×
RNDr. Oldřich Vacek, CSc.
banner

Životopis

Profesní životopis

1977  – 1981

studium - Střední lesnická technická škola Písek

19811986

studium - Přírodovědecká fakulta, Univerzita Karlova Praha, obor - ochrana přírodního    prostředí. Diplomová práce : “Vliv těžkých kovů z dopravních imisí na amonizační a nitrifikační  procesy v půdách”.

1986

Státní rigorózní zkouška  - udělení titulu RNDr.

1986 1987

Studijní pobyt na oddělení ekologie mikroorganismů mikrobiologického ústavu ČSAV v Praze - Krči

1988 – 1990

studium - interní vědecká aspirantura v Mikrobiologickém ústavu ČSAV v Praze

1991

Přechod do externí aspirantury

1991 – 1997

ČZU Praha, agronomická fakulta, katedra pedologie a geologie

1997 – 2002 

AGNOS a Ekologické služby Hořovice - expertní a poradenská činnost v oblasti ekologie a ochrany životního prostředí

2003 – 2011

Botanická zahrada hl.m. Prahy - ředitel

2005 – 2010

President Únie botanických zahrad České republiky

2009 – dosud

Česká zemědělská univerzita v Praze, Fakulta agrobiologie, potravinových a přírodních zdrojů, katedry zahradní a krajinné architektury