×
doc. Ing. Josef Sus, CSc.
banner

Publikace

Zkouška 2015

Článek v odborném periodiku

SUS, J. Aktuální problémy letního řezu jabloní a hrušní. ..., 2020, roč. neuvedeno, č. 4, s. 46-49. ISSN: N.

**LAŇAR, L. – **MÉSZÁROS, M. – **KYSELOVÁ, K. – **NÁMĚSTEK, J. – SUS, J. – **BĚLÍKOVÁ, H. – **ČONKA, P. Branching of nursery apples and plums using various branching inducing methods. Journal of Central European Agriculture, 2020, roč. 21, č. 1, s. 113-123. ISSN: 1332-9049.

SUS, J. České hrušky III. díl (raně zimní odrůdy). ..., 2021, roč. neuvedeno, č. 6, s. 40-42. ISSN: N.

KOUŘIMSKÁ, L. – KUBASCHOVÁ, K. – SUS, J. – NOVÝ, P. – DVOŘÁKOVÁ, B. – KOUDELA, M. Comparison of the carbohydrate content in apples and carrots grown in organic and integrated farming systems. Potravinárstvo, 2014, roč. 8, č. 1, s. 178-183. ISSN: 1337-0960.

**MÉSZÁROS, M. – **LAŇAR, L. – SUS, J. – **NÁMĚSTEK, J. COMPARISON OF TWO TRAINING METHODS APPLIED TO APPLE TREES TRAINED TO SLENDER SPINDLE DURING THE FIRST YEARS AFTER PLANTING. Acta Universitatis Agriculturae et Silviculturae Mendelianae Brunensis, 2017, roč. 65, č. 4, s. 1241-1245. ISSN: 1211-8516.

**NOVOTNÝ, D. – **BROŽOVÁ, J. – **RŮŽIČKOVÁ, P. – SUS, J. – KOUDELA, M. – **JABLONSKÝ, I. COMPARISON STRAWBERRY FIELD PRODUCTION AND OCCURRENCE OF GREY MOULD AT STRAWBERRY GROWING ON SYSTEM WITH ADDITION OF APPLE TREE WOODY CHIPS. Acta Universitatis Agriculturae et Silviculturae Mendelianae Brunensis, 2017, roč. 65, č. 4, s. 1253-1264. ISSN: 1211-8516.

SUS, J. Den otevřených dveří v Troji. . Zahradnictví, 2009, roč. 84, č. 12, s. 44 - 45. ISSN: 1213-7596.

TÁBORSKÝ, J. – SUS, J. – LACHMAN, J. – ŠEBKOVÁ, B. – **ADAMCOVÁ, A. – **ŠATÍNSKÝ, D. Dynamics of phloridzin and related compounds in four cultivars of apple trees during the vegetation period. Molecules, 2021, roč. 26, č. 13, s. 1-11. ISSN: 1420-3049.

DOLEŽALOVÁ, J. – KOUDELA, M. – SUS, J. – PTÁČEK, V. Effects of synthetic brassinolide on the yield of onion grown at two irrigation levels. Scientia Horticulturae, 2016, roč. 202, č. N, s. 125-132. ISSN: 0304-4238.

MÉSZÁROS, M. – SUS, J. – LAŇAR, L. – NÁMĚSTEK, J. Evaluation of slender spindle form in young ‘Topaz’ apple orchard*. Scientia Agriculturae Bohemica, 2015, roč. 46, č. 4, s. 167-171. ISSN: 1211-3174.

SUS, J. Faktory ovlivňující vnitřní a vnější kvalitu ovoce. Vinař-sadař, 2014, roč. 2014, č. 1, s. 68-72. ISSN: 1804-3054.

**LAŇAR, L. – **MÉSZÁROS, M. – **NÁMĚSTEK, J. – SUS, J. Feathering ability of apple, pear and cherry nursery trees treated with different branch-inducing methods. Acta Horticulturae, 2018, roč. 1206, č. 2018, s. 189-196. ISSN: 0567-7572.

MAREČEK, J. – SUS, J. – PROKOPOVÁ, D. Fruit Tree in Transformations of the Landscape Character. Scientia Agriculturae Bohemica, 2008, roč. 2, č. 39, s. 224 - 231. ISSN: 1211-3174.

SUS, J. – BROŽOVÁ, L. Hodnocení růstu a výnosů vybraných odrůd slivoní na začátku plodnosti. Zahradnictví, 2011, roč. X., č 9, s. 12-16. ISSN: 1213-7596.

PTÁČEK, V. – KOUDELA, M. – SUS, J. – DOLEŽALOVÁ, J. Influence of mulching on gherkins at two levels of irrigation. Horticultural Science, 2018, roč. 45, č. 3, s. 139-144. ISSN: 0862-867X.

SUS, J. – ZEINEROVÁ, R. – ZÍKA, L. Influence of the pruning system on the growth and productivity of slender spindle apple trees. Zahradnictví (Horticultural Science), 2018, roč. 45, č. 2, s. 55-63. ISSN: 0862-867X.

SUS, J. Na návštěvě u východoněmeckých sousedů. . Zahradnictví, 2009, roč. 84, č. 1, s. 12 - 14. ISSN: 1213-7596.

SUS, J. Novější odrůdy slivoní tolerantní k šarce. Zahradnictví, 2014, roč. 13, č. 1, s. 20-23. ISSN: 1213-7596.

LACHMAN, J. – ŠULC, M. – SUS, J. Polyphenol content and antiradical activity in different apple varieties. Horticultural Science, 2006, roč. 33, č. 3, s. 95 - 102. ISSN: 0862-867X.

SUS, J. Předběžné hodnocení produktivity širšího sortimentu slivoní během období tvarování vřetene II.. Zahradnictví, 2010, roč. 2010 (IX.), č. 11, s. 16 - 18. ISSN: 1213-7596.

SUS, J. – BROŽOVÁ, L. – FLEISCHMANNOVÁ, ING., P. Předběžné hodnocení produktivity sortimentu slivoní během období tvarování vřetene I.. Zahradnictví, 2010, roč. 2010 (IX.), č. 10, s. 16 - 17. ISSN: 1213-7596.

ZÍKA, L. – SUS, J. – BROŽOVÁ, L. Productivity of a Selection of Spindle-grown Plum Varieties During the Full-yield Stage. Erwerbs-Obstbau, 2019, roč. 61, č. 2, s. 139-148. ISSN: 0014-0309.

SUS, J. – BROŽOVÁ, L. – HAJDÍK, M. Produkce dřevní biomasy při jarním řezu slivoní (předběžné výsledky). Zahradnictví, 2013, roč. 12, č. 1, s. 60-63. ISSN: 1213-7596.

SUS, J. Řez slivoní. Vinař-sadař, 2014, roč. 2014, č. 2, s. 44-47. ISSN: 1804-3054.

SUS, J. – **ZEINEROVÁ, I. – ZÍKA, L. Rozdílný způsob řezu na růst a plodnost jabloní ve tvaru štíhlé vřeteno . Zahradnictví, 2020, roč. XVIX, č. 3, s. 34-39. ISSN: 1213-7596.

ZÍKA, L. – SUS, J. – BROŽOVÁ, L. Růst a plodnost vybraných odrůd slivoní ve tvaru vřetene během období plné plodnosti. Zahradnictví, 2020, roč. , č. 5, s. 33-36. ISSN: 1213-7596.

SUS, J. Tvarování a řez slivoní. Zahradnictví, 2014, roč. 13, č. 1, s. 24-27. ISSN: 1213-7596.

LAŇAR, L. – SUS, J. – MÉSZÁROS, M. VLIV POUŽITÉHO PŘÍPRAVKU A JEHO KONCENTRACE NA VĚTVENÍ A RŮST ODRŮDY JABLONĚ ´TOPAZ´ VE ŠKOLCE. Vědecké práce ovocnářské. , 2015, roč. 2015, č. 24, s. 153-158. ISSN: 0231-6900 .

LAŇAR, L. – SUS, J. – MÉSZÁROS, M. VLIV SMÁČEDLA A FREKVENCE OŠETŘENÍ NA VĚTVENÍ ODRŮDY JABLONĚ ´RUBINOLA´ VE ŠKOLCE. ..., 2015, roč. 2015, č. 24, s. 169-176. ISSN: N.

SUS, J. Vliv výchovného řezu na růst a produktivitu jabloní v ekologickém režimu pěstování. Zahradnictví, 2016, roč. XV, č. 12, s. 18-21. ISSN: 1213-7596.

**PRŮCHOVÁ, K. – **PODSKALSKÁ, T. – **KRUŽÍK, V. – KOUŘIMSKÁ, L. – SUS, J. – **ČÍŽKOVÁ, H. Volatile compounds and selected qualitative parametres of apples from organic and integrated farming - can we evaluate the difference?. Journal of Food and Nutrition Research, 2022, roč. 61, č. 1, s. 89-105. ISSN: 1336-8672.

SUS, J. Výchovný řez polokmenů jabloně odrůdy ´Angold´ v ekopěstování. Zahradnictví, 2016, roč. XV, č. 1, s. 16-20. ISSN: 1213-7596.

SUS, J. – BROŽOVÁ, L. Výnosy švestek a pološvestek tvarovaných jako vřeteno do sedmého roku po výsadbě. Zahradnictví, 2013, roč. 12, č. 12, s. 12-15. ISSN: 1213-7596.

SUS, J. – BROŽOVÁ, L. Výsledky hodnocení růstu vybraných odrůd slivoní. Zahradnictví, 2013, roč. 12, č. 11, s. 18-20. ISSN: 1213-7596.

SUS, J. Využití letního řezu v intenzivních sadech jabloní a hrušní. ..., 2018, roč. XVII, č. 6, s. 21-23. ISSN: N.

PRSKAVEC, K. – SUS, J. Vývoj pěstitelských tvarů jabloní a predace housenek obaleče jablečného sýkorami v borce stromů. Zahradnictví, 2011, roč. 2011 (X.), č. 11, s. 16-17. ISSN: 1213-7596.

SUS, J. Zahradnictví na České zemědělské univerzitě v Praze. . Zahradnictví, 2009, roč. 84, č. 3, s. 46 - 47. ISSN: 1213-7596.

Kapitoly v odborné knize

KOCOUREK, F. – SUS, J. – KLOUTVOROVÁ, I. – LÁNSKÝ, I. Integrovaná ochrana ovocných plodin. Praha: Vydavatelství Profi Press, s.r.o., 2015, 318s. ISBN 978-80-86726-72-4. Hygienická opatření pro zamezení šíření škodlivých organismů, s. 43-44.

SUS, J. – NEČAS, PH.D., I. Řez ovocných dřevin. Praha: Grada Publishing, a.s., 2011. 144s. ISBN 978-80-247-2505-5. Řez ovocných dřevin, s. 9-144. Stáhnout soubor

KLOUTVOROVÁ, I. – SUS, J. – NÁMĚSTEK, J. – LÁNSKÝ, I. Integrovaná ochrana ovocných plodin. Praha: Vydavatelství Profi Press, s.r.o., 2015, 318s. ISBN 978-80-86726-72-4. Vhodné pěstitelské postupy, s. 29-33.

Článek ve sborníku z akce

DOLEŽALOVÁ, J. – KOUDELA, M. – SUS, J. – PTÁČEK, V. Klíčení osiva cibule kuchyňské po aplikaci atoniku při optimální s při snížené vlhkosti . In SEED AND SEEDLINGS XII 05.02.2015, Praha. Praha: Czech Univ Life Sci Prague; Czech Seed Trade Assoc; Czech Univ Life Sci Prague, Czech Agr C, 2015. s. 57-63.

KOUŘIMSKÁ, L. – DRESSLEROVÁ, I. – SUS, J. Quality of plant products from different farming systems. In PROCEEDINGS OF 22ND INTERNATIONAL CONFERENCE ON REASONABLE USE OF FERTILIZERS: DEDICATED TO THE EFFECT OF FERTILIZATION ON THE YIELD, PRODUCTION QUALITY AND THE ENVIRONMENT 30.11.2016, Czech University of Life Sciences Prague. Praha: CZECH UNIVERSITY LIFE SCIENCES PRAGUE, DEPT SYSTEMS ENG, KAMYCKA 129, PRAGUE 6 165 21, CZECH REPUBLIC, 2016. s. 23-28.

Certifikované metodiky

SUS, J. – **MÉSZÁROS, M. – **LAŇAR, L. – **NÁMĚSTEK, J. – ZÍKA, L. Tvarování a řez jabloní pěstovaných ve tvaru štíhlé vřeteno, Shaping and pruning of apple trees grown in the slender spindle form, apple orchard; tree shapes; mechanical pruning; fruit quality, 2016, GC - Pěstování rostlin, osevní postupy, A - Certifikovaná metodika (NmetC), KZ ČZU v Praze, VŠÚO Holovousy, ÚKZÚZ/SRV/0401/2017, Při uplatnění metodiky ve stávajících i v nově založených intenzívních sadech jabloní na celkové výměře 1 tis. ha po pětiletém období realizace je možné očekávat celkový finanční přínos v přibližné výši 100.000 tis. až 125.000 tis. Kč. Vyšší hektarové výnosy kvalitních, velikostně vyrovnaných plodů při optimálním systému řezu a vyrovnané výživě budou mít také příznivý vliv na životní prostředí (při dané produkci jablek nebude nutné rozšiřovat výměry sadů, což sníží celkovou pesticidní zátěž). , C - Výsledek je využíván bez omezení okruhu uživatelů, Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský, Sekce rostlinné výroby, Brno, 04.01.2017, Odkaz

Ostatní výsledky

Ascorbinsäuremessung bei den neuen ausgewählten Apfelsorten der tschechischen Züchtung doc. Ing. Sus Josef, CSc.; Ing. Černý Radek, 2006

SUS, J. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Barevné proměny modrých peckovin I. . 2011. .

SUS, J. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Barevné proměny modrých peckovin II. . 2011. .

Botanické a plodové růže. doc. Ing. Sus Josef, CSc., 2005

Člověk a zahrada doc. Ing. Sus Josef, CSc., 2007

Člověk a zahrada doc. Ing. Sus Josef, CSc., 2007

Člověk a zahrada doc. Ing. Sus Josef, CSc., 2007

Člověk, pole, zahrada doc. Ing. Sus Josef, CSc., 2004

Člověk, pole, zahrada doc. Ing. Sus Josef, CSc., 2004

Cvičení ze Speciální fytotechniky Ing. Pazderů Kateřina, Ph.D.; Ing. Štolcová Miluše, CSc.; Ing. Dolejší Jiří; doc. Ing. Sus Josef, CSc.; Ing. Hakl Josef, Ph.D.; Ing. Kocourková Daniela, Ph.D., 2005

Den otevřených dveří v Troji doc. Ing. Sus Josef, CSc., 2008

Den otevřených dveří v Troji doc. Ing. Sus Josef, CSc., 2009

Doba řezu ovocných dřevin. doc. Ing. Sus Josef, CSc., 2009

Doplňkový letní řez jádrovin včetně vylamování a zaštipování letorostů. doc. Ing. Josef Sus, CSc., 2010

Evalution of monitored aspects of propagation of rose section Gallicanae doc. Ing. Sus Josef, CSc., -1

Evropské sady, parky a zahrady doc. Ing. Sus Josef, CSc., 2006

Hodnocení raně a středně pozdně zrajících odrůd slivoní. doc. Ing. Josef Sus, CSc., 2010

Hříchy našeho řezu (I.). doc. Ing. Sus Josef, CSc., 2007

Hříchy našeho řezu (II.). doc. Ing. Sus Josef, CSc., 2007

Hříchy našeho řezu (III.). doc. Ing. Sus Josef, CSc., 2007

Hříchy našeho řezu (IV.). doc. Ing. Sus Josef, CSc., 2007

Hříchy našeho řezu (V.). doc. Ing. Sus Josef, CSc., 2007

Hříchy našeho řezu (VI.). doc. Ing. Sus Josef, CSc., 2007

Hříchy našeho řezu (VII.) doc. Ing. Sus Josef, CSc., 2008

Hříchy našeho řezu (VIII.). doc. Ing. Sus Josef, CSc., 2008

Important personalitities of Czech fruit plant research and breeding doc. Ing. Sus Josef, CSc., -1

Instruktáž a sooutěž v řezu jabloní doc. Ing. Sus Josef, CSc., 2008

Instruktáž a soutěž v řezu jabloní doc. Ing. Sus Josef, CSc., 2004

Instruktáž a soutěž v řezu jabloní doc. Ing. Sus Josef, CSc., 2004

Instruktáž a soutěž v řezu jabloní doc. Ing. Sus Josef, CSc., 2005

Instruktáž a soutěž v řezu jabloní doc. Ing. Sus Josef, CSc., 2005

Instruktáž a soutěž v řezu jabloní doc. Ing. Sus Josef, CSc., 2006

Instruktáž řezu jabloní doc. Ing. Sus Josef, CSc., 2004

Instruktáž řezu jabloní doc. Ing. Sus Josef, CSc., 2005

Instruktáž řezu jabloní doc. Ing. Sus Josef, CSc., 2005

Instruktáž řezu jabloní a hrušní doc. Ing. Sus Josef, CSc., 2007

Instruktáž řezu jabloní a hrušní doc. Ing. Sus Josef, CSc., 2008

Instruktáž řezu jabloní a slivoní doc. Ing. Sus Josef, CSc., 2007

Instruktáž řezu jabloní, slivoní, třešní a višní doc. Ing. Sus Josef, CSc., 2007

Instruktáž řezu štíhlých vřeten jabloní doc. Ing. Sus Josef, CSc., 2009

Instruktáž řezu třešní, višní a mandloní doc. Ing. Sus Josef, CSc., 2006

Instruktáž zimního řezu a tvarování štíhlých vřeten jabloní doc. Ing. Sus Josef, CSc., 2009

Instruktáž zimního řezu ve výsadbách štíhlých vřeten jabloní, třešní a višní doc. Ing. Sus Josef, CSc., 2009

Integrovaná produkce třešní a višní doc. Ing. Sus Josef, CSc., -1

Jarní péče o růže. doc. Ing. Sus Josef, CSc., 2008

Josta a její pěstitelské uplatnění. doc. Ing. Sus Josef, CSc., 2009

Jubileum Jiřího Marečka. doc. Ing. Sus Josef, CSc., 2005

Když zavoní růže. doc. Ing. Sus Josef, CSc., 2009

Komplelxní inovace pěstitelských systémů a skladování slivoní doc. Ing. Sus Josef, CSc., -1

Komu hoří termín? doc. Ing. Sus Josef, CSc., 2007

Mahónie ozdobou i ovocem doc. Ing. Sus Josef, CSc., 2004

Miniaturní růže. doc. Ing. Sus Josef, CSc., 2005

Minimalizace obsahu reziduí pesticidů v jablkách a meruňkách určených jako surovina pro výrobu dětské výživy doc. Ing. Sus Josef, CSc., -1

Monitoring somaklonální variability vznikající v procesu ozdravování sadby peckovin doc. Ing. Sus Josef, CSc., -1

Na konci jara v ovocném sadu. doc. Ing. Josef Sus, CSc., 2010

Na konci léta v ovocném sadu. doc. Ing. Josef Sus, CSc., 2010

Na konci podzimu v ovocné zahradě. doc. Ing. Josef Sus, CSc., 2010