×
Ing. Ivona Svobodová, Ph.D.
osobní stránky
banner

Publikace

Článek v odborném periodiku

MACHOVÁ, K. – **POBĚREŽSKÝ, D. – SVOBODOVÁ, I. – **VAŘEKOVÁ, J. A dog’s effect on clients’ heart rate and blood pressure and the possibilities of its use in relaxation. Journal of Nursing, Social Studies, Public Health and Rehabilitation, 2017, roč. , č. 3-4, s. 146-152. ISSN: 1804-1868.

BARTOŠ, L. – BARTOŠOVÁ, J. – CHALOUPKOVÁ, H. – DUŠEK, A. – HRADECKÁ, L. – SVOBODOVÁ, I. A sociobiological origin of pregnancy failure in domestic dogs. Scientific Reports, 2016, roč. 6, č. N, s. 1-10. ISSN: 2045-2322.

BUNEŠOVÁ, V. – VLKOVÁ, E. – RADA, V. – ROČKOVÁ, Š. – SVOBODOVÁ, I. – JEBAVÝ, L. – KMEŤ, V. Bifidobacterium animalis subsp. lactis isolated from dog faeces. Veterinary Microbiology, 2012, roč. 160, č. 3-4, s. 501-505. ISSN: 0378-1135.

MACHOVÁ, K. – **KEJDANOVÁ, P. – **BAJTLEROVÁ, I. – PROCHÁZKOVÁ, R. – SVOBODOVÁ, I. – **MEZIAN, K. Canine-assisted speech therapy for children with communication impairments – a randomized controlled trial. ANTHROZOOS, 2018, roč. 31, č. 5, s. 587-598. ISSN: 0892-7936.

SVOBODOVÁ, I. – CHALOUPKOVÁ, H. – KONČEL, R. – BARTOŠ, L. – HRADECKÁ, L. – JEBAVÝ, L. Cortisol and secretory immunoglobulin A response to stress in German shepherd dogs. PLoS One, 2014, roč. 9, č. 3, s. 90820-90820. ISSN: 1932-6203.

MIČKOVÁ, E. – MACHOVÁ, K. – **DAĎOVÁ, K. – SVOBODOVÁ, I. Does dog ownership affect physical activity, sleep, and self-reported health in older adults?. International Journal of Environmental Research and Public Health, 2019, roč. 16, č. 18, s. 1-11. ISSN: 1660-4601.

MACHOVÁ, K. – **DAĎOVÁ, K. – CHALOUPKOVÁ, H. – SVOBODOVÁ, I. Does having a pet influence the physical activity of their young female owners?. BMC PUBLIC HEALTH, 2019, roč. 19, č. 1, s. 1-7. ISSN: 1471-2458.

MACHOVÁ, K. – PROCHÁZKOVÁ, R. – ERETOVÁ, P. – SVOBODOVÁ, I. – **KOTÍK, I. Effect of animal-assisted therapy on patients in the department of long-term care: A pilot study. International Journal of Environmental Research and Public Health, 2019, roč. 16, č. 8, s. 1-10. ISSN: 1660-4601.

MAREKOVÁ, J. – KOTTFEROVÁ, J. – ONDRAŠOVIČ, M. – ONDRAŠOVIČOVÁ, O. – VARGOVÁ, M. – SABA, L. – NOWAKOVICZ-DEBEK, B. – SVOBODOVÁ, I. – HVOZDÍK, A. Effect of group composition on agonistic behavior and performance of newly mixed weaned pigs. Medycyna Weterynaryjna, 2008, roč. 64, č. 12, s. 1389-1392. ISSN: 0025-8628.

GARDIÁNOVÁ, I. – SVOBODOVÁ, I. Genové zdroje králíků. ..., 2011, roč. LXXI, č. 6, s. 47-48.

DOKOUPILOVÁ, A. – SVOBODOVÁ, I. – CHALOUPKOVÁ, H. – KOUŘIMSKÁ, L. – DVOŘÁKOVÁ, B. – KONČEL, R. German Shepherd Dog Milk Composition and Its Changes During Lactation. Scientia Agriculturae Bohemica, 2016, roč. 47, č. 1, s. 9-13. ISSN: 1211-3174.

HRADECKÁ, L. – BARTOŠ, L. – SVOBODOVÁ, I. – SALES, J. Heritability of behavioural traits in domestic dogs: A meta-analysis. Applied Animal Behaviour Science, 2015, roč. 170, č. , s. 1-13. ISSN: 0168-1591.

CHALOUPKOVÁ, H. – SVOBODOVÁ, I. – **VÁPENÍK, P. – BARTOŠ, L. Increased resistance to sudden noise by audio stimulation during early ontogeny in German shepherd puppies. PLoS One, 2018, roč. 13, č. 5, s. 1-8. ISSN: 1932-6203.

GARDIÁNOVÁ, I. – PROCHÁZKOVÁ, B. – SVOBODOVÁ, I. Obohacené prostředí pro prasata. Náš chov, 2012, roč. LXXII, č. 5, s. 64-66. ISSN: 0027-8068.

MACHOVÁ, K. – SVOBODOVÁ, I. – ŘÍHA, M. – RYŠÁNKOVÁ, L. Potential suitable methods for the measurement of AAA/AAT effects. Scientia Agriculturae Bohemica, 2016, roč. 47, č. 3, s. 118-123. ISSN: 1211-3174.

HRADEC, M. – BOLECHOVÁ, P. – SVOBODOVÁ, I. Production of female-specific great call in an immature male gibbon, the Nomascus genus. PRIMATES, 2016, roč. 57, č. , s. 445-448. ISSN: 0032-8332.

ŠICHTAŘ, J. – ŠIMONÍK, O. – DOKOUPILOVÁ, A. – SVOBODOVÁ, I. Současné možnosti hodnocení ejakulátu psů.. Veterinární lékař. , 2014, roč. 12, č. 4, s. 210-218. ISSN: 1214-3774 .

SVOBODOVÁ, I. – VÁPENÍK, P. – PINC, L. – BARTOŠ, L. Testing German shepherd puppies to assess their chances of certification. Applied Animal Behaviour Science, 2008, roč. 113, č. 1, s. 139-149. ISSN: 0168-1591.

MACHOVÁ, K. – **BITTNER, V. – SVOBODOVÁ, I. The current situation in testing of dogs and handlers for animal assisted activities and therapies in the Czech Republic and potential changes in the field. Animal Technology and Welfare, 2017, roč. 16, č. 3, s. 0-0. ISSN: 1742-0385.

MACHOVÁ, K. – PROCHÁZKOVÁ, R. – **ŘÍHA, M. – SVOBODOVÁ, I. The effect of animal-assisted therapy on the state of patients’ health after a stroke: A pilot study. International Journal of Environmental Research and Public Health, 2019, roč. 16, č. 18, s. 1-10. ISSN: 1660-4601.

ŠICHTAŘ, J. – ŠIMONÍK, O. – FOLKOVÁ, P. – DOKOUPILOVÁ, A. – RAJMON, R. – SVOBODOVÁ, I. – JEBAVÝ, L. The quality of frozen-thawed canine semen with respect to semen extender composition and sequence of ejaculate collection in dogs. Acta Universitatis Agriculturae et Silviculturae Mendelianae Brunensis, 2016, roč. 64, č. 1, s. 169-175. ISSN: 1211-8516.

**SERBOUSKOVÁ, K. – MACHOVÁ, K. – **ŠŤASTNÁ KOHOUTOVÁ, M. – SVOBODOVÁ, I. Využití hiporehabilitace u dětí s DMO. Rehabilitacia, 2019, roč. 56, č. 1, s. 74-81. ISSN: 0375-0922.

MACHOVÁ, K. – **VAŘEKOVÁ, J. – SVOBODOVÁ, I. Využití vlivu vlastnictví psa v rehabilitaci na zvýšení objemu pravidelné pohybové aktivity. Rehabilitacia, 2017, roč. 54, č. 4, s. 248-258. ISSN: 0375-0922.

SVOBODOVÁ, I. – TICHÁ, V. Z O O N Ó Z Y & Z O O T E R A P I E. Kontakt, 2008, roč. 2, č. 0, s. 113 - 115. ISSN: 1212-4117.

Článek ve sborníku z akce

CHALOUPKOVÁ, H. – SVOBODOVÁ, I. – KONČEL, R. – HRADECKÁ, L. – JEBAVÝ, L. Cortisol and sIgA measurements after acute stress in puppies and adult police dogs . In Proceeding of the 46th Congress of the International Society of Applied Ethology 31.07.2012, Vídeň. Wageningen: Wageningen Academic Publishers, 2012. s. 211-211.

JEBAVÝ, L. – PASTRŇÁK, P. – SVOBODOVÁ, I. – GARDIÁNOVÁ, I. Environmental enrichment possibilities in laboratory ferrets. In Physiological Research, Volume 63, Issue 5 05.05.2014, Brno. Praha: Fyziologický ústav AV ČR Praha, v. v. i., 2015. s. 16-16.

JEBAVÝ, L. – SVOBODOVÁ, I. – MACHOVÁ, K. – BOLECHOVÁ, P. – LYTVYNETS, A. – HRADEC, M. Parasites of gibbons (Hylobatidae) in human care. In Physiological Research 06.05.2013, Kutná Hora. Praha: Fyziologický ústav AV ČR Praha, v. v. i., 2014. s. 2-3.

JEBAVÝ, L. – VALNÍČKOVÁ, B. – SVOBODOVÁ, I. Playing and social behaviour of Hanuman langurs (Semnopithecus entellus). In Physiological Research 06.05.2013, Kutná Hora. Praha: Fyziologický ústav AV ČR Praha, v. v. i., 2014. s. 3-3.

JEBAVÝ, L. – SVOBODOVÁ, I. – KLABZUBOVÁ, L. – BOLECHOVÁ, P. Possibilities of environmental enrichment of macaques in laboratory breedings and zoos. In Physiological Research 06.05.2013, Kutná Hora. Praha: Fyziologický ústav AV ČR Praha, v. v. i., 2014. s. 2-2.

Potrava achatin v zajetí: jaké rostliny rostoucí či pěstované v ČR preferují? Ing. Ivana Gardiánová, Ph.D., Ing. Ivona Svobodová, Ph.D., 2010

JEBAVÝ, L. – HRADEC, M. – VACHALOVSKÁ, M. – SVOBODOVÁ, I. – GARDIÁNOVÁ, I. Social behavior of gibbons (Hylobatidae). In Physiological Research, Volume 63, Issue 5 05.05.2014, Brno. Praha: Fyziologický ústav AV ČR Praha, v. v. i., 2015. s. 16-16.

JEBAVÝ, L. – ČANČÍKOVÁ, A. – SVOBODOVÁ, I. – BOLECHOVÁ, P. Somatometry of Beagle dogs. In Physiological Research 06.05.2013, Kutná Hora. Praha: Fyziologický ústav AV ČR Praha, v. v. i., 2014. s. 2-2.

Vliv enrichmentu na stereotypní chování levhartů v ZOO Dvůr Králové a.s. Ing. Ivana Gardiánová, Ph.D., Petra Stašáková (externí), Erich Kočner (externí), Ing. Ivona Svobodová, Ph.D., 2010

Výsledky s právní ochranou

SVOBODOVÁ, I. – JEBAVÝ, L. – GARDIÁNOVÁ, I. – KONČEL, R. – PAPEŽOVÁ, M. – CHALOUPKOVÁ, H. – BOLECHOVÁ, P. – VYHNAL, J. Cvičný box k vyhledání ukrytých osob pomocí psů. Úřad průmyslového vlastnictví, www.upv.cz. 26660. 24.03.2014.

SVOBODOVÁ, I. – JEBAVÝ, L. – GARDIÁNOVÁ, I. – BOLECHOVÁ, P. – PAPEŽOVÁ, M. – CHALOUPKOVÁ, H. – MATĚJŮ, P. – POŽIVIL, V. Krmná skříň pro lidoopy. Úřad průmyslového vlastnictví. 22960. 27.02.2013.

SVOBODOVÁ, I. – JEBAVÝ, L. – GARDIÁNOVÁ, I. – BOLECHOVÁ, P. – PAPEŽOVÁ, M. – CHALOUPKOVÁ, H. – MATĚJŮ, P. – POŽIVIL, V. Krmná skříň pro lidoopy. Úřad průmyslového vlastnictví, www.upv.cz. UV 22960. 21.11.2011.

Návlek pro měření Holter-EKG u zvířat Ing. Svobodová Ivona, Ph.D.; doc. Ing. Jebavý Lukáš, CSc.; Ing. Gardiánová Ivana, Ph.D.; Kvapil Roman; Velkoborská Lenka; Papežová Mária; Chaloupková H., 2009

SVOBODOVÁ, I. – JEBAVÝ, L. – GARDIÁNOVÁ, I. – VLACHOVÁ, L. – KONČEL, R. – MAŘÍKOVÁ, Z. – PAPEŽOVÁ, M. – CHALOUPKOVÁ, H. – VYPLELOVÁ, P. – CHMELÍKOVÁ, E. Pomůcka pro výcvik psů využívaných v sociální sféře. Úřad průmyslového vlastnictví. 22960. 27.02.2013.

SVOBODOVÁ, I. – GARDIÁNOVÁ, I. – JEBAVÝ, L. – VLACHOVÁ, L. – KONČEL, R. – MAŘÍKOVÁ, Z. – PAPEŽOVÁ, M. – CHALOUPKOVÁ, H. – VYPLELOVÁ, P. – CHMELÍKOVÁ, E. Pomůcka pro výcvik psů využívaných v sociální sféře . Úřad průmyslového vlastnictví, www.upv.cz. UV 22981. 28.11.2011.

Certifikované metodiky

TOMAN, J. – VÁPENÍK, P. – SVOBODOVÁ, I. – FUKSA, R. – KONČEL, R. – KRAJČÍ, T. – KORÁB, S. – CHALOUPKOVÁ, H. – PALACKÁ, A. Certifikovaná metodika posuzování povahových vlastností psů na svodech a její využití pro další hodnocení psů během jejich zařazení u Policie České republiky, Certified methodology for assessing character qualities of dogs at conformance shows and its use for further evaluation of dogs during their inclusion in the Police of the Czech Republic, assessing, character qualities, German Shepherd Dog, Belgian Shepherd Dog, 2014, ED - Fyziologie, A - Uplatněná certifikovaná metodika, Posuzování povahových vlastností, Certifikovaná metodika, Selekcí a následným vyřazením pracovně neupotřebitelných jedinců v raném věku dojde k značné úspoře finančních prostředků. Ekonomické vyčíslení úspor bude záviset od celkového počtu testovaných štěňat, C - Výsledek je využíván bez omezení okruhu uživatelů, Policejní prezidium České republiky, 28.08.2014, neuvedeno

SVOBODOVÁ, I. – VÁPENÍK, P. – KONČEL, R. – DECKER, M. – CHALOUPKOVÁ, H. – BARTOŠ, L. – RULC, J. – JEBAVÝ, L. Certifikovaná metodika selekce štěňat německých a belgických ovčáků pro služební využití u Policie České republiky ve věku 7 týdnů, Certified methodology for the selection of German Shepherd and Belgian Shepherd puppies for service use by the Police of the Czech Republic at the age of seven weeks, selection, puppies, German Shepherd Dog, Belgian Shepherd Dog, 2014, ED - Fyziologie, A - Uplatněná certifikovaná metodika, Selekce štěňat, Certifikovaná metodika, Selekcí a následným vyřazením pracovně neupotřebitelných jedinců v raném věku dojde k značné úspoře finančních prostředků. Ekonomické vyčíslení úspor bude záviset od celkového počtu testovaných štěňat., C - Výsledek je využíván bez omezení okruhu uživatelů, Policejní prezidium České republiky, 23.06.2014, neuvedeno

ŠIMONÍK, O. – ŠICHTAŘ, J. – RAJMON, R. – SVOBODOVÁ, I. – FOLKOVÁ, P. – DOKOUPILOVÁ, A. – PINTUS, E. – KONČEL, R. – JEBAVÝ, L. – CHALOUPKOVÁ, H. – PALACKÁ, A. Odběr, hodnocení a kryokonzervace ejakulátu psů, Collection, evaluation and cryopreservation of canine semen, canine spermatozoa, canine reproduction, sperm motility, sperm viability, 2016, GI - Šlechtění a plemenářství hospodářských zvířat, A - Uplatněná certifikovaná metodika, inseminace psů, 17210/2016-1 , zvýšení efektivity účinnosti kryokonzervace psích spermií, C - Výsledek je využíván bez omezení okruhu uživatelů, Ministerstvo zemědělství, 05.04.2016, 978-80-213-2640-8

Výzkumná zpráva obsahující utajované informace

JEBAVÝ, L. – SVOBODOVÁ, I. – BARTOŠ, L. – GARDIÁNOVÁ, I. – CHALOUPKOVÁ, H. – VLACHOVÁ, L. – HRADECKÁ, L. – BOLECHOVÁ, P. – LORINCOVÁ, V. Predikce pozdější pracovní využitelnosti štěňat služebních psů PČR v co nejranějším stadiu ontogeneze. Praha: Česká zemědělská univerzita, 2014, 4s. ISBN: není,

JEBAVÝ, L. – RAJMON, R. – SVOBODOVÁ, I. – ŠICHTAŘ, J. – ŠIMONÍK, O. – DOKOUPILOVÁ, A. – CHALOUPKOVÁ, H. – KONČEL, R. – KREJCÁRKOVÁ, A. Zavedení umělé inseminace dlouhodobě zmrazeným spermatem do reprodukce služebních psů PČR. Praha: Česká zemědělská univerzita, 2014, 6s. ISBN: není,

Ostatní výsledky

HOROVÁ, E. – JEBAVÝ, L. – KHOLOVÁ, H. – SVOBODOVÁ, I. Podtyp: Skripta; Kynologický výkladový slovník. 2012, Praha, Nakladatelství CanisTR, 2012, 352 s. ISBN:978-80-904210-6-6.

HRADECKÁ, L. – VLACHOVÁ, L. – SVOBODOVÁ, I. – JEBAVÝ, L. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Vliv prostředí na postnatální vývoj psa domácího (Canis familiaris). 2012, Conference Proceedings, 3 October 2012, University of Veterinary and Pharmaceutical Sciences, Brno, Czech Republic, ISBN: 978-80-7305-625-5, s. 79 - 83.

36.etologická konference Ing. Svobodová Ivona, Ph.D., 2009

A NEW UNDERGRADUATE COURSE OF THE ANIMAL HUSBANDRY PROGRAM AT THE CZECH UNIVERSITY OF LIFE SCIENCES PRAGUE ANIMAL ASSISTED ACTIVITIES FOR THE PERSONALITY DEVELOPMENT Ing. Svobodová Ivona, Ph.D.; Ing. Vyplelová Petra; Ing. Pinc Ludvík; doc. Ing. Mgr. Majzlík Ivan, CSc.; Skoupá Lenka, 2008

CHALOUPKOVÁ, H. – SVOBODOVÁ, I. – BARTOŠ, L. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Acoustic stimulation of puppies can improve their response towards sudden noise. 2014, Book of Abstracts, VII European Conference on Behavioural Biology, Prague 2014.

GARDIÁNOVÁ, I. – JEBAVÝ, L. – SVOBODOVÁ, I. – SCHÁŇKOVÁ, Š. – JEŘÁBKOVÁ, Z. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Aktivita surikat chovaných v ZOO Dvůr Králové a. s.. 2011. Zoologické dny 2001 Brno. Sborník abstraktů z konference 17.-18.2.2011, ISBN 978-80-87189-09-2, str.70..

GARDIÁNOVÁ, I. – JEBAVÝ, L. – SVOBODOVÁ, I. – SCHÁŇKOVÁ, Š. – JEŘÁBKOVÁ, Z. Aktivita surikat chovaných v ZOO Dvůr Králové a. s.. 2011. Zoologické dny 2001 Brno. Sborník abstraktů z konference 17.-18.2.2011, ISBN 978-80-87189-09-2, str.70..

HRNČÁR, C. – GARDIÁNOVÁ, I. – MINDEK, S. – WEIS, J. – SVOBODOVÁ, I. – VANÍČKOVÁ, M. – TANČIN, V. Podtyp: Článek v nerecenzovaném časopise (mimo kategorie RIV); Analysis of Slovak and Czech national breeds of geese with respect to effective population size. 2012, Slovak Journal of Animal Science, roč. 45, č. 2, s. 43 - 47. ISSN 1337-9984.

Analýza početnosti autochtónnych plemien kúr na území Slovenskej republiky Ján Weis (externí), Ing. Ivana Gardiánová, Ph.D., Cyril Hrnčár (externí), Slavomír Mindek (externí), Ing. Ivona Svobodová, Ph.D., Jozef Bujko (externí), 2010

Association Between the Gene Expresing Dopamine D4 Receptor and Efficiency of the Czech Republic Police Canines Ing. Vyplelová Petra; Ing. Svobodová Ivona, Ph.D.; Ing. Pinc Ludvík, 2008

BEHAVIORÁLNÍ KRITÉRIA ÚSPĚŠNÉ SELEKCE ŠTĚŇAT NĚMECKÉHO OVČÁKA V SEDMI TÝDNECH ŽIVOTA PRO SLUŽEBNÍ PRACOVNÍ UPOTŘEBITELNOST V DOSPĚLOSTI. Ing. Svobodová Ivona, Ph.D.; prof. Ing. Bartoš Luděk, DrSc.; Ing. Pinc Ludvík, 2005

Biologické základy chování psa domácího (Canis familiaris) Ing. Pinc Ludvík; Ing. Svobodová Ivona, Ph.D., 2004

CHALOUPKOVÁ, H. – ERETOVÁ, P. – SVOBODOVÁ, I. – HEFFEROVÁ, M.Can children of different ages recognize dog communication signals in different situations?. 2018, Proceedings of the 52nd Congress of the International Society for Applied Ethology, 30.7.-3.7.2018, University of Prince Edward Island, Charlottetown, Princ Edward Island, Canada.

JEBAVÝ, L. – JEBAVÝ, M. – LOUDA, F. – SVOBODOVÁ, I. – JELÍNEK, F. – DYNTEROVÁ, A. – KREJČÍ, J. – MARHAN, O. – MATOUŠEK, V. – ŠPELDA, S. Podtyp: Skripta; Chov laboratorních zvířat. 2011. Praha: FAPPZ ČZU v Praze, 2011. 210 s. ISBN: 978-80-213-2178-6.

Chov psů (přílohy) - pracovní sešit pro chovatelské kurzy Bc. Tichá Vladimíra; Ing. Svobodová Ivona, Ph.D., 2004

Chov psů - pracovní sešit pro chovatelské kurzy Bc. Tichá Vladimíra; Ing. Svobodová Ivona, Ph.D., 2004

Chov savců I. Ing. Masopustová Renata; Ing. Brantlová Simona; Ing. Svobodová Ivona, Ph.D., 2006

Chov savců II. Ing. Masopustová Renata; Ing. Svobodová Ivona, Ph.D.; Ing. Gardiánová Ivana, Ph.D., 2006

Chov zvířat I - cvičení Ing. Svobodová Ivona, Ph.D.; Ing. Gardiánová Ivana, Ph.D.; Ing. Masopustová Renata, 2009

Chov zvířat I - cvičení Ing. Svobodová Ivona, Ph.D.; Ing. Gardiánová Ivana, Ph.D.; Ing. Masopustová Renata, 2006

Člověk a živočich Ing. Svobodová Ivona, Ph.D.; Ing. Masopustová Renata, 2006

Děti, mládež, učitelé a zvířata Ing. Svobodová Ivona, Ph.D.; Bc. Tichá Vladimíra, 2006

Development of genetic resources breed Czech Gold Brindled hen – performance and population Ing. Ivana Gardiánová, Ph.D., Cyril Hrnčár (externí), Slavomír Mindek (externí), Ján Weis (externí), Ing. Ivona Svobodová, Ph.D., 2010

Dítě a pes Ing. Svobodová Ivona, Ph.D.; Bc. Tichá Vladimíra, 2006

GARDIÁNOVÁ, I. – SVOBODOVÁ, I. – JEBAVÝ, L. – BOLECHOVÁ, P. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Effect of keeper and toys on piglets activity after weaning. 2011. Procedings of the Joint East and West Central Europe ISAE Regional meeting, Kostelec nad Čenými lesy, 1.-4.6.2011, str. 33.

GARDIÁNOVÁ, I. – PROKOPCOVÁ, K. – SVOBODOVÁ, I. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Enrichment pro psovité šelmy chované v lidské péči. 2012, Proceedings of 19th Scientific Conference with International Participation „Animal Protection and Welfare“ 2012 edited by the Conference Scientific Committe, University of Veterinary and Pharmaceutical Sciences Brno, 3.10.2012, s. 68 - 73. ISBN: 978-80-7305-628-5.

JEBAVÝ, L. – BARTOŠ, L. – BARTOŠOVÁ, J. – BOLECHOVÁ, P. – GARDIÁNOVÁ, I. – CHALOUPKOVÁ, H. – JANDA, K. – MAJZLÍK, I. – MASOPUSTOVÁ, R. – SVOBODOVÁ, I. – BURDA, Z. – KONČEL, R. – STĚHULOVÁ, I. – RÖDL, P. Podtyp: Skripta; Etika chovu a etologie zvířat. 2012, ČZU v Praze, FAPPZ, Powerprint Praha, 277 s. ISBN: 978-80-213-2282-0.

Etika chovu a transport zvířat doc. Ing. Jebavý Lukáš, CSc.; Ing. Svobodová Ivona, Ph.D., 2009

Etika chovu zvířat doc. Ing. Jebavý Lukáš, CSc.; Ing. Masopustová Renata; doc. Ing. Mgr. Majzlík Ivan, CSc.; Ing. Svobodová Ivona, Ph.D.; Burda Z., 2009

Etika chovu zvířat - pracovní sešit pro chovatelské kurzy Ing. Svobodová Ivona, Ph.D.; Štácha I., 2006

Etologie -pracovní sešit pro chovatelské kurzy Ing. Svobodová Ivona, Ph.D.; Kvapil Roman; Roller Z., 2002

Faktory ovlivňující připojování značek močí samců a samic psa domácího (Canis familiaris). Černá K.; Chroumal M.; Ing. Svobodová Ivona, Ph.D.; Ing. Pinc Ludvík; prof. Ing. Bartoš Luděk, DrSc., 2008

GARDIÁNOVÁ, I. – SVOBODOVÁ, I. – STAŠÁKOVÁ, P. Podtyp: Článek v nerecenzovaném časopise (mimo kategorie RIV); Feeding Enrichment and Leopard Pacing in Zoo Dvůr Králové, a.s.. 2012, Journal of Life Sciences, David Publishing, roč. 6, č. 9, s. 1025-1027. ISSN: 1934-7391 (print).

HAVLANOVÁ, D. – GARDIÁNOVÁ, I. – JEBAVÝ, L. – SVOBODOVÁ, I. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Hodnocení reprodukce ocelotů v zajetí. 2011. Zoologické dny 2001 Brno. Sborník abstraktů z konference 17.-18.2.2011, ISBN 978-80-87189-09-2, str.71..

BUNEŠOVÁ, V. – VLKOVÁ, E. – RADA, V. – ROČKOVÁ, Š. – SVOBODOVÁ, I. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Kmen B. animalis ssp. lactis izolovaný z trávicího traktu německého ovčáka. 2012, Sborník konference I. Mezinárodní kynologická konference, Domažlice, 24. – 25.10.2012, s.23. ISBN: 978-80-231-2310-0 .

Kontrola dědičných očních vad u plemen psů využívaných ke speciálnímu asistenčnímu výcviku. Kopáčová Hana; Ing. Svobodová Ivona, Ph.D.; doc. Ing. Jebavý Lukáš, CSc.; Ing. Pacáková Zuzana; Lenská B., 2009

Kortizol a sIgA jako indikátory stresu psů Divišová Z.; Chaloupková H.; Ing. Svobodová Ivona, Ph.D., 2008

MEASURING OF CORTISOL AND SIGA LEVELS AS AN INDICATOR TO ASSESS COPING ABILITY IN PUPPIES OF POLICE DOGS (INTRODUCTION TO THE STUDY) Chaloupková H.; Divišová Z.; Ing. Svobodová Ivona, Ph.D.; Končel Roman, 2008

JEBAVÝ, L. – PASTRŇÁK, P. – SVOBODOVÁ, I. – GARDIÁNOVÁ, I. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Možnosti obohacení prostředí u fretek. 2013, Proceeding of the 20th International Conference "Animal protection and Welfare" 2013 edited by the Conference Scientific Committe, University of Veterinary and Pharmaceutical Sciences Brno, 25.9.2013. str. 117-122. ISBN: 978-80-7305-654-4 .

Možnosti výběru psa pro využití v canisterapii Ing. Svobodová Ivona, Ph.D.; Tichá V., 2004

Novinky a trendy zoorehabilitací ve světě Ing. Svobodová Ivona, Ph.D.; Ing. Pinc Ludvík; Ing. Masopustová Renata, 2007

Observační učení štěňat německého ovčáka – informace o projektu Santariová M.; Ing. Svobodová Ivona, Ph.D.; Ing. Pinc Ludvík; Končel Roman, 2008

Otazníky kolem péče o psí srst Ing. Svobodová Ivona, Ph.D., 2005

Pomůcky pro výchovu a výcvik psů Bc. Tichá Vladimíra; Ing. Svobodová Ivona, Ph.D.; Papežová Mária, 2009

Porovnání výsledků behaviorálních testů štěňat plemene německý ovčák ve 49, 120 a 180 dnech s výsledky Svodu mladých psů u Policie ČR. Končel Roman; Ing. Svobodová Ivona, Ph.D.; prof. Ing. Bartoš Luděk, DrSc.; Ing. Pinc Ludvík, 2007

SVOBODOVÁ, I. – DOLEŽAL, J. – FILIPOVÁ, E. – HLAVÁČKOVÁ, I. – CHALOUPKOVÁ, H. – JEBAVÝ, L. – KONČEL, R. – LOUČKA, R. – MAŘÍKOVÁ, Z. – NERGLOVÁ, H. – NOVOTNÝ, S. – PALACKÁ, A. – PRAGEROVÁ, K. – SKOUPÁ, L. – STUDENÁ, K. – SUDOVÁ, M. – TICHÁ, V. – VÁPENÍK, P. Podtyp: Skripta; Praktické využití psů v zoorehabilitaci. 2011. Skripta pro studenty, Powerprint Praha, s. 1-180, ISBN:978-80-213-2197-7.

Praktické využití psů v zoorehabilitaci (pracovní sešit pro pedagogy) Ing. Ivona Svobodová, Ph.D., doc. Ing. Lukáš Jebavý, CSc., Ing. Zdenka Maříková, H. Chaloupková (externí), Roman Končel (externí), Bc. Pavel Vápeník (externí), Radko Loučka (externí), S. Novotný (externí), Adéla Palacká (externí), Adéla Palacká (externí), Lenka Skoupá (externí), Kateřina Studená (externí), Markéta Sudová (externí), Jiří Votava (externí), V. Tichá (externí), 2010

Předmluva ke sborníku příspěvků z konference „Terapie a asistenční aktivity lidí. Projekt „Rozvoj bakalářského profesního studia oboru zootechnického na ČZU v Praze rozšířením o nový výukový předmět „Zoorehabilitace a aktivity se zvířaty pro rozvoj osobno Ing. Svobodová Ivona, Ph.D.; Skoupá Lenka; Ing. Vyplelová Petra, 2008

ŠPALKOVÁ, P. – GARDIÁNOVÁ, I. – SVOBODOVÁ, I. – PADALÍKOVÁ, P. – JAVŮREK, J. – KIEBEL, P. – KÖKERT, P. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Preference enrichmentových prvků u slonic chovaných v zoo Ústí nad Labem. 2011. Proceeding from 18th Scientidic Conference Ochrana a welfare 2011, Brno str. 155 - 160, Veterinární a farmaceutická univerzita Brno 20.-21.09.2011. ISBN 978-80-7305-587-5.

Příčiny, podstata a možnosti řešení stereotypního chování u psa domácího Dvořáčková Kateřina; Ing. Svobodová Ivona, Ph.D.; doc. Ing. Jebavý Lukáš, CSc., 2009

HRADECKÁ, L. – BARTOŠ, L. – SVOBODOVÁ, I. – KONČEL, R. – VÁPENÍK, P. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Proč je dobré střílet na štěňata aneb vliv prostředí v rané ontogenezi na pozdější úspěšnost štěňat v behaviorálním testu.. 2011. Sborník příspěvků z 38. etologické konference, Kostelec nad Černými lesy, 9.-12.11.2011..

Projekt: „Rozvoj bakalářského profesního studia oboru zootechnického na ČZU v Praze rozšířením o nový výukový předmět „Zoorehabilitace a aktivity se zvířaty pro rozvoj osobnosti“ (září 2006 – srpen 2008) Ing. Svobodová Ivona, Ph.D.; Ing. Pinc Ludvík; Ing. Vyplelová Petra; doc. Ing. Mgr. Majzlík Ivan, CSc.; Mgr. Papežová Mária; Skoupá Lenka, 2008

JEBAVÝ, L. – SVOBODOVÁ, I. – BOLECHOVÁ, P. – VLACHOVÁ, L. – HRADECKÁ, L. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Referenční biochemické a hematologické hodnoty psů plemene bígl. 2012, Sborník 1. mezinárodní kynologické konference Domažlice 24.-25.10.2012 ISBN 978-80-231-2310-0 Česká zemědělská univerzita v Praze s. 21 - 22.

Rozumějí domestikovaní koně (Equus caballus) lidským gestům? Dvořáková Romana; Bartošová Jitka; Vančatová Marina; Ing. Svobodová Ivona, Ph.D., 2007

GARDIÁNOVÁ, I. – BOLECHOVÁ, P. – VALLO, P. – SVOBODOVÁ, I. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Stanovení poddruhů rysa ostrovida v evropských zoologických zahradách analýzou DNA . 2012, Mourek. Proceeding of the UCSZ small cat´s goup of 2011. s. 64.

GARDIÁNOVÁ, I. – BOLECHOVÁ, P. – VALLO, P. – TOMÁŠEK, V. – SVOBODOVÁ, I. – JEBAVÝ, L. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Stanovení poddruhů rysa ostrovida v evropských zoologických zahradách pomocí analýzy DNA získané neinvazivními metodami. 2012, Bryja J., ALbrechtová a Kadlec E. (eds.): Zoologické dny Olomouc 2012. Sborník abstraktů z konference 9.-10. února 2012. Ústav biologie obratlovců AV ČR Brno. s. 61. ISBN: 978-80-87189-11-5.

STAVBA A FUNKCE POHLAVNÍHO ÚSTROJÍ PSŮ Ing. Svobodová Ivona, Ph.D., -1