×
doc. Ing. Josef Sus, CSc.
banner

Instruktáže řezu ovocných dřevin