×
doc. RNDr. Aleš Vaněk, Ph.D.
banner

Pedagogika

Zajišťuji přednášky v rámci bakalářského a doktorského stupně, které uvádí studenta do problematiky všeobecné geologie, geochemie, mineralogie a dále degradace a kontaminace půd a sedimentů.

Garantované předměty

APA16E Základy geologie - Bc.
APA35E Fundamentals of Geology - Bc.
APA78E Základy geologie - Bc.
DAPX08Y Kontaminace a degradace půd