×
doc. Ing. Josef Sus, CSc.
banner

Životopis

Narodil jsem se v dubnu 1948. Po absolvování devítileté základní školy (1963) jsem se 1 rok učil zahradníkem na Středním odborném učilišti v Klatovech (1963-1964).

V letech 1964 až 1968 jsem studoval na Střední zemědělské technické škole obor zahradník v Mělníku, kterou jsem ukončil maturitou. Zahradnický obor Vysoké školy zemědělské v Brně – Lednici jsem navštěvoval od roku 1968 do roku 1973.

Poté jsem absolvoval několik zahraničních praxí v ovocnářských a školkařských závodech v Německu a půl roku působil jako ovocnář v ZD Chelčice, okr. Strakonice (1974).

Po dobu tří let (1975 až 1978) jsem pracoval jako agronom – specialista na Šlechtitelské stanici ovocnářské Velehrad, okr. Uherské Hradiště.

V rámci podniku jsem přešel nejprve jako výzkumný, později samostatný vědecký pracovník do Výzkumného a šlechtitelského ústavu ovocnářského v Holovousích, okr. Jičín, kde jsem pracoval přibližně 20 let.

Souběžně s částečným pracovním úvazkem ve VŠÚO Holovousy, s.r.o., jsem v rámci konkursního řízení byl přijat v roce 1991 jako odborný asistent na katedru zahradnictví dnešní FAPPZ ČZU v Praze. Od roku 1999 pracuji pouze na ČZU v Praze.

Habilitoval jsem se na AF (FAPPZ) ČZU v Praze v roce 2000, od kdy jsem zároveň po úspěšném výběrovém řízení převzal funkci vedoucího katedry zahradnictví, od května 2014 jsem v roli zástupce vedoucího.

V současné době garantuji dva zahradnické obory, z toho jeden magisterský a jeden bakalářský, dále několik odborných zahradnických předmětů, přednáším a vedu cvičení z předmětů Ovocnictví obecné a Základy ekologické produkce ovoce v bakalářské formě studia, dále Ovocnictví speciální a Zahradnická specializace v ekologickém zemědělství v magisterském studiu. Jsem členem oborové rady Fakulty agrobiologie, potravinových a přírodních zdrojů a školitelem doktorandů. V letech 2007 až 2012 jsem byl členem Rady instituce ve VÚKOZ Průhonice. Dále jsem členem tří redakcí odborných zahradnických časopisů. Výzkumně se zabývám pěstitelskými systémy, sortimenty slivoní, tvarováním a řezem hlavních druhů jádrovin a peckovin a jako odpovědný řešitel problematikou související s řezem a využitím odpadní biomasy po řezu jabloní pro pěstební a energetické účely v rámci projektu NAZV (2012 až 2016).