×
RNDr. Oldřich Vacek, CSc.
banner

Publikace

Článek v odborném periodiku

BORŮVKA, L. – VAŠÁT, R. – NĚMEČEK, K. – **NOVOTNÝ, R. – **ŠRÁMEK, V. – VACEK, O. – PAVLŮ, L. – **FADRHONSOVÁ, V. – DRÁBEK, O. Application of regression-kriging and sequential Gaussian simulation for the delineation of forest areas potentially suitable for liming in the Jizera Mountains region, Czech Republic. GEODERMA REGIONAL, 2020, roč. 21, č. e00286, s. 0-0. ISSN: 2352-0094 .

ASH, C. – VACEK, O. – JAKŠÍK, O. – TEJNECKÝ, V. – DRÁBEK, O. Elevated soil copper content in a Bohemian vineyard as a result of fungicide application. Soil and Water Research, 2012, roč. 7, č. 4, s. 151-158. ISSN: 1801-5395.

**DIMITROVSKÝ, K. – KUNT, M. – VANC, O. – VACEK, O. – JANČOVÁ, A. Funkční potenciál lesa na antropogenních substrátech výsypkových stanovišť Sokolovska a Chomutovska. Zpravodaj Hnědé uhlí, 2017, roč. 2017, č. 4, s. 23-27. ISSN: 1213-1660.

DIMITROVSKÝ, K. – KUNT, M. – VACEK, O. Geneze antropogenních substrátů na výsypkách jako základ pro vytvoření lesnické rekultivační typologie. Zpravodaj Hnědé uhlí, 2016, roč. 2016, č. 1, s. 39-51. ISSN: 1213-1660.

DRÁBEK, O. – BORŮVKA, L. – PAVLŮ, L. – PÍRKOVÁ, I. – VACEK, O. Grass cover on forest clear-cut areas ameliorates some soil chemical properties. Journal of Inorganic Biochemistry, 2007, roč. 101, č. 0, s. 1224 - 1233. ISSN: 0162-0134.

ZAMRZLOVÁ, I. – DOLEŽELOVÁ, D. – VACEK, O. Methodology of compositional assessment in the beech vegetation zone and its application. Horticultural Science, 2015, roč. 42, č. 3, s. 159-166. ISSN: 0862-867X.

VACEK, O. – VAŠÁT, R. – BORŮVKA, L. Quantifying the pedodiversity-elevation relations. Geoderma, 2020, roč. 373, č. 114441, s. 0-0. ISSN: 0016-7061.

VONEŠOVÁ, V. – VACEK, O. – VANĚK, J. Restoration of a Rudolfine Mannerist historical castle garden. Horticultural Science, 2018, roč. 45, č. 2, s. 101-110. ISSN: 0862-867X.

KUNT, M. – JEHLIČKA, J. – **DIMITROVSKÝ, K. – VANC, O. – VACEK, O. Výzkum modřínových populací v rekultivačním lesnickém arboretu Antonín a na ostatních výsypkách. Zpravodaj Hnědé uhlí, 2018, roč. 2018, č. 2, s. 22-34. ISSN: 1213-1660.

Odborná monografie

BALÁŠ, M. – BAŽANT, V. – BORŮVKA, V. – **DIMITROVSKÝ, K. – **FULÍN, M. – KUNEŠ, I. – KUPKA, I. – MELICHAROVÁ, L. – MONDEK, J. – PODRÁZSKÝ, V. – PRKNOVÁ, H. – RESNEROVÁ, K. – ŠÁLEK, L. – VACEK, O. – VACEK, Z. – ZEIDLER, A. Silvicultural, Production and Environmental Potential of the Main Introduced Tree Species in the Czech Republic. Praha: Lesnická práce s.r.o., 2019, 186s. ISBN 978-80-213-2993-5.

Kapitoly v odborné knize

ZLATUŠKA, K. – SLEPIČKA, J. – KŘESADLOVÁ, L. – JANÁL, J. – JAKUBCOVÁ, E. – VACEK, O. Mlatové cesty. Praha: Národní památkový ústav, 2016, 68s. ISBN 978-80-7480-033-7. Cesty s nestmeleným povrchem v památkách zahradního umění, s. 19-38.

BORŮVKA, L. – PENÍŽEK, V. – KOZÁK, J. – MARHOUL, A. – VACEK, O. – **ŠRÁMEK, V. – **ŽÍŽALA, D. – **POLÁKOVÁ, Š. – **SMATANOVÁ, M. – **FIALA, P. Global Soil Map. London, UK: Taylor Francis Group, 2018, 173s. ISBN 978-0-8153-7548-7. Combining and harmonizing soil data from different sources: Problems and approaches, s. 29-34.

KOČÁREK, M. – KODEŠOVÁ, R. – KOZÁK, J. – DRÁBEK, O. – VACEK, O. – NĚMEČEK, K. Environmental Health in Central and Eastern Europe. Germany: Springer, 2006. 1s. ISBN 1-4020-4844-0. s. Field study and modeled transport of Chlortoluron in different soil types of the Czech Republic, s. 201 - 208.

Certifikované metodiky

MERUNKOVÁ, I. – JEBAVÝ, M. – VACEK, O. Dívčí hrady ověřovací ideová studie - analytická část, Dívčí hrady ideological validation study - the analytical part, study,project, landscape planning, urbanism, 2012, AL - Umění, architektura, kulturní dědictví, D - Specializovaná mapa s odborným obsahem, 1, architektonicko - urbanistický a krajinný rozvoj obce a města, 1000000, B - Výsledek je využíván orgány státní nebo veřejné správy, MČ Praha 5 , 31.03.2012,

VACEK, O.; idPublikace = 59319; Název: Mapa koeficientu ekologické stability okresu Praha – Západ dle metodiky Míchala (1995)-- Neexistuje podtyp publikace --

Výzkumná zpráva obsahující utajované informace

VANĚK, J. – HENDRYCH, J. – VACEK, O. – HALAMOVÁ, J. – VONDROVÁ, I. Hodnocení vlivu stavby na krajinný ráz dle § 12 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny: TOP TOWER Praha 13. Praha: AED project, a. s. , 2020, 134s. ISBN: ,

PODRÁZSKÝ, V. – VACEK, O. – KUNT, M. – **DIMITROVSKÝ, K. – VACEK, S. – VACEK, Z. – REMEŠ, J. – PULKRAB, K. Využití multifunkčního potenciálu rekultivačního lesnického arboreta Antonín - Sokolov. Praha: Lesy ČR s.p., 2017, 32s. ISBN: ,

PODRÁZSKÝ, V. – VACEK, O. – KUNT, M. – **DIMITROVSKÝ, K. – VACEK, S. – VACEK, Z. – REMEŠ, J. – PULKRAB, K. Využití multifunkčního potenciálu rekultivačního lesnického arboreta Antonín - Sokolov. Praha: Lesy ČR s.p., 2018, 48s. ISBN: ,

PODRÁZSKÝ, V. – VACEK, O. – KUNT, M. – **DIMITROVSKÝ, K. – VACEK, S. – VACEK, Z. – REMEŠ, J. – PULKRAB, K. Využití multifunkčního potenciálu rekultivačního lesnického arboreta Antonín - Sokolov. Praha: Lesy ČR, 2019, 30s. ISBN: ,

Ostatní výsledky

BORŮVKA, L. – VACEK, O. – PENÍŽEK, V. – VAŠÁT, R. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Correspondence of classification qualifiers with intermediate classes obtained from fuzzy clasification based on legacy data auxiliary. 2014, Digital Soil Mapping Across Paradigms, Scales and Boundaries,The 6th Global Workshop on Digital Soil Mapping, Nanjing, China, 11.-14.11., 2014, s. 10-11.

Expedition 2008 in Cordillera Blanca RNDr. Oldřich Vacek, CSc., 2011

Experimental and numerical study of chlorotoluron transport affected by preferential flow doc. Ing. Kodešová Radka, CSc.; prof. Ing. Kozák Josef, DrSc., dr.h.c.; Šimůnek Jiří; Ing. Drábek Ondřej, Ph.D.; RNDr. Vacek Oldřich, CSc.; RNDr. Vacek Oldřich, CSc., 2005

Field and numerical study of chlortoluron transport in the soil profile doc. Ing. Kodešová Radka, CSc.; prof. Ing. Kozák Josef, DrSc., dr.h.c.; RNDr. Vacek Oldřich, CSc.; RNDr. Vacek Oldřich, CSc., 2004

MERUNKOVÁ, I. – VACEK, O. – VEITH, T. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Katalog diplomových prací 2010/2011-katedra zahradní a krajinné architektury. 2012, Katalog diplomových prací 2010/2011, 2012, Katedra zahradní a krajinné architektury ČZU, 41s., ISBN 978-80-213-2230-1.

MERUNKOVÁ, I. – VACEK, O. – HNÍZDIL, A. Podtyp: Uspořádání akcí; LSSF 2013 Mista, lidé a jejich proměny - Ohýbání větví: Sochy Patricka Doughertyho. 2013, ČZU Praha.

VACEK, O.; idPublikace = 63296; Název: Pojednání o vápencích aneb proč to funguje-- Neexistuje podtyp publikace --

VACEK, O. – TEJNECKÝ, V. – KŘÍŽOVÁ, P. – **DRAHOTA, P. – DRÁBEK, O. – BORŮVKA, L.Potvrzený výskyt přirozené zasolené půdy - solončaku na jižní Moravě . 2018, In: Zborník abstraktov Pedologické dni 2018-100 rokov spoločnej histórie českej a slovenskej pedológie, Bratislava 12.-14.septembra 2018, Bratislava: NPPC-VÚPOP Bratislava, Societas pedologica slovaca,o.z., editor: RNDr. Blanka Ilavská, Ph.D., 2018, s.64. ISBN:978-80-8163-027-9.

Prague Botanical Garden: History, architecture and development RNDr. Oldřich Vacek, CSc., 2011

Regenerace systému veřejné zeleně obce Buštěhrad Ing. Miroslav Kunt, Ph.D., Ing. arch. Iveta Merunková, Ing. Irena Zamrzlová, Ing. Zuzana Paučová, Ing. Jana Halamová, RNDr. Oldřich Vacek, CSc., Ing. Dana Prokopová, Ing. Barbora Modrá, DiS., 2010

PODRÁZSKÝ, V. – VACEK, Z. – VACEK, O. – NOVOTNÝ, S.Stav porostů introdukovaných a domácích dřevin na území arboreta Antonín, Sokolov (LČR KŘ Karlovy Vary) založených v rámci rekultivace výsypky. . 2020, Podrázský, V., Vacek, Z., Vacek, O., Novotný, S., 2020: Stav porostů introdukovaných a domácích dřevin na území arboreta Antonín, Sokolov (LČR KŘ Karlovy Vary) založených v rámci rekultivace výsypky. In: Potenciál méně zastoupených introdukovaných dřevin v lesním hospodářství České republiky. Kostelec n. Č. l. 25. 8. 2020, ČLS 2020. s. 7 – 11..

The Genus Puya in Cordillera Blanca RNDr. Oldřich Vacek, CSc., 2011 Stáhnout soubor

VACEK, O. – JEBAVÝ, M. – VONEŠOVÁ, V. – ZAMRZLOVÁ, I. – MERUNKOVÁ, I. – KUNT, M. – ELIÁŠOVÁ, B. – DOLEŽELOVÁ, D. – EZECHEL, M. – HLADÍKOVÁ, L. Podtyp: Skripta; Tvorba krajiny. 2014, Česká zemědělská univerzita v Praze, Fakulta agrobiologie, potravinových a přírodních zdrojů, katedra zahradní a krajinné architektury, Praha, ISBN: 978-80-213-2462-6.

VACEK, O. Podtyp: Článek v nerecenzovaném časopise (mimo kategorie RIV); Viditelnost větrných elektráren a krajinný ráz. 2012, Nika, 2012, roč. 33, č. 2, s. 22-23..

VANĚK, J. – VACEK, O. – JEBAVÝ, M. – ZAMRZLOVÁ, I. – HALAMOVÁ, J. – MIOVSKÁ, L. – TURBA, M.; idPublikace = 72520; Název: Výstava ateliérů vyučovaných na katedře zahradní a krajinné architektury v zimním semestru 2015/16-- Neexistuje podtyp publikace --

VACEK, O. Podtyp: Článek v nerecenzovaném časopise (mimo kategorie RIV); Zemědělská krajina. 2012, Nika, 2012, roč. 33, č. 3, s. 20-24..