×
RNDr. Oldřich Vacek, CSc.
banner

Pedagogická činnost

Garantované předměty

AFA04E Zakládání a ošetřování zeleně - Bc.
AFA73E Zakládání a ošetřování zeleně
AZA03E GIS v krajinářské architektuře
AZA04E Tvorba krajiny - Mgr.
AZA06Z CAD
AZA07E Zakládání a údržba zeleně - Mgr.
AZA09Z CAD a základy technického kreslení - Bc.
AZA18Z Exkurze tuzemská - Bc.
AZA22E Ochrana krajiny, životního prostředí a venkova
AZA24E Krajina a krajinný ráz - Mgr.
AZA31E Zakládání a údržba zeleně - Bc.
AZA80E Zakládání a údržba zeleně - Bc.
AZA98E Sadovnické technologie I. - Zakládání a údržba
AZA99E Krajina a krajinný ráz
AZAC9E Údržba jednotlivých typů krajiny

Garantované studijní obory

4109T007 Zahradní tvorba
4144R005 Zahradní a krajinářské úpravy