×
doc. Ing. arch. Jan Vaněk, CSc.
banner

Publikace

Článek v odborném periodiku

VONEŠOVÁ, V. – VACEK, O. – VANĚK, J. Restoration of a Rudolfine Mannerist historical castle garden. Horticultural Science, 2018, roč. 45, č. 2, s. 101-110. ISSN: 0862-867X.

Výzkumná zpráva obsahující utajované informace

VANĚK, J. – HENDRYCH, J. – VACEK, O. – HALAMOVÁ, J. – VONDROVÁ, I. Hodnocení vlivu stavby na krajinný ráz dle § 12 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny: TOP TOWER Praha 13. Praha: AED project, a. s. , 2020, 134s. ISBN: ,

Ostatní výsledky

VANĚK, J. – JEBAVÝ, M. – VAVŘÍK, I. – DANDA, V. – ZAMRZLOVÁ, I. – HALAMOVÁ, J. – MIOVSKÁ, L. – HENDRYCH, J. – SLÁNSKÝ, K. – SLÁNSKÝ, K.; idPublikace = 72515; Název: Výstava ateliérů vyučovaných na katedře zahradní a krajinné architektury v letním semestru 2015/16-- Neexistuje podtyp publikace --

VANĚK, J. – VACEK, O. – JEBAVÝ, M. – ZAMRZLOVÁ, I. – HALAMOVÁ, J. – MIOVSKÁ, L. – TURBA, M.; idPublikace = 72520; Název: Výstava ateliérů vyučovaných na katedře zahradní a krajinné architektury v zimním semestru 2015/16-- Neexistuje podtyp publikace --

JEBAVÝ, M. – VANĚK, J. Podtyp: Uspořádání akcí; Výstava studentských prací Ateliéru I. pod vedením Doc. Ing. Matouše Jebavého, Ph.D. a Doc. Ing. arch. Jana Vaňka, CSc. . 2012, výstava.

JEBAVÝ, M. – MERUNKOVÁ, I. – VANĚK, J. Podtyp: Uspořádání akcí; Výstava studentských prací Ateliéru II. - tvorba v sídle pod vedením Doc. Ing. Matouše Jebavého, Ph.D., Ing. arch. Ivety Merunkové a Doc. Ing. arch. Jana Vaňka,CSc. . 2012, výstava.

MERUNKOVÁ, I. – JEBAVÝ, M. – VANĚK, J. Podtyp: Uspořádání akcí; Výstava studentských prací Ateliéru II. pod vedením Doc. Ing. Matouše Jebavého, Ph.D., Doc. Ing. arch. Jana Vaňka, CSc. a Ing. arch. Ivety Merunkové . 2013, Students Exhibition of the Studio Design II. 2013. Areál CVUT, Škola Vraný a Náměstí Pod kaštany PHA6.

VANĚK, J.; idPublikace = 76844; Název: Zahradní a krajinářská architektura na ČZU v Praze-- Neexistuje podtyp publikace --