×
doc. Ing. Josef Sus, CSc.
banner

Publikace

Zkouška 2015

Ostatní výsledky

Pomologická diskuse k jabloním (7): Golden Delicious. doc. Ing. Sus Josef, CSc., 2005

Pomologická diskuse k jabloním (8): Goldstar. doc. Ing. Sus Josef, CSc., 2005

Pomologická diskuse k jabloním (9): Idared. doc. Ing. Sus Josef, CSc., 2005

Poradenstvi v oblasti sortimentu ovoce, tvarování a řezu jabloní doc. Ing. Sus Josef, CSc., 2008

KOUŘIMSKÁ, L. – DRESSLEROVÁ, I. – SUS, J.Porovnání vybraných kvalitativních parametrů jablek z ekologické a integrované produkce. 2016, Sborník příspěvků. XLVI. Symposium o nových směrech výroby a hodnocení potravin, Skalský Dvůr 23.-25. 5. 2016, s. 43-47. ISBN: 978-80-86909-12-7.

Použití mezikmenových vložek vybraných slabě rostoucích podnoží jako regulátoru růstu třešní doc. Ing. Sus Josef, CSc., -1

Pozdně zrající odrůdy slivoní. doc. Ing. Josef Sus, CSc., 2010

Poznatky s ověřováním přírodního přípravku SYNERGIN-E Vital na rajčatech a paprice v roce 2006 Zahradníček Josef; Ing. Kolářová Michaela; Ing. Kožnarová Věra, CSc.; doc. Ing. Sus Josef, CSc., 2007

Přednáška a instruktáž jádrovin a peckovin doc. Ing. Sus Josef, CSc., 2008

Přednáška a instruktáž řezu jabloní, slivoní a třešní doc. Ing. Sus Josef, CSc., 2006

Přednáška a instruktáž řezu jádrovin a peckovin doc. Ing. Sus Josef, CSc., 2006

Přednáška a instruktáž řezu jádrovin a peckovin doc. Ing. Sus Josef, CSc., 2007

Přednáška Nové tvary a řez ovocných dřevin doc. Ing. Sus Josef, CSc., 2008

Přednáška Tvarování, řez a sklizeň štíhlého vřetene jabloní doc. Ing. Sus Josef, CSc., 2006

Průzkum současné produkce vhodných odrůd jablek pro spotřebitele a jeho zájem o jednotlivé odrůdy z hlediska hodnocení podle plodových znaků doc. Ing. Sus Josef, CSc., -1

Rakytník a jeho pěstování doc. Ing. Sus Josef, CSc., 2008

SUS, J. Podtyp: Článek v nerecenzovaném časopise (mimo kategorie RIV); Řez nízkokmenů hrušní po přeroubování. 2012, Zahrádkář, 44, 2012, č. 3, s. 10-11. ISSN: 0139-7761.

SUS, J. – BISCHOF, H. Podtyp: Skripta; Řez ovocných stromů a keřů. 2010. ISBN 978-80-7360-935-1, Ottovo nakladatelsktí, s.r.o., počet stran 184, strana 9 - 129,počet výtisků 3000.

SUS, J.; idPublikace = 53916; Název: Řežeme hrušně ve tvaru vřetene-- Neexistuje podtyp publikace --

Řežeme jabloně ve tvaru štíhlého vřetene I. doc. Ing. Josef Sus, CSc., 2010

Řežeme jabloně ve tvaru štíhlého vřetene II. doc. Ing. Josef Sus, CSc., 2010

Řízená degustace vína prof. Ing. Mudřík Zdeněk, CSc.; prof. Ing. Mudřík Zdeněk, CSc.; doc. Ing. Sus Josef, CSc., 2007

Řízená degustace vybraných odrůd jablek doc. Ing. Sus Josef, CSc.; prof. Ing. Mudřík Zdeněk, CSc.; prof. Ing. Mudřík Zdeněk, CSc., 2007

Rok v naší zahradě doc. Ing. Sus Josef, CSc., -1

SUS, J. – ROD, CSC., I. Podtyp: Článek v nerecenzovaném časopise (mimo kategorie RIV); Růže. 2011. .

Růže a její proměny. doc. Ing. Sus Josef, CSc., 2006

SUS, J. Podtyp: Článek v nerecenzovaném časopise (mimo kategorie RIV); Růže pro krásu i užitek I.. 2012, Zahrádkář, 44, 2012, č. 6, s. 10-11. ISSN: 0139-7761.

SUS, J. Podtyp: Článek v nerecenzovaném časopise (mimo kategorie RIV); Růže pro krásu i užitek II.. 2012, Zahrádkář, 44, 2012, č. 7, s. 12-13. ISSN: 0139-7761.

Šance pro královny doc. Ing. Sus Josef, CSc., 2006

Šlechtění révy vinné doc. Ing. Sus Josef, CSc., -1

Soutěž v řezu štíhlých vřeten jabloní doc. Ing. Sus Josef, CSc., 2009

Speciální fytotechnika doc. Ing. Sus Josef, CSc., 2009

Srovnání klasických a biotechnologických metod při množení těžko množitelných méně rozšířených ovocných dřevin doc. Ing. Sus Josef, CSc., -1

Stanovení pěstitelských vlastností perspektivních podnoží jádrovin doc. Ing. Sus Josef, CSc., -1

Studium školkařských vlastností vybraných podnoží a odrůd hrušní doc. Ing. Sus Josef, CSc., -1

SUS, J. – ŽLEBČÍK, J. – ROD, J. Podtyp: Skripta; Svět růží. 2013, Svět růží. The world of Roses. Vydatelství Agriprint Olomouc 2013, 448 stran. ISBN 978-80-87091-45-6..

Sweet Cherry Trees as Historical Element in Present Agricultural Landscape. doc. Ing. Sus Josef, CSc., 2007

Sweet Cherry Trees as Historical Element in Present Agricultural Landscape. doc. Ing. Sus Josef, CSc., 2007

Synchronizace podnože a roubu u rodu Chamaecyparis doc. Ing. Sus Josef, CSc., -1

Systémy pěstování, tvarování a řez třešní. doc. Ing. Sus Josef, CSc., 2004

Technologické systémy a ekonomika integrované produkce ovoce doc. Ing. Sus Josef, CSc., -1

Temperature as the basic factor influencing phenological stages in Ziziphus jujuba Mill. doc. Ing. Sus Josef, CSc., -1

Tomato cultivars tolerace to Phytophtora infestans in ecological production system Ing. Koudela Martin, Ph.D.; Chladová J.; doc. Ing. Sus Josef, CSc.; Ing. Svozilová Lenka, 2009

Třešně jako historický prvek současné zemědělské krajiny doc. Ing. Sus Josef, CSc., 2008

Třešně jako historický prvek současné zemědělské krajiny. doc. Ing. Sus Josef, CSc., 2009

Tvarujeme a řežeme meruňky. Pyramidální koruna, štíhlé vřeteno. doc. Ing. Josef Sus, CSc., 2010

Tvarujeme a řežeme slivoně. doc. Ing. Josef Sus, CSc., 2010

Tvorba moderních systémů pěstování slivoní doc. Ing. Sus Josef, CSc., -1

Tvorba moderních systémů pěstování slivoní doc. Ing. Sus Josef, CSc., -1

U polských ovocnářů a školkařů. doc. Ing. Sus Josef, CSc.; Ing. Tolar Václav; Tolar Václav, 2006

Udržovací řez jabloní od čtvrtého roku po přeroubování. doc. Ing. Sus Josef, CSc., 2009

Uprostřed jara v ovocném sadu. doc. Ing. Josef Sus, CSc., 2010

Uprostřed léta v ovocném sadu. doc. Ing. Josef Sus, CSc., 2010

Uprostřed podzimu v ovocném sadu. doc. Ing. Josef Sus, CSc., 2010

Uprostřed zimy v ovocném sadu. doc. Ing. Josef Sus, CSc., 2010

Úspěšná péče o růže doc. Ing. Sus Josef, CSc., 2008

Uznání ekologickému ovocnáři z Vinice. doc. Ing. Sus Josef, CSc., 2009

Vaše ovocnářské problémy pomáhá řešit Josef Sus. doc. Ing. Josef Sus, CSc., 2010

Višně: Pěstitelské tvary a řez v domácích zahrádkách. doc. Ing. Sus Josef, CSc., 2004

Vitamin C and Nitrate Contents of Some Wild Growing Plant Species for Using Like Vegetables Ing. Koudela Martin, Ph.D.; doc. Ing. Sus Josef, CSc., 2007

Vliv biostimulátoru a výluhových extraktů tabáku a kopřiv na rajčata a papriky Zahradníček Josef; Ing. Hamouzová Kateřina, Ph.D.; Ing. Hamouzová Kateřina, Ph.D.; Ing. Kožnarová Věra, CSc.; doc. Ing. Sus Josef, CSc., 2007

Výchovný řez jabloní v prvních třech letech po přeroubování doc. Ing. Sus Josef, CSc., 2008

Využití biodiverzity minoritních ovocných druhů doc. Ing. Sus Josef, CSc., -1

Využití hydrofilního polymeru pro optimalizaci vláhových poměrů při pěstování sadby zelenin a květin Ing. Koudela Martin, Ph.D.; Ing. Holík Aleš; doc. Ing. Sus Josef, CSc., 2008

Využití letního řezu v současných sadech jádrovin. doc. Ing. Sus Josef, CSc., 2006

Využití východoasijských ovocných druhů pro výrobky se specifickou kvalitou doc. Ing. Sus Josef, CSc., -1

Výzkum vlivu 1-MCP na skladování jablek doc. Ing. Sus Josef, CSc., -1

Významná pěstitelská opatření u třešní. doc. Ing. Sus Josef, CSc., 2006

Začátkem jara v ovocném sadu. doc. Ing. Josef Sus, CSc., 2010

Začátkem léta v ovocném sadu. doc. Ing. Josef Sus, CSc., 2010

Začátkem podzimu v ovocném sadu. doc. Ing. Josef Sus, CSc., 2010

Začátkem zimy v ovocné zahradě. doc. Ing. Josef Sus, CSc., 2010

Zahrada v březnu (ovocnářství). doc. Ing. Sus Josef, CSc., 2006

Zahrada v červenci (ovocnářství). doc. Ing. Sus Josef, CSc., 2006

Zahrada v červnu (ovocnářství). doc. Ing. Sus Josef, CSc., 2006

Zahrada v dubnu (ovocnářství). doc. Ing. Sus Josef, CSc., 2006

Zahrada v květnu (ovocnářství). doc. Ing. Sus Josef, CSc., 2006

Zahrada v lednu (ovocnářství). doc. Ing. Sus Josef, CSc., 2006

Zahrada v listopadu (ovocnářství). doc. Ing. Sus Josef, CSc., 2006

Zahrada v prosinci (ovocnářství). doc. Ing. Sus Josef, CSc., 2006

Zahrada v říjnu (ovocnářství). doc. Ing. Sus Josef, CSc., 2006

Zahrada v srpnu (ovocnářství). doc. Ing. Sus Josef, CSc., 2006

Zahrada v únoru (ovocnářství). doc. Ing. Sus Josef, CSc., 2006

Zahrada v září (ovocnářství). doc. Ing. Sus Josef, CSc., 2006

SUS, J.; idPublikace = 58650; Název: Zajímavosti okolo rakytníku-- Neexistuje podtyp publikace --

Zamyšlení nad podzimními výstavami. doc. Ing. Sus Josef, CSc., 2005

Zapěstování a řez štíhlých vřeten jabloní doc. Ing. Sus Josef, CSc., 2007

Zásady techniky a technologie sklizně jablek a hrušek. doc. Ing. Sus Josef, CSc., 2004

Zásady tvarování a řezu hrušní. doc. Ing. Sus Josef, CSc., 2006

HEJNÁK, V. – BEČKA, D. – BORŮVKA, L. – CAPOUCHOVÁ, I. – ČERNÝ, J. – FAMĚRA, O. – FUKSA, P. – HAKL, J. – HAMOUZ, K. – HAVLÍK, J. – HUČKO, B. – JEBAVÝ, L. – KAZDA, J. – KLOUČEK, P. – KOUDELA, M. – KOUŘIMSKÁ, L. – KOŽNAROVÁ, V. – KUCHTOVÁ, P. – LEGAROVÁ, V. – MAROUNEK, M. – MATULA, S. – PLACHÝ, V. – PROKINOVÁ, E. – PROKŮPKOVÁ, L. – PULKRÁBEK, J. – RADA, V. – SOUKUP, J. – STÁDNÍK, L. – STUPKA, R. – SUS, J. – SVOBODOVÁ, M. – ŠPRYSL, M. – ŠTOLC, L. – ŠTRANC, P. – TLUSTOŠ, P. – TŮMOVÁ, E. – URBAN, J. – VANĚK, V. – VAŠÁK, J. – VLKOVÁ, E. Podtyp: Skripta; Zemědělství a zdravé potraviny - specializované skriptum pro Univerzitu třetího věku. 2013, Hejnák, V., Skalický, M., Voženílková, J. (Eds.) Specializovaná skripta pro U3V. Fakulta agrobiologie, potravinových a přírodních zdrojů, Praha, 2013. 275 s. ISBN: 978-80-213-2356-8.

Životní jubileum Jana Blažka. doc. Ing. Sus Josef, CSc., 2009

Životní jubileum ovocnáře, šlechtitele a manažera Ing. Aloise Pavlůska doc. Ing. Josef Sus, CSc., 2010