×
doc. RNDr. Aleš Vaněk, Ph.D.
banner

CV

1998 - 2003: magisterské studium, geologie životního prostředí, PřF UK, Praha

11/2003: rigorózum, geologie životního prostředí, PřF UK, Praha

2003 - 2006: doktorské studium, obecná produkce rostlinná, FAPPZ ČZU v Praze

4 - 6/2006: vědecká stáž, TU Dresden, Německo

12/2012: habilitace v pedologii, ČZU v Praze

 

10/2006 - 8/2007: samostatný řešitel, AQUATEST, a. s. - Divize ekologického auditu/analýzy rizik

10/2007 - 3/2013: vědecko-pedagogický pracovník, katedra pedologie a ochrany půd, ČZU v Praze

4/2013: docent, katedra pedologie a ochrany půd, ČZU v Praze

4/2013 - 3/2017: člen, expertní panel GAČR (210) - Geofyzika, geochemie, geologie a mineralogie, hydrogeologie

4/2017 - 3/2021: člen, expertní panel GAČR (503) - Potravinářství, ekotoxikologie a environmentální chemie

1/2017 - 2020: člen, vědecká rada geologické sekce, PřF UK, Praha

1/2017: člen, vědecká rada fakulty, PřF UK, Praha

1/2017: člen, oborová rada doktorského programu - Využití a ochrana přírodních zdrojů, ČZU v Praze

1/2019: člen, oborová rada doktorského programu - Aplikovaná geologie, PřF UK, Praha

1/2020 - 12/2023: člen, univerzitní rada pro excelentní výzkum (UNCE, PRIMUS), UK, Praha