×
Ing. Ivona Svobodová, Ph.D.
osobní stránky
banner

Granty

Využití vyspělých technologií a čichových schopností psů pro zvýšení efektivity vyhledávání pohřešovaných osob v terénu

spoluřešitel a projektový manažer

Ministerstvo vnitra ČR, 2017 - 2020


Predikace pozdější pracovní využitelnosti štěňat služebních psů PČR v co nejranějším stadiu ontogeneze

spoluřešitel a projektový manažer

Ministerstvo vnitra ČR, 2011 - 2014


Rozvoj bakalářského profesního studia oboru zootechnického na ČZU v Praze rozšířením o nový výukový předmět "Zoorehabilitace a aktivity se zvířaty pro rozvoj osobnosti"

Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR, 2006-2008

Zavedení nového předmětu "Praktické využití psů v zoorehabilitaci" do bakalářského studia oboru Kynologie a Speciální chovy

Magistrát hl. m. Prahy, 2010-2012