×
doc. Ing. arch. Jan Vaněk, CSc.
banner

Pedagogická činnost

Garantované předměty

AFA03E Oceňování vegetace a stavebních prací - Bc.
AZA08Z Ateliér IV - Krajinný projekt - Mgr.
AZA10E Venkovská sídla a proměny krajiny v územním a krajinném plánování - Bc.
AZA62E Zahradní stavby a jejich realizace II.
AZA64E Historie zahradní architektury - Mgr.
AZA78E Venkovská sídla a proměny krajiny v územním a krajinném plánování - Bc.
AZAA3E Ateliér B3. - Stavba, terénní úpravy, vodní plochy
AZAA6E Dějiny umění a architektury - Bc.
AZAB7E Venkovská sídla a proměny krajiny v územním a krajinném plánování - Mgr. HK