×
Ing. Ivona Svobodová, Ph.D.
osobní stránky
banner

Životopis

                               Vzdělání:

1978 -  1982     Střední zemědělské učiliště v Praze 9,   obor Chovatel cizokrajných zvířat -   čtyřletý učební obor s maturitou

1982 – 1986   Vysoká škola zemědělská v Praze - Suchdole      

obor zootechnický -studium ukončené státní závěrečnou zkouškou

1989 – 1991   Postgraduální pedagogické studium pro učitele  

odborných předmětů na středních zemědělských školách              

2002 - 2008    Doktorské studium na KGŠ (nyní KOZE) FAPPZ ČZU v Praze

 

Pracovní praxe:

1986 - 1987     Radlická mlékárna - inspekce nákupu mléka

1987 - 1996    Střední zemědělské učiliště Praha 9 obor chovatel cizokrajných zvířat - učitelka odborných předmětů (1994 - 1996 externě)

1994 - dosud     ČZU v Praze, FAPPZ, Katedra obecné zootechniky a etologie (21370)

 

Odborné a profesní zaměření:

Aplikovaná etologie (především v zájmových chovech) ve vztahu k  využití zvířat a welfare.

Behaviorální kritéria úspěšné selekce štěňat za účelem predikce budoucí pracovní upotřebitelnosti.

Příprava a garance vzdělávacích, rekvalifikačních kurzů a seminářů v oblasti chovatelství zvířat (SVOPAP vzdělávací centrum s.r.o.)