×
doc. RNDr. Aleš Vaněk, Ph.D.
banner

Granty a výzkum

Ve svém výzkumu studuji geochemii stopových prvků v kontaminovaném prostředí, tj. v půdách, sedimentech a minerálních odpadech.

Speciace těžkých kovů v silně kontaminovaných aluviálních půdách

GA FAPPZ, 2004-2004

Vliv půdních charakteristik na speciaci těžkých kovů v silně kontaminovaných aluviálních půdách

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR, 2005-2005

Biochemie thalia v kontaminovaném lesním, zemědělském a fluviálním ekosystému

Grantová agentura ČR, 2008-2010

Revize extrakčních metod pro studium mobility a biologické dostupnosti kovů/polokovů pomocí definovaných syntetických směsí - modelový přístup

Grantová agentura ČR, 2011-2013

Vliv těžby a úpravy rud na životní prostředí v Namibii: Modelování migrace polutantů v půdách, rostlinách a podzemních vodách

Grantová agentura ČR, 2012-2014

Systematika izotopů thalia v antropogenně ovlivněných geosystémech – biogeochemický přístup

Grantová agentura ČR, 2014-2016

Těžba a zpracování Cu Pb Zn a Co rud v subsaharské Africe přírodní geochemická laboratoř pro studium chování polutantů

Grantová agentura ČR, 2016-2018

Fázový a izotopový záznam thallia v půdě - nový pohled na dynamiku kovu

Grantová agentura ČR, 2017-2019

CHEMIE A IZOTOPOVÁ SYSTEMATIKA THALLIA V RAŠELINIŠTÍCH

Grantová agentura ČR, 2020-2022

SYSTEMATIKA STABILNÍCH IZOTOPŮ STŘÍBRA V OBLASTECH TĚŽBY A METALURGIE: DYNAMIKA KOVU V PŮDÁCH

Grantová agentura ČR, 2023-2025

Kovy a jejich izotopy v prostředí aktivních a opuštěných důlních oblastí subsaharské Afriky – pochopení jejich geochemie a environmentálních dopadů

Grantová agentura ČR, 2023-2025