×
doc. Ing. Josef Sus, CSc.
banner

Granty

Inovace pěstitelských technologií ve školkařství a ovocnářství podle metodik diplomových prací studentů magisterského studijního oboru Produkční zahradnictví

GA FAPPZ, 2011-2011

Zajištění pokusů u jabloní a slivoní s ohledem na kvalitu produkce podle metodik magisterských diplomových prací ve studijním oboru Produkční zahradnictví

GA FAPPZ, 2012-2012

Optimalizace systému tvarování a řezu jabloní v integrované a ekologické produkci, s následným využitím dřevní biomasy k energetickým a pěstebním účelům

Ministerstvo zemědělství ČR, 2012-2016

Spoluúčast studentů na experimentech u vybraných druhů ovocných dřevin při řešení diplomových prací v oboru Produkční zahradnictví

GA FAPPZ, 2013-2013

Realizace dlouhodobých pokusů u jabloní, hrušní a slivoní v souladu s metodikami diplomových prací studentů oboru Produkční zahradnictví

GA FAPPZ, 2014-2014

Aktivní zapojení studentů oboru Produkční zahradnictví do experimentů orientovaných na ovocné dřeviny při řešení diplomových prací

GA FAPPZ, 2015-2015

Spolupráce studentů na dlouhodobých pokusech ovocnářského zaměření při realizaci diplomových prací v oboru Produkční zahradnictví

GA FAPPZ, 2016-2016