×
prof. Ing. Roman Stupka, CSc.
banner

Stupka Roman

Profesor - Katedra chovu hospodářských zvířat
phone +420 22438 3062

Pedagogická činnost

ARE05E Zemědělské systémy II - PAE - Bc.
ADA15E Moderní směry v chovu prasat - Mgr.
ADA13E Zoo 2 - Bc.

Odborné zaměření:

Chov prasat

  • management chovu prasat, ekonomika produkce vepřového masa
  • kvalita vepřového masa a faktory jí ovlivňující
  • utváření jatečných těl prasat a jejich hodnocení
  • technikou a technologií výživy prasat ve vztahu k dosahované užitkovosti a dopadu na životní prostředí
  • vliv vybraných genetických markerů na užitkové vlastnosti prasat