve vztahu k dosahované užitkovosti a dopadu na životní prostředí
  • vliv vybraných genetických markerů na užitkové vlastnosti prasat